Skip to main content
amir lives in the rohingya refugee camps

Steun voor kinderen op de vlucht

Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen mensen gedwongen op de vlucht - waaronder 40 miljoen kinderen. En elke dag komen er nieuwe vluchtelingen bij als gevolg van conflict of klimaatverandering.

Vluchten van huis en haard is een enorm ingrijpende situatie voor een kind. De vlucht kan erg gevaarlijk zijn: mensen vluchten via boten op woeste zeeën, over besneeuwde bergen en door droge woestijnen. Ze lopen het risico gepakt te worden door gewapende groepen, criminelen of agressieve grenswachten. 

Als een kind is aangekomen bij een vluchtelingenkamp, betekent dit niet dat alle problemen over zijn. De nasleep van de ervaringen kunnen heel heftig zijn en ook het leven in een kamp is niet altijd makkelijk. 

530b4ce0-bb7c-4f3b-beb3-9473893dedb2

We zijn er op verschillende manieren voor kinderen op de vlucht. Kinderen maken tijdens hun vlucht verschrikkelijke dingen mee. Het is belangrijk dat ze een goede manier hebben om deze ervaringen te verwerken. Daarom bieden wij zowel mentale zorg als noodhulp aan kinderen op de vlucht. 

Noodhulp
Wij zijn er voor gezinnen met de basisbenodigdheden, zoals schoon water, voedsel, medicijnen en onderdak. Deze dingen zijn heel erg belangrijk voor de ontwikkeling en mentale gesteldheid van een kind. Geen enkel kind zou stress moeten ervaren omdat ze niet weet wanneer ze haar volgende maaltijd krijgt. 

Mentale zorg
70% van kinderen op de vlucht hebben behoefte aan psychosociale steun. In onze programma's krijgen kinderen de ruimte om over hun ervaringen en gevoelens te praten. We leiden zorgverleners op die worden getraind in het herkennen van mentale problemen, zodat kinderen op tijd de juiste hulp kunnen krijgen. 

aziz is seen in his shelter

Steun ons werk met gevluchte kinderen

Ja, ik doneer