Noodhulp en preventie in Somalië

Een van de landen waar klimaatverandering een enorme invloed heeft, is Somalië. Elke dag slaan er 2.500 mensen op de vlucht door de aanhoudende droogte: al twee jaar lang is er geen spat regen gevallen.

Boeren hebben nu tenminste twee normale regenperiodes nodig om één uitgebleven regenseizoen te boven te komen. In mei raasde een cycloon over grote delen van het land, die zorgde voor enorme overstromingen. Hierdoor is opnieuw de kans verkeken op een goede oogst.

Wat doet Save the Children
Save the Children werkt samen met gemeenschappen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. We bieden voedselzekerheid, delen voedselpakketten uit, geven voorlichting over voorraadbeheer, fi nanciële ondersteuning en hulp bij landbouw (zaden, materiaal en vee). Zo hoeven mensen niet te vluchten en kunnen ze de krachten van de natuur het hoofd bieden.

De situatie is echter zo ernstig, dat onze ondervoedingsklinieken overspoeld worden door kinderen die levensbedreigend ondervoed zijn. Alleen al afgelopen maand behandelden we 32.000 ondervoede kinderen.