Skip to main content
India meisje school

Komt het geld wel goed terecht?

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met het geld dat we van onze donateurs ontvangen.

Dit doen we met jouw euro:

  • 91 cent besteden we rechtstreeks aan onze doelen om kinderen een eerlijke kans te geven
  • 6 cent investeren we in het werven van meer donateurs
  • 3 cent gebruiken we om de organisatie draaiend te houden

Het zijn onvermijdelijke uitgaven, die nodig zijn om ons werk voor kinderen mogelijk te maken. 

Jouw euro

Zo besteden we het geld

Van elke gedoneerde euro besteden we 91 cent aan het helpen van kinderen.

We zetten jouw bijdrage in op de plekken waar kinderen onze hulp het hardste nodig hebben.

CBF-Erkenning
Save the Children heeft ook het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze onze belangrijkste informatie. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

47,4 miljoen kinderen gesteund in 2023
We bereiken op grote schaal resultaten door te opereren als één wereldwijde organisatie, intensieve samenwerking (bijvoorbeeld met overheden) en uitwisseling van kennis en ervaring. We leggen hiervoor verantwoording af in ons jaarverslag. In 2023 hebben alle Save the Children landen samen 47,3 miljoen kinderen gesteund.

De hulpverleners weten precies wat een kind nodig heeft en bezit de kennis en ervaring om dit te realiseren. Hoe meer mensen dit belangrijke werk willen steunen, hoe meer impact we kunnen hebben op de levens van zo veel mogelijk kinderen. Zo simpel is het!