Skip to main content
azara

Adolescent Transition in West Africa

Adolescenten in Burkina Fase, Mali en Niger zijn bijzonder kwetsbaar op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (SRH) en hebben geen toegang tot kwalitatief hoogstaande SRH-informatie en -diensten. Adolescenten hebben vaak niet de macht en het gezag in hun relaties, gezinnen, gemeenschappen om voor henzelf op te komen en de leiding te nemen over hun seksuele gezondheid en rechten. Dit is grotendeels het gevolg van de heersende en schadelijke sociale normen die hen discrimineren op grond van hun leeftijd, geslacht en sociaal-economische status. Meisjes in de puberteit zijn in het bijzonder kwetsbaar omdat zij onvoldoende eigen beslissingen kunnen nemen over hun eigen lichaam, wat leidt tot een hoog aantal SRH-risico's, zoals tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen). 

De adolescentie is een kritieke periode waarin jongeren onafhankelijke beslissingen leren nemen en hun eigen waarden en normen vormen. De houding en het gedrag op het gebied van seksualiteit die in deze cruciale ontwikkelingsfase tot stand komen, zullen een leven lang gevolgen hebben.   
 
Het project
In het ATWA programma werkt Save the Children samen met (lokale) partners aan de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 472,000 adolescenten van 10 tot 19 jaar in Mali, Niger en Burkina Faso. Dit doen we door levensvaardighedenprogramma’s op school aan te bieden. In Niger doen we dit ook buiten de schoolomgeving, omdat in het gebied waar het programma opereert relatief weinig adolescenten naar school gaan. Het programma werkt hiervoor samen met ongeveer 8.000 leraren, 2.000 basisscholen, 350 middelbare scholen, 2.492 adolescentengroepen, 1.704 gezondheidswerkers en 500 gezondheidscentra. 
Seksuele rechten en gezondheids-educatie heeft tot doel adolescenten uit te rusten met kennis, vaardigheden, attitudes en waarden die hen in staat stellen om: 
  • Hun gezondheid en welzijn te verbeteren;  
  • Respectvolle, sociale en seksuele relaties te ontwikkelen; 
  • Na te gaan hoe hun keuzes van invloed zijn op hun eigen welzijn en dat van anderen;  
  • En hun rechten te begrijpen en te beschermen gedurende hun hele leven. 

Het programma informeert over de toegang tot en vergroot het gebruik van seksuele reproductieve gezondheidsdiensten voor adolescenten, door de kwaliteit en jeugdvriendelijkheid van de diensten te verbeteren. Leraren, mentoren en leeftijdsgenoten betrekken adolescente meisjes en jongens bij het leren over seksuele reproductieve gezondheid, het ontwikkelen van essentiële levensvaardigheden en het verbeteren van waarden, normen en gedrag ten aanzien van gender en seksuele gezondheid. Bij dit programma staat de stem en participatie van de jongeren centraal om een stimulerende en duurzame omgeving te creëren waarin de jongeren weloverwogen en met kennis van zaken zelf beslissingen kunnen nemen over hun seksuele reproductieve gezondheid.    

Er wordt verwacht dat de positieve effecten van het onderwijs in seksuele reproductieve rechten en vaardigheden verder zullen reiken dan de adolescenten uit de directe begunstigde groep, aangezien zij hun leeftijdsgenoten, broers en zussen, en ouders zullen beïnvloeden en met ze zullen delen wat zij hebben geleerd. Bovendien zullen zij waarschijnlijk kennis, gedrag en waarden en normen op het gebied van seksuele rechten en gendergelijkheid doorgeven aan hun (toekomstige) kinderen. Schoolleiding en leerkrachten, evenals leiding en personeel van gezondheidscentra, zullen kwaliteitsvolle informatie en diensten op het gebied van seksuele en reproductieve rechten blijven verstrekken aan de komende generaties adolescenten. 

Onvoldoende toegang tot en kennis van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, hebben levenslange gevolgen voor jongeren. Save the Children zet zich in voor de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten. Onvoorwaardelijk.

CH1545245-Souleymane-aged-14-points-to-words-on-a-blackboard-at-school-Yatenga-province-Burkina-Faso

Project: ATWA “Adolescent Transition in West Africa” 

Projectgebied: West Afrika: Burkina Faso, Mali, Niger 

Duur: 01/01/2019 tot en met 31/11/2023 

Partners:   

  • Burkina Faso: SOS Jeunesse et Défis (SOS J et D) in Boucle du Mouhoun ; Appui Moral et Matériel de l'Intelligence à l'Enfant (AMMIE) in Nord ; Association Zood Nooma pour le Développement (AZND) in Centre Nord 
  • Mali: COFESFA, AMCP-SP et CRADE 
  • Niger: GADRRA