Organisatie Save the Children Nederland

Save the Children is in Nederland gevestigd in Den Haag. De organisatie bestaat uit de Raad van Toezicht, de directie, het managementteam bestaande uit de managers van de afdelingen Internationale Programma’s, Binnenlandse programma’s,  Communicatie en Advocacy, Marketing en Communicatie, Finance en Control en Human Resources.

Bekijk de statuten van Stichting Save the Children Nederland (pdf)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit mensen van verschillende achtergronden met uiteenlopende expertise. De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar.  Alle leden van de Raad van Toezicht zetten zich onbezoldigd in voor Save the Children.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Laetitia Griffith (voorzitter)
  • Anouar Noudari (voorzitter auditcommissie)
  • Saloua Ouchan (toezichthouder integriteit)
  • Jacqueline Brassey
  • Meindert Stolk
  • Hollis Kurman
  • Aoife Fleming (junior lid)
  • Manal Moussane (junior lid)

Meer informatie over het werk en de leden van de Raad van Toezicht vind je in onze jaarverslagen. Klik hier voor het Reglement van de Raad van Toezicht (pdf)

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland

"We bieden bescherming, zorg, onderwijs, eten en dekens. Zo zorgen we samen met onze donateurs dat kinderen uitgroeien tot de ambtenaren, de timmerlui en de wetenschappers van morgen."

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland

Het managementteam

Algemeen Directeur - Pim Kraan
Operationeel Directeur - Peet Huys
Manager Internationale Programma's - Christel Bultman
Manager Binnenlandprogramma's - Geert Jan van Dijk 
Manager Marketing & Communicatie - Sarah Clifton
Manager Communicatie & Advocacy - Tessa Terpstra
Manager Human Resources - Liesbeth Varkevisser
Manager Finance & Control - Gerard SchilderinckKlik hier voor het directiereglement (pdf).

De afdelingen
De afdeling Internationale Programma’s is belast met de hoofddoelstelling: het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Deze afdeling initieert en monitort alle programma’s. Daarnaast onderhoudt de afdeling het contact met de landenkantoren, die de werkzaamheden in de programmalanden uitvoeren, en de institutionele financiers.

De afdeling Binnenlandprogramma’s zorgt ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen bij gemeenten, dat zij gehoord worden over voor hen belangrijke kwesties en de afdeling draait programma’s rond psychosociale eerste hulp voor kinderen in de asielopvang. 

De afdeling Communicatie en Advocacy draagt verantwoordelijkheid voor uitingen richting overheid, politiek en media. Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doelstelling van het uitvoeren van pleitbezorgingsactiviteiten en het geven van voorlichting ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

De afdeling Marketing & Communicatie is belast met de particuliere fondsenwerving en het creĆ«ren van partnerschappen in de zakelijke markt. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de uitingen naar het publiek. 

De afdelingen Finance en Control en Human Resources ondersteunen de Raad van Toezicht, de directeur en de andere afdelingen op (financieel) administratief en secretarieel gebied.

In medio 2023 bestaat de Save the Children organisatie in Nederland uit ongeveer 155 medewerkers.

>