Algemene vragen

Save the Children Nederland ondersteunt kinderen in zo’n dertig landen, en soms gebeurt dat op heel moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken. Dat kost geld. Dat geld komt op meerdere manieren bij ons binnen: via grote donoren als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie, via stichtingen en via donateurs
 
In de eerste twee gevallen gaat het vaak om ‘geoormerkt’ geld. Dat betekent dat het geld per se aan een bepaald programma uitgegeven moet worden, bijvoorbeeld aan de strijd tegen kindhuwelijken of aan noodhulp in Zuid-Soedan. 

Geld van donateurs is doorgaans makkelijker ‘vrij’ in te zetten en daar zijn we heel blij mee. Met dat geld kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en hoeven we niet te wachten tot een van de institutionele donoren beslist of ze wel of geen geld willen geven. Voorbeelden van die snelle inzet zijn de strijd tegen ondervoeding, het schip dat we de Middellandse Zee op hebben gestuurd en de noodhulp aan bijvoorbeeld Nepal.

Ja, ik wil helpen!

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen.
Lees verder.

Save the Children Nederland zendt in principe geen extern personeel (betaald of vrijwillig) uit naar haar programma’s. Wij werken zoveel mogelijk met professionele krachten en lokale medewerkers. 

Wel zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Nederland, die zich op een aantal fronten willen inzetten. Of je  je nu eenmalig, een uurtje per maand of een dagdeel per week voor ons kunt inzetten, we vinden het in alle gevallen fantastisch dat je jouw tijd wilt besteden aan onze doelstellingen. Wil je bijdragen aan de naamsbekendheid van Save the Children en je vrijwillig inzetten om kinderen een toekomst te geven? Stuur dan een e-mail naar de vrijwilligerscoördinator en meld je aan als vrijwilliger. 

Wij waarderen het gebaar, maar wij nemen geen donaties in natura aan. Goederen worden gekocht in de landen waar we werken. Dit is veelal goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie, en het is ook beter voor het klimaat.

Als het niet mogelijk is om producten lokaal in te kopen, worden ze in de buurlanden gekocht. Humanitaire organisaties zoals wij hanteren ook strikte standaarden waar producten aan moeten voldoen. Bij het aannemen van donaties in natura kunnen we deze standaarden niet garanderen. Een mooi alternatief: verkoop je spullen op internet en doneer het verkoopbedrag aan Save the Children.

Door berichten in de media krijg je al snel het idee dat er weinig vooruitgang wordt geboekt. Het tegendeel is waar. Zo is er beduidend minder armoede wereldwijd, is het aantal doden door malaria de afgelopen jaren met 80% afgenomen, zijn de pokken dankzij een grootschalig project in de jaren tachtig uit Afrika verdwenen en zijn cholera en diarree door uitdroging de afgelopen dertig jaar met 65% afgenomen. De toegang tot onderwijs in arme landen is daarnaast flink gestegen, extreme armoede teruggedrongen en kindersterfte maar liefst gehalveerd. En hebben we ook op het gebied van ondervoeding al veel bereikt.

Lees meer over wat er bereikt is 

Het salaris van directeuren van goede doelen is regelmatig onderwerp van discussie en dat begrijpen we. Donateurs zijn kritisch over de manier waarop hun gedoneerde euro wordt besteed. Daarom lichten we het salaris van onze directeur graag toe.

Het salaris van de directeur van Save the Children Nederland is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar Save the Children lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld. Lees verder.

Buckaroo is de online payment provider waar wij mee samenwerken. 

Aan de deur, op straat of op evenementen kunt u wervers van Save the Children tegenkomen. De wervers dragen rode Save the Children kleding en een badge met ID en ze vragen nooit om geld. Wij hebben geen collecteweek en zullen dus ook nooit met collectebussen langs de deuren gaan. Het enige wat onze wervers vragen is om een formulier in te vullen voor een structurele machtiging.

