Organisatie Save the Children Nederland

Save the Children is in Nederland gevestigd in Den Haag. De organisatie bestaat uit de Raad van Toezicht, het managementteam en de afdelingen Programma’s, Lobby en Advocacy, Communicatie, Fondsenwerving, Finance en Control en Stafdienst (Interne Dienst).

Bekijk de statuten van Stichting Save the Children Nederland (pdf)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit mensen van verschillende achtergronden met uiteenlopende expertise. De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar.  Alle leden van de Raad van Toezicht zetten zich onbezoldigd in voor Save the Children.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Laetitia Griffith (voorzitter)
  • Anouar Noudari 
  • Saloua Ouchan
  • Jacqueline Brassey
  • Meindert Stolk
  • Hollis Kurman
  • Aoife Fleming (junior lid)
  • Manal Moussane (junior lid)

Meer informatie over het werk en de leden van de Raad van Toezicht vind je in onze jaarverslagen. Klik hier voor het Reglement van de Raad van Toezicht (pdf)

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland

"We bieden bescherming, zorg, onderwijs, eten en dekens. Zo zorgen we samen met onze donateurs dat kinderen uitgroeien tot de ambtenaren, de timmerlui en de wetenschappers van morgen."

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland

Het managementteam

Algemeen Directeur - Pim Kraan
Operationeel Directeur - Peet Huys
Manager Internationale Programma's - Christel Bultman
Manager Binnenlandprogramma's - Geert Jan van Dijk 
Manager Communicatie - Daan van Leeuwen a.i.
Manager Fondsenwerving - Sarah Clifton
Manager Lobby & Advocacy - Tessa Terpstra
Manager Interne Dienst - Sayonara Kartawirja a.i.
Controller - Gerard SchilderinckKlik hier voor het directiereglement (pdf).

De afdelingen
De afdeling Programma’s is primair belast met de hoofddoelstelling: het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Deze afdeling initieert en monitort alle programma’s. Daarnaast onderhoudt de afdeling het contact met de veldkantoren, die de werkzaamheden in de programmalanden uitvoeren, en de institutionele financiers.

De afdeling Lobby & Advocacy draagt verantwoordelijkheid voor uitingen richting overheid en politiek. Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doelstelling van het uitvoeren van pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

De afdeling Communicatie draagt verantwoordelijkheid voor uitingen naar publiek en media. Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doelstelling van het geven van voorlichting ten behoeve van kinderen in moeilijke omstandigheden.

De afdeling Fondsenwerving is belast met de particuliere fondsenwerving en het creĆ«ren van sponsorships en partnerschappen in de zakelijke markt. De afdeling Fondsenwerving kan een beroep doen op een netwerk van vrijwilligers.

De afdelingen Finance en Control en Stafdienst (Interne Dienst) zijn voorwaardenscheppend voor de andere afdelingen en ondersteunen de Raad van Toezicht, de directeur en de andere afdelingen op (financieel) administratief en secretarieel gebied.

In 2019 bestond de Save the Children organisatie in Nederland uit ongeveer 88 medewerkers, waaronder een groot aantal deeltijdwerkers (78 fte’s).

>