Wij werken samen met bedrijven
die net als wij geloven dat investeren
in een kind, investeren in de toekomst is.

Samenwerken met bedrijven

Bedrijven spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen middels hun activiteiten, producten en diensten. Daarom hebben bedrijven ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot respecteren en uitdragen van kinderrechten. Save the Children adviseert en ondersteunt bedrijven om kinderrechten te eerbiedigen en risico’s te voorkomen in hun bedrijfsvoering en hun gehele waardeketen. Inmiddels werken wij met tientallen bedrijven samen en passen wij onze bewezen methodiek toe, die is gebaseerd op de internationale richtlijnen Children’s Rights and Business Principles.

Daarnaast hebben wij corporate partnerships met diverse internationale en nationale bedrijven: