Skip to main content

Kwaliteitsbeleid

Save the Children Nederland heeft voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de activiteiten die erop gericht zijn om de doelstellingen van Save the Children Nederland te behalen met inachtneming van de eisen en verwachtingen van haar doelgroep.

Ons doel en onze missie is het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid. En het verrichten van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Save the Children Nederland committeert zich om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doeltreffendheid van de strategische doelstellingen om voortdurend te verbeteren.

De directie is volledig toegewijd aan en houdt rekening met de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het zorgt voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen.

Save the Children Nederland heeft het denken en doen over kwaliteit verankerd in een kwaliteitsmanagementsysteem dat is opgezet op basis van de internationale norm ISO 9001:2015.

Een belangrijk principe daarbij is het hanteren van de Demingcirkel. In alles wat we doen is de plan – do – check – act cyclus ingebouwd om de kwaliteit van haar diensten en de kosten van haar organisatieprocessen elk jaar te verbeteren.

Save the Children Nederland communiceert haar kwaliteitsdoelstellingen met haar medewerkers en partners.


ISO 9001 Certificaat 
Partos 9001 Certificaat