Kinderen moeten spelen, niet werken

Kinderarbeid uitbannen door intensieve samenwerking

Om kinderarbeid echt uit te roeien en kinderrechten te respecteren moeten werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen optrekken.

De case van het bedrijf Stora Enso
Stel je eens voor. Een grote speler op het gebied van houtwinning, papier en verpakkingen werkt hard om zijn concurrenten voor te blijven. Vanuit Scandinaviƫ investeert het bedrijf in de laatste technieken, koopt 24 uur per dag in tegen scherpe prijzen en is bezig nieuwe markten te veroveren.
 
Dan verschijnen berichten in de media: er is kinderarbeid geconstateerd in de waardeketen, in Pakistan. Niet direct een bewuste fout van het bedrijf, maar wel zijn verantwoordelijkheid. De media kenden geen genade. Dit was een grote klap voor het bedrijf en hun investeerders.
 
Dit overkwam het bedrijf Stora Enso.
 
Wat kan een bedrijf of investeerder doen?
Wereldwijd zijn ongeveer 152 miljoen kinderen aan het werk. Ruim de helft doet werk dat zwaar of ongezond is en dat hun ontwikkeling in de weg staat. Dat daar zo snel mogelijk een eind aan moet komen, daar is iedereen het over eens. De vraag is alleen: hoe kan een investeerder in een bedrijf dat hout, papier en verpakkingen maakt daar aan bijdragen?
 
Bedrijf sluiten stopt kinderarbeid niet
Het is verleidelijk dat ene bedrijf in de productieketen te sluiten: de reflex-aanpak. Maar het lost de armoede van de ouders van het kind niet op - terwijl dat vaak de drijvende oorzaak van kinderarbeid. Het kind is binnen de kortste keren weer aan het werk op een andere plek. Daarom is het noodzakelijk om aan de ene kant kritisch te kijken naar het respecteren van kinderrechten door bedrijven en tegelijkertijd een constructief engagement aan te gaan dat leidt naar verbetering.
 
De aanpak van Stora Enso: samenwerken met Save the Children
Stora Enso pakte het probleem als volgt aan: het sloeg in 2014 de handen ineen met Save the Children. Samen lichtten we de waardeketen door op werkomstandigheden, de verankering van kinderrechten en rechten van werknemers, en gingen ter plekke onderzoek doen. Save the Children gaf workshops aan bestuurders en trainde honderden medewerkers. Met resultaat: In het vierde kwartaal van 2016 werd Stora Enso ‘positief geselecteerd’ door fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM, kreeg het een hogere ESG-score en werd het opgenomen in de Europese aandelenportefeuille.
 
Samen optrekken
Dit is precies waar het om draait. Om kinderarbeid echt uit te roeien en kinderrechten te respecteren moeten werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen optrekken. De wereld heeft met de Sustainable Development Goals immers afgesproken om kinderarbeid in 2025 geheel te hebben uitgebannen. Alleen door een intensieve samenwerking gaat dat lukken.

Dit artikel is geschreven door Jaap Bartels, Lobby & Advocacy Officer bij Save the Children Nederland, als bijdrage voor de kwartaalrapportage van Actiam

Sabine Park, Lobby & Advocacy Officer<br />
Email: Sabine.Park@savethechildren.nl

"Wij geven bedrijven graag advies over het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid. Bedrijven die daar meer over willen weten kunnen contact met mij opnemen voor advies"

Sabine Park, Lobby & Advocacy Officer
Email: [email protected]

Children's Rights and Business Principles

Save the Children werkt samen met bedrijven om kinderrechten te verankeren in de bedrijfsvoering en waardeketen. In 2012 heeft zij samen met de UN Global Compact en Unicef de Children’s Rights and Business Principles2 ontwikkeld en gelanceerd.

Op dit moment is Save the Children onder meer betrokken bij de implementatie van het IMVO bankenconvenant en onderhandelingen voor het IMVO verzekeringsconvenanten en het IMVO pensioenconvenant.