Altijd en overal

We zijn er voor
kinderen als ze ons
het meest nodig hebben.

Wat doen we?

Wij helpen kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen. Kinderen komen in deze situaties als eerste in de knel: ze raken ondervoed, worden ziek, blijven alleen achter, zijn onveilig en raken getraumatiseerd. Met het risico te overlijden, misbruikt te worden, kinderarbeid te moeten verrichten of te belanden in een kindhuwelijk.

Waar kinderen ons nodig hebben, zijn wij. Save the Children werkt in 120 landen met lokale hulpverleners. Zij helpen de meest kwetsbare kinderen ter wereld met medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek. En geven hen voorlichting en onderwijs voor een beter perspectief.
 
Zo werken we toe naar een toekomst waarin elk kind te voorkomen ziektes overleeft, verzekerd is van onderwijs en beschermd wordt tegen geweld.

Lees meer

Onze geschiedenis

Save the Children werd bijna een eeuw geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit Verdrag is ook door Nederland geratificeerd en verankerd in de statuten van Save the Children.


Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten, actief in meer dan 120 landen.

Lees meer

Informatie voor werkstukken

Ben je scholier of student en zoek je informatie over Save the Children voor een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? Op onze werkstukpagina vind je veel informatie over onze organisatie en het werk dat we doen in de verschillende landen.

Lees meer

Samenwerken is essentieel

Samenwerken met bedrijven

Wij werken samen met bedrijven die net als wij geloven dat investeren in een kind, investeren in de toekomst is.
Lees meer

Samenwerken met andere hulporganisaties

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken trekken we in veel landen samen met collega-organisaties op.
Lees meer

Samenwerken met institutionele donoren

Wij ontvangen steun van diverse overheidsinstanties: ECHO, European Union en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lees meer

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer