Altijd en overal

We zijn er voor
kinderen als ze ons
het meest nodig hebben.

Wat doen we?

Ieder kind verdient een eerlijke kans. Samen met jou geven we in de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen wat nodig is om het leven van kinderen -en daarmee de toekomst van onze samenleving- te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, maar elke dag weer.
 

Wij redden kinderen

Mede dankzij jouw steun biedt Save the Children kinderen wereldwijd een betere toekomst. Door samen op te komen voor kinderen in de hele wereld kunnen we meer doen dan alleen noodhulp geven of een school neerzetten. Om echt iets te veranderen, geven we voorlichting en betrekken we ouders, overheden, beslissers in de gemeenschap en natuurlijk de kinderen zelf in onze projecten. Zodat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen en later zelf ook kunnen bijdragen aan een betere toekomst.

Lees meer

Over ons

Save the Children werd bijna een eeuw geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit Verdrag is ook door Nederland geratificeerd en verankerd in de statuten van Save the Children.


Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten, actief in meer dan 120 landen.

Lees meer

Informatie voor werkstukken

Ben je scholier of student en zoek je informatie over Save the Children voor een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? Op onze werkstukpagina vind je veel informatie over onze organisatie en het werk dat we doen in de verschillende landen.

Lees meer

Samenwerken is essentieel

Samenwerken met bedrijven

Wij werken samen met bedrijven die net als wij geloven dat investeren in een kind, investeren in de toekomst is.
Lees meer

Samenwerken met andere hulporganisaties

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken trekken we in veel landen samen met collega-organisaties op.
Lees meer

Samenwerken met institutionele donoren

Wij ontvangen steun van diverse overheidsinstanties: ECHO, European Union en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lees meer

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer