Veel problemen kunnen alleen door nieuwe
wetgeving en aangepaste prioriteiten
structureel worden opgelost.

Beleidsbeïnvloeding

Save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen wereldwijd. Onze lobby- en advocacy activiteiten richten zich op het beïnvloeden van beleid en wetgeving bij overheden, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zo onderhouden we direct contact met relevante ambtenaren, parlementariërs, kabinetsleden en adviesorganen. 

Ook proberen we invloed uit te oefenen op beleid door het publiekelijk kenbaar maken van onze standpunten, een maatschappelijk bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat de stemmen van kinderen worden gehoord.

Lobby in Nederland
Save the Children vindt dat elk kind een kans verdient, waar het ook geboren wordt. En niet alleen de kans om in leven te blijven, maar ook een kans om je toekomst zelf in te richten en je dromen te realiseren. Daarom voeren wij actief lobby op de volgende thema’s: 

Ondervoeding
Bijna de helft van alle voorkombare sterfgevallen bij kinderen onder de vijf is terug te leiden naar de gevolgen van ondervoeding. Alhoewel de Nederlandse regering middelen uittrekt om wereldwijd de meest directe en acute voedseltekorten aan te pakken, is dit niet voldoende om het probleem op te lossen. Daarom roepen we de politiek op om internationaal de leiding te nemen in de strijd tegen ondervoeding.

Kinderen in conflictsituaties
Het aantal slachtoffers van gewapende conflicten is de laatste jaren drastisch toegenomen, waarbij ook burgers niet worden gespaard. Kinderen zijn een extra kwetsbare groep in conflictsituaties. Save the Children vraagt aandacht voor de bescherming van scholen en universiteiten in oorlogsgebieden. Ook roepen we op tot actie tegen het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden, tot een betere bescherming van kinderrechten en van het internationaal humanitair oorlogsrecht.
 
Noodhulp
De humanitaire noden zijn momenteel hoger dan ooit in de geschiedenis van de VN. Save the Children, als onderdeel van de Dutch Relief Alliance, roept  de Nederlandse regering op om noodhulp te blijven verlenen.
 
Armoede onder Nederlandse kinderen
In ons land groeien 421.000 kinderen op in een arm gezin. De gevolgen van armoede voor kinderen zijn, ook op lange termijn, groot. Samen met Defence for Children vragen we aandacht voor dit probleem en zetten we ons in voor het zelfstandig recht van kinderen op sociale zekerheid. Al onze inspanningen blijken niet zonder resultaat: voor de komende jaren heeft het kabinet de  toezegging gedaan van structureel € 100 miljoen extra, specifiek ter bestrijding van armoede onder kinderen in Nederland. Dit komt bovenop de € 90 miljoen die sinds 2015 beschikbaar is voor gemeenten om armoede- en schuldenproblematiek tegen te gaan.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten
Dit gaat over de rechten van jongeren omtrent seksualiteit en gezondheid. Bijvoorbeeld toegang tot voorbehoedsmiddelen of aidsremmers, bescherming tegen seksueel geweld en goede moeder- en kindzorg. Als lid van de Nederlandse afdeling van Girls Not Brides zorgen we voor kennisuitwisseling en gezamenlijke lobbyactiviteiten om kindhuwelijken (inter)nationaal te voorkomen.
 
Kinderarbeid
Naar schatting zijn 168 miljoen kinderen wereldwijd slachtoffer van kinderarbeid. Save the Children wil dat kinderen veilig opgroeien, naar school kunnen en weer kind kunnen zijn. Daarom vragen wij aandacht voor dit probleem bij verschillende Kamerleden, uitvoeringsorganen van de overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Children Rights and Business/ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Save the Children is actief betrokken bij gesprekken en onderhandelingen over de internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO) convenanten in verschillende Nederlandse bedrijfssectoren. Hierbij zetten wij ons in om risico’s met betrekking tot kinderrechten te voorkomen en de positieve impact van bedrijven op kinderen en gezinnen te vergroten. Zo vragen wij aandacht bij ministeries en politici voor de integratie van de internationale richtlijnen Children’s Rights and Business Principles (CRBP) bij activiteiten en beleid over bedrijven en mensenrechten. Daarnaast hebben wij corporate partnerships met diverse internationale en nationale bedrijven.
 
Migratie
Een ongekend hoog aantal van 65 miljoen mensen zijn wereldwijd ontheemd, waaronder veel kinderen. Save the Children zet zich op nationaal, Europees en internationaal niveau in voor deze kinderen. Daarbij roepen we onder meer regeringen op gevluchte kinderen binnen een maand onderwijs te bieden en spreken we ons uit tegen het vast zetten van gevluchte kinderen. Ook zetten we ons in zodat vermissing, uitbuiting en handel van gevluchte kinderen hoog op de politieke agenda blijft en tegen wordt gegaan.

Lobby Internationaal
Save the Children beschikt wereldwijd over vier regionale lobbykantoren: in Brussel, Genève, Addis Abeba en New York. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ook regionaal en internationaal kunnen opkomen voor de rechten van kinderen. Binnen Save the Children International delen we informatie, kennis en materialen en vormen we gezamenlijk onze standpunten. Krachtenbundeling binnen onze wereldwijde organisatie: soms versterken anderen ons werk, soms dragen wij bij aan dat van hen. Als Save the Children Nederland kunnen we zo onze invloed uitoefenen op mondiaal niveau, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).

>