Skip to main content
c91ca816-2c44-40b6-b0b9-959c200a03aa.jpg.webp

Kinderen krijgen eten in een ziekenhuis.

Hongersnood in Rusland, 1921

Hoe het begon

‘Een stervende baby, en onze blokkade heeft het veroorzaakt’. Dat was de kop van een pamflet om aandacht te trekken voor kinderen, de grote verliezers van de Eerste Wereldoorlog. Eglantyne Jebb (geboren in 1876) werd gearresteerd op Trafalgar Square in London wegens het verspreiden van deze pamfletten.

"Botten als rubber"
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog stelde de Britse overheid een blokkade in waardoor kinderen in steden zoals Berlijn en Wenen stierven van de honger. Tuberculose en verzwakking waren aan de orde van de dag. “De botten van kinderen waren als rubber,” vertelde een arts in 1919.

Actie voor kinderen in Oost-Europa
Eglantyne Jebb en haar zus Dorothy Buxton besloten dat het tijd was voor directe actie. Er moest campagne worden gevoerd om de situatie van kinderen in Oost-Europa te verbeteren. Het Save the Children Fund werd opgezet tijdens een publieke bijeenkomst in de Royal Albert Hall in Londen, mei 1919. Dit was de eerste fondsenwervende activiteit van Save the Children en sinds die dag zijn we niet meer gestopt met opkomen voor kinderen over de hele wereld.

De jongste jaren, de strijd tegen honger
De campagne tegen honger haalde veel geld op. Het werd besteed in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, de Balkan, Hongarije en Turkije. Niemand ging er op dat moment vanuit dat Save the Children een blijvende organisatie zou zijn, maar de noodsituaties zijn vanaf dat moment niet verminderd, dus zetten we het werk voort.

Dorothy trok zich terug uit het fonds om zich te concentreren op een politieke carrière, terwijl Eglantyne doorging met het uitbreiden van Save the Children. Eglantyne was overtuigend, gepassioneerd en volhardend. Met haar ideeën over het welzijn van kinderen was ze haar tijd ver vooruit. Onder haar leiderschap werd Save the Children al snel bekend als een uiterst effectieve hulporganisatie, die in staat was om snel en goedkoop voedsel, kleding en geld te brengen waar het nodig was.

8b392090-9045-4a93-9b22-103ab7d04518


"Humanity owes the child the best it has to give."

Eglantyne Jebb, oprichter van Save the Children

De jaren '20 - kinderrechten
“Ik ben ervan overtuigd dat we kinderen zekere rechten moeten toekennen en hun erkenning moeten bewerkstelligen. Zodat iedereen - niet alleen een select gezelschap van mensen die met hen begaan zijn, maar iedereen die op welke manier dan ook in contact staat met kinderen, dat is dus de hele mensheid – in de positie kan zijn om een voorwaartse beweging te maken,” aldus Eglantyne Jebb.

Eglantyne wilde dat kinderrechten en het welzijn van kinderen wereldwijd een prioriteit zou worden. Daarvoor stelde zij samen met haar zus Dorothy in Zwitserland hun ‘Declaration of the Rights of the Child’ op. Deze werd door de League of Nations geadopteerd en vormde de basis voor het huidige Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

Jaren '30 tot heden
“We moeten veronderstellen, dat Save the Children zich inzet voor haar eigen overbodigheid. We moeten voor eens en voor altijd een einde maken aan de armoede die maakt dat kinderen lijden. Het moet niet ons doel zijn om kinderen te redden van deze rampspoed, maar we moeten deze rampspoed elimineren. We moeten niet denken dat het voldoende is om hen te redden van de directe dreiging – we moeten kinderen de mogelijkheden in handen geven om zichzelf te redden. Alleen zo redden we de wereld.” Eglantyne Jebb.

save

Een inspiratie 
Eglantyne’s bijnaam was ‘wit vuur’, vanwege haar passie voor kinderrechten en haar vurige overtuiging dat geen mens het slachtoffer mag worden van klassenverdeling. Ze stond bekend als een doortastende vrouw met veel doorzettingsvermogen. In een tijd waarin het helemaal niet normaal was dat vrouwen politiek bezig waren, heeft zij ervoor gezorgd dat kinderen vandaag de dag nog rechten hebben.  

Eglantyne inspireert ons nog elke dag om op te komen voor de rechten van kinderen over de hele wereld. Dankzij haar zijn wij de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie op aarde. 

Save the Children in Nederland
Save the Children is in Nederland in 1981 opgericht als Stichting Redt de Kinderen. Vanaf het begin tot aan haar overlijden is Hare Majesteit Koningin Juliana erevoorzitter van de organisatie geweest. Redt de Kinderen werd in 1988 lid van de International Save the Children organisatie. In 1993 veranderde de organisatie haar statutaire naam in Stichting Save the Children Nederland.