Het werven van nieuwe donateurs aan de deur of op straat is voor ons van groot belang. Mede door de structurele donateurs die via straatwerving en de huis-aan-huis werving geworven worden, kan Save the Children kinderen in de hele wereld een betere toekomst geven.

Wil je weten of onze straatwervers of huis-aan-huis wervers deze periode in jouw buurt actief zijn? Kijk dan op ons overzicht.

Ben je scholier of student en zoek je informatie over Save the Children voor een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? Kijk dan op onze pagina ‘Werkstuk of spreekbeurt
Heb je nog vragen of zou je extra materiaal voor je spreekbeurt of werkstuk willen ontvangen? Stuur dan een e-mail.

Wij krijgen behoorlijk veel aanvragen voor interviews voor werkstukken e.d. binnen. Daar zouden we het liefst allemaal op ingaan, maar helaas hebben we het daarvoor veel te druk. Op deze site is overigens al heel veel informatie te vinden onder het kopje 'Wat doen we?'

Jazeker, en dat doen we op heel veel manieren. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat er voorbehoedsmiddelen aanwezig zijn in kliniekjes en op andere plekken, zodat jongeren er toegang toe hebben. We leiden leraren en gezondheidswerkers op om met jongeren over voorbehoedsmiddelen te praten. We lichten jongeren voor over hoe ze die middelen kunnen gebruiken, en waar ze deze kunnen vinden. Die jongeren lichten op hun beurt weer hun leeftijdsgenoten voor.

Maar we zetten ons ook op een indirectere manier in voor gezinsplanning: we zorgen voor onderwijs en we vechten tegen kindhuwelijken, waar met name meisjes vaak het slachtoffer van zijn. Meisjes die later trouwen gaan in de regel langer naar school en doorgaans krijgen ze later en minder kinderen.

Ja, ik wil helpen!

In Syrië zelf en in de landen in de regio (Jordanië, Libanon, Turkije en Irak) helpen we kinderen in opvangkampen. We zorgen dat ze eten en drinken krijgen, geven soms geldbonnen waarmee hun ouders de basisbenodigdheden kunnen aanschaffen en we zorgen voor onderwijs en Child Friendly Spaces (veilige plekken). In die ruimtes kunnen kinderen veilig spelen en weer even kind zijn. 

Die hulp bieden we op de hele route die Syriërs kiezen om te vluchten: we zijn actief in vrijwel alle landen tussen Syrië en Noord-Europa.  

Als Syrische kinderen eenmaal aan zijn gekomen in Nederland helpen we ze ook; samen met War Child en UNICEF zorgen we voor recreatieve activiteiten in azc’s, om kinderen weerbaarder te maken en ze ontspanning te bieden in hun onzekere situatie.

Een kind heeft ouders nodig, een stabiele omgeving waar het beschermd en liefdevol groot wordt gebracht. Soms zijn ouders zo arm, dat ze het gevoel hebben dat ze niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Ze brengen hun kinderen dan naar een weeshuis of staan het af ter adoptie. Dat is een verschrikkelijke keuze, die geen ouder zou hoeven maken. Maar het gebeurt helaas wel.

Wij vinden dat adoptie of een weeshuis alleen opties zijn als er echt geen enkele andere mogelijkheid meer is. Veel beter is het om ouders te helpen een bestaan op te bouwen, zodat ze niet het gevoel hebben dat het afstaan van hun kinderen de enige keuze is. 

Als ouders echt niet meer voor hun kind kunnen zorgen, of als beide ouders zijn overleden, moeten kinderen in het land van herkomst ondergebracht worden bij familie, of in kleinschalige opvangplekken die als een vervangend gezin fungeren. Zo blijft het kind ingebed in de eigen, vertrouwde cultuur en blijft het onderdeel uitmaken van een structuur die het begrip ‘familie’ zo dicht mogelijk benadert. Lees meer over alleenstaande kinderen in weeshuizen

Ook in Nederland zijn we op verschillende terreinen actief. We zetten ons in voor kinderen die in armoede leven, door hun zaak steeds opnieuw bij de politiek onder de aandacht te brengen. Daarnaast zetten we bij gemeenten projecten op, zodat jongeren die in armoede leven mee kunnen praten over beleid dat hen aangaat. Zij weten immers zelf het beste wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen in onze maatschappij. 

