Mentaal gezond en gelukkig

Mentale Gezondheid en Psychosociale Zorg

Emoties kunnen uiten en verwerken, is ontzettend belangrijk voor het welzijn van een kind. Maar wat als je niet hebt geleerd hoe je over gevoelens moet praten? Wat als hulp vragen taboe is? Wat als er geen ruimte is om emoties te uiten? Of de juiste zorg niet voor jou toegankelijk is? De kans op mentale problemen is groter bij kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond en bij kinderen uit gezinnen met geldproblemen. En juist deze kinderen krijgen ook vaker niet de hulp die ze nodig hebben. Daarom zet Save the Children zich in voor een gezonde mentale ontwikkeling voor alle kinderen. Onvoorwaardelijk. 

In deze tekst maken wij gebruik van de afkorting MHPSS, dat staat voor Mental Health and Psychosocial Support, oftewel Pychosociale Zorg en Mentale Gezondheid. 


 

Over TeamUp

TeamUp biedt psychosociale steun aan gevluchte kinderen van 6-18 jaar door middel van sport en spel. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met hun emoties, krijgen zij meer vertrouwen en bouwen ze aan een hoopvolle toekomst. Dit programma is ontwikkeld door Save the Children, UNICEF Nederland en War Child en biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. De vaardigheden die kinderen bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Lees hier meer

TeamUp - Hoessein

Hoessein praat liever niet over wat hij heeft meegemaakt in Syrië. En dat is helemaal oké. Want ook zonder te vertellen wat je hebt meegemaakt, kun je je emoties uiten door spel en beweging. Dat is wat Hoessein elke week doet bij TeamUp. 
 
Lees zijn verhaal

Over Speaking Minds

Het programma Speaking Minds betrekt jongeren bij het maken van beleid. Jongeren denken, praten en adviseren mee over gemeentelijk beleid. Zij gaan in gesprek met beleidsmakers over onderwerpen zoals armoede, schulden, jeugdzorg en seksualiteit. Beleid dat jongeren direct raakt. De gemeente hoort aan de ene kant wat er in de doelgroep leeft en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken aan de andere kant kennis met de lokale- en landelijke politiek. Zij leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Jongeren komen met nieuwe plannen en ideeën. Zij zijn de ‘Speaking Minds’
 

Lees meer

Melissa - Speaking Minds

Michelle Korbmacher is 21 jaar oud en heeft een zoontje van 2 jaar oud. Ze volgt de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 op het Arcus College en heeft meegedaan met Speaking Minds in Heerlen. Voordat zij aan Speaking Minds begon, had zij het niet makkelijk. 
Lees meer

Wat doet Save the Children in het buitenland

10 tot 20 procent van de kinderen wereldwijd, krijgen te maken met psychische problemen. Één op de zeven jongeren, tussen de 10 en 19 jaar, kampt met een mentale stoornis als depressie, angst- of een gedragsstoornis. Uit onderzoek van Save the Children uit 2020 blijkt dat deze problemen alleen maar erger worden. 

Caroline Scheffer is MHPSS-expert. “De afkorting staat voor Mental Health and Psychosocial Support. In de praktijk betekent het dat we hulp bieden, die gericht is op het versterken, verbeteren en beschermen van de mentale gezondheid en veerkracht van kinderen.” 
 
Save the Children biedt hulp door psychosociale zorg te implementeren in de programma’s. 

Child Friendly Spaces

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen (6-18 jaar) leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze hierbij opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. 
Lees meer

Meer aandacht

Caroline: “Het is mooi dat er sinds een aantal jaren wereldwijd – vooral in crisissituaties – steeds meer erkenning is voor het belang van goede psychosociale zorg voor kinderen en hun ouders. Internationaal zijn er inmiddels afspraken gemaakt om psychosociale hulp mee te nemen in alle noodhulpprogramma’s. Dat betekent dat er bij acute rampen en conflictsituaties naast onder andere medische zorg, voedsel, water en onderwijs ook uitgebreidere interventies zijn en dat we meer mentale zorg kunnen verlenen.”
 

MHPSS Syria

Dit project heeft tot doel de veerkracht en het psychosociaal welzijn te versterken van kinderen die getroffen zijn door gewapende conflicten in het noordoosten van Syrië. 

AFG ECHO

In dit programma zal Save the Children een multisectorale humanitaire respons implementeren in Afghanistan om te voorzien in de aanhoudende behoeften van de getroffen bevolking. De voorgestelde interventie richt zich op Gezondheid & Voeding, Onderwijs in Noodsituaties en Kinderbescherming.