Komt het geld wel goed terecht?

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met het geld dat we van onze donateurs ontvangen.

Van elke euro wordt 93 cent direct aan onze doelstellingen besteed. We moeten echter ook kosten maken om ons doel te bereiken. We besteden ongeveer 7 cent aan kosten die nodig zijn om projecten uit te voeren. Daarbij kun je denken aan fondsenwerving en personeelskosten. Het zijn onvermijdelijke uitgaven, die nodig zijn om ons werk voor kinderen mogelijk te maken. 

CBF-keurmerk
Save the Children heeft ook het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

43 miljoen kinderen bereikt in 2016
We bereiken op grote schaal resultaten door te opereren als één wereldwijde organisatie, intensieve samenwerking (bijvoorbeeld met lokale overheden) en uitwisseling van kennis en ervaring. We leggen hiervoor verantwoording af in ons jaarverslag. In 2016 hebben we 43 miljoen kinderen bereikt.

Tussen jouw bijdrage aan Save the Children en de kinderen staat enkel onze lokale collega. Zij weten precies wat een kind nodig heeft en bezit de kennis en ervaring om dit te realiseren. Hoe meer mensen dit belangrijke werk willen steunen, hoe meer impact we kunnen hebben op de levens van zo veel mogelijk kinderen. Zo simpel is het!
 

Op de hoogte blijven van ons werk? Ontvang maandelijks onze e-mailnieuwsbrief.