Verder zijn we samen met War Child en UNICEF Nederland actief in verschillende azc’s; we organiseren sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen die in Nederland terecht zijn gekomen. Via die activiteiten helpen we ze weerbaarder te worden, sociale vaardigheden te ontwikkelen en vooral: weer even kind te zijn na een reis vol ontberingen.

Lees meer over wat we doen voor kinderen in Nederland.   

Corruptie en wanbeleid vormen inderdaad aanzienlijke uitdagingen voor de ontwikkelings- en overlevingskansen van kinderen. We werken waar mogelijk samen met (lokale) overheden en doen alles wat in onze macht ligt om fondsen niet via corrupte kanalen te besteden.

Ja, ik wil helpen!

Net als jij willen wij dat zoveel mogelijk geld bij de kinderen komt die het zo hard nodig hebben. Wij begrijpen dat een welkomtelefoontje en andere communicatie niet bijdraagt aan het gevoel dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Uit diverse onderzoeken hebben wij echter geconcludeerd dat donateurs het ook waarderen als zij bij tijd en wijle worden bedankt of welkom worden geheten. Wij maken daarvoor middelen die niet heel veel kosten, maar waaruit wel onze dankbaarheid en waardering blijkt.

Daarnaast houden wij ons strikt aan diverse officiële afspraken, zoals de afspraken die gemaakt zijn met het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. Zij eisen dat wij maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving besteden aan marketing en daar zitten wij ruim onder. Wij kunnen in ons systeem aanpassen hoeveel post of e-mail je van ons wilt ontvangen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze donateursservice op werkdagen van 9 tot 17.00 uur: 070 - 338 44 44.

Je (maandelijkse) donatie wordt gebruikt voor medische zorg, voeding, onderwijs aan en bescherming van kinderen die uw hulp heel hard nodig hebben. Wij vinden dat elk kind een eerlijke kans heeft op een toekomst. Zonder politieke inmenging en religieuze overtuiging helpen wij met 27.000 eigen hulpverleners in ruim 120 landen. Op deze manier zijn we flexibel en kunnen we ook in tijden van acute nood direct aan de slag. Met jouw geld kunnen we binnen enkele uren na een ramp ter plekke kinderen helpen op het moment dat ze ons hard nodig hebben. En daar zijn we ontzettend blij mee!

Ja, ik wil helpen!

Vragen over onze spots op tv

Jazeker. Exauce’ Kayembe woont in de Democratische Republiek Congo en was 21 maanden toen we hem ontmoetten in een ziekenhuisje. Daar was hij naartoe gebracht door zijn 35-jarige tante, die anderhalf uur moest lopen om er te komen. De tante zorgde voor Kayembe sinds zijn beide ouders waren overleden aan HIV/aids, de moeder zelfs pas kort ervoor.
 
Toen de moeder van Kayembe nog leefde maar steeds zieker werd, ging ook de gezondheid van Kayembe steeds meer achteruit. Hij verloor veel gewicht. De zus van de moeder nam de kleine Kayembe onder haar hoede, maar met vier eigen kinderen kreeg ze de eindjes maar heel moeilijk aan elkaar geknoopt. Haar man is boer en verdient maar een klein inkomen, net genoeg om rijst en mais van te kunnen kopen.

Kayembe had al een maand last van diarree en koorts, toen hij door zijn tante naar het ziekenhuisje werd gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij leed aan zware ondervoeding.
De dokters gaven hem antibiotica en de speciale voedingsrijke pasta Plumpy’Nut, waardoor hij na een paar weken weer uit het ziekenhuis kon worden ontslagen. Gezond en wel.
 
