Privacy and cookies

Cookies
Deze site maakt gebruik van de volgende cookies om optimaal te presteren: 

  • Functionele cookies om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld sessie cookies die bijhouden welke pagina’s je al bezocht hebt. 
  • Analytics cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en verbeteren.
  • Sociale media cookies om inhoud van onze website gemakkelijk te kunnen delen via jouw social media accounts.

Wil je cookies verwijderen, dan kan dat via de instructie van je browser. 
 

Veilige omgang met persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, e-mailnieuwsbriefabonnees en donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De website van Save the Children gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s). De persoonsgegevens die je uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. Save the Children draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Save the Children staat geregistreerd onder meldingsnummer 1004951.

Welke gegevens en met welk doel?
Jouw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. 

Als je geen prijs stelt op deze informatie, of wilt weten welke informatie we van je in onze administratie hebben vastgelegd, kun je contact op nemen via: [email protected] of per post via Donateursservice Save the Children - Postbus 82061 – 2508EB - Den Haag.

Betaalgegevens
Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een eenmalige gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgend gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal doneert, verloopt dit via Buckaroo. Je kunt ook via PayPal doneren. Buckaroo en Paypal zijn  financiĆ«le dienstverleners die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgen. Als de betaling geslaagd is, word je weer terug gerouteerd naar onze website en handelen Buckaroo en PayPal de transactie met Save the Children verder af.  

E-mailnieuwsbrief
Om de inhoud van onze e-mailnieuwsbrief te optimaliseren, leggen we vast wat je ermee deed. Is het aangekomen? Heb je ons bericht geopend of er op geklikt? Dat analyseren we op individueel niveau zodat we stappen kunnen maken in het personaliseren (door het vergroten van relevantie).

Voor onze digitale nieuwsbrieven hanteren we een ‘opt-in’. Mocht je na deze actieve keuze op enig moment toch geen prijs meer stellen op onze digitale nieuwsbrief, meld je dan af via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. 

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring 
Save the Children behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie- en privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 25 januari 2017.

Vragen
Voor verdere vragen over cookies, privacy en deze verklaring kun je contact met ons opnemen.