Skip to main content
Seksuele Gezondheid en Voorlichting

Seksuele Gezondheid en Voorlichting

Adolescentie is een periode waarin tieners (10-19 jaar) leren zelfstandig beslissingen te maken en hun eigen normen en waarden aan het vormen zijn. Adolescentie is echter ook een periode van kwetsbaarheid waarbij de seksuele en reproductieve rechten van tieners worden geschonden en hun gezondheid in gevaar komt, maar ook hun kansen op onderwijs en sociaal economische situatie. Zij hebben te maken met zaken als tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, gender gerelateerd of seksueel geweld, en seksueel overdraagbare aandoeningen. Wereldwijd bevallen jaarlijks meer dan 13 miljoen adolescente meisjes. In lage- en middeninkomenslanden vindt 40% van de onveilige abortussen plaats bij adolescente meisjes en vrouwelijke jongeren.

Ieder individu heeft het recht om vrij te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen zij willen krijgen. Wanneer een meisje of vrouw toegang heeft tot goede gezondheidszorg en anticonceptie methoden, neemt de moedersterfte af en verbeterd de gezondheid van pasgeborenen en kinderen. Daar helpt Save the Children bij.   

Bij zwangerschappen die te snel achter elkaar plaatsvinden bestaat een verhoogd risico op sterfte in het eerste levensjaar en een tekort aan voedingstoffen bij de moeder. Gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap en tijdens en na de bevalling is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor adolescente meisjes (15-19 jaar). Ook lopen kinderen van adolescente moeders een hoger risico op sterfte en ziekte. Meisjes die worden uitgehuwelijkt of die zwanger worden, zijn vaak gedwongen om school te verlaten, blijven vaak in economisch afhankelijke situaties, en hebben daardoor meer moeite om een bestaanszekerheid voor henzelf en hun kind(eren) op te bouwen. 
  
Interventies 

  1. We geven uitgebreide seksuele voorlichting aan vrouwen, meisjes, mannen en jongens. Dit doen we op scholen, in gemeenschappen en via sociale en traditionele media.
  2. We betrekken partners, gezinnen, en gemeenschappen bij het bespreekbaar maken van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten, zodat zij adolescenten steunen en we bevorderen gendergelijkheid.
  3. We versterken de gezondheidszorg(systemen) en zorgen ervoor dat deze afgestemd is op adolescenten en dat zij toegang hebben tot kwalitatief goede seksuele reproductieve gezondheidszorg die met respect wordt gegeven.
  4. en we pleiten voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en informatie  voor adolescenten en bevolkingsgroepen die het meest de dupe zijn van discriminatie en ongelijkheid. Hierbij bevorderen wij leiderschap en pleidooi van adolescenten om de gezondheids-en onderwijssystemen verantwoordelijk te houden voor hoogwaardige, op rechten gebaseerde gezondheidsdiensten en seksuele voorlichting.

Save the Children zorgt ervoor dat adolescenten participeren in het ontwerp, de uitvoering, de evaluatie, de verbetering en de documentatie van beleid, plannen en programma's. Wij partneren ook met jongerenorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de stem van adolescenten prominent aanwezig is in de besluitvorming, dat programma's voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten beter aansluiten bij de behoeften en realiteiten van adolescenten en dat hun leiderschapskwaliteiten wordt versterkt. Wij bereiden adolescenten voor om te pleiten bij lokale, regionale, en de landelijke overheid voor betere wetgeving, beleid, richtlijnen, uitvoering en budget voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten.  

Kindhuwelijken 
Daarnaast spreken we ons uit tegen kindhuwelijken en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen op de plekken waar wij werken. Dit doen wij door families te ondersteunen met het geven van cash geld, de kinderen in het gezin een opleiding te bieden en families in te lichten over de risico’s van een kindhuwelijk. Meisjes die het slachtoffer zijn van een kindhuwelijk, krijgen over het algemeen sneller en meer kinderen. Meisjes die later trouwen gaan in de regel langer naar school en krijgen doorgaans later en minder kinderen. 

Lees meer over ons project op dit gebied

ATWA: “Adolescent Transition in West Africa” 

Onvoldoende toegang tot en kennis van seksuele gezondheid en rechten, hebben levenslange gevolgen voor jongeren. Daarom zet Save the Children zich op dit gebied in voor adolescenten in West-Afrika. 

LEES MEER