Fondsen en stichtingen

Steeds meer mensen willen een substantiele bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen: ze investeren letterlijk in de toekomst. Dit kan via een particulier fonds of door een stichting op te richten. Save the Children heeft ruime ervaring met het verbinden van programma's aan een fonds of een stichting. Aan u de keuze of u uw geld zou willen verbinden aan een programma op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs of bescherming programma's. Aan u de keuze of u kiest voor structurele veranderingen of voor het ledigen van de eerste nood na een ramp of conflict.  Met programma's in meer dan 120 landen

We onderzoeken graag samen met u welke van onze programma's of bestedingen aansluiten bij uw wensen en doelstellingen. Door te kiezen voor een specifiek project weet u precies wat er met uw gift gebeurd. Over de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten ontvangt u een rapportage en beeldmateriaal.

U kunt contact opnemen met Astrid Goelabdin op telefoonnummer 070-3384448 of een mail sturen.