Stop de honger en doneer vandaag nog!

Wij willen meer aandacht voor de problemen waar kinderen mee te kampen hebben. En we willen alles in het werk stellen om de betrokkenheid en de financiering hiervoor te vergroten. Daarbij voelen we ons zeer verantwoordelijk om elke euro die wordt geïnvesteerd in fondsenwerving zo goed mogelijk te laten renderen.

Gebleken is dat investering in tv-spots zeer veel resultaat oplevert. Zeker omdat we waar mogelijk gebruik maken van uitzendtijd tegen gereduceerd tarief of door de tv-spot als ‘stopper’ in te zetten. Dat betekent dat onze commercial gratis wordt ingezet als er een keer ruimte is ontstaan die niet is verkocht aan andere partijen.

Ja, ik wil helpen!

We zouden willen dat het niet nodig zou zijn om dit soort indringende reportages te maken. Het werven van fondsen is echter een belangrijk onderdeel van ons werk: zonder financiële steun kunnen wij geen kinderen helpen. We achten het daarom nodig om de onmenselijke leefomstandigheden van kinderen te laten zien. Het zijn moeilijke beelden, waarvan sommigen kunnen vinden dat het een ethische grens overschrijdt. Wij zien dit anders: Save the Children vertegenwoordigt de stem van alle kinderen, ook van hen die opgroeien in de moeilijkste en meest schrijnende omstandigheden. Onze spots laten hun realiteit zien. Het is hun recht om gezien en gehoord te worden.

Ja, ik wil helpen!
 

Nee, dat is niet de bedoeling. Helaas is de realiteit niet altijd plezierig om naar te kijken. We weten dat er mensen zijn deze wijze van communicatie afkeuren. Save the Children wil zo veel mogelijk kinderen een eerlijke kans geven. Onderdeel van die missie is om te laten zien wat de realiteit is van kinderen wereldwijd. Het is hierbij niet onze bedoeling om de schuld bij iemand neer te leggen, maar wel om de aandacht te vestigen op de situatie van kinderen en om mensen bewust te maken van het feit dat we hen enkel kunnen helpen als we hiervoor financiële steun krijgen.

We willen het aantal kinderen dat we volgen zo beperkt mogelijk houden en zetten daarom hetzelfde beeld langere tijd in. Zeker als het gaat om zieke kinderen en kinderen in nood, is het belangrijk om de impact van camera’s tot een absoluut minimum te beperken. De ouders/verzorgers van de kinderen in onze filmpjes hebben toestemming gegeven om hun kind te volgen. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. Dankzij hen kunnen we het verhaal van hun kinderen symbool maken voor de nood van miljoenen kinderen wereldwijd. Want ook vandaag zijn er veel kinderen zoals Jon, Kayembe en Emon die je steun heel hard nodig hebben om te overleven.

Lees meer

Al onze filmpjes bevatten beelden van kinderen die echt bestaan. Het zijn kinderen die we filmen op een locatie waar we tevens hulp verlenen. Jon bestaat echt. Hij woont in Noord Kapoeta  in Zuid-Soedan en werd door zijn moeder Nangolio naar de kliniek van Save the Children gebracht. Om naar de kliniek te komen, moest ze 47 kilometer lopen. Gelukkig kon Jon in de kliniek direct worden geholpen en kreeg hij speciale voeding, waardoor hij na aan paar dagen gelukkig al weer opknapte.
 
Voordat de camera's gaan draaien, brengen we veel tijd door met de kinderen en hun ouders. We leggen uit wat we van plan zijn, wat we willen filmen en waarvoor we het materiaal gaan gebruiken. Pas als de ouders toestemming geven, mogen de camera’s gaan draaien. En als iemand zich niet prettig voelt tijdens het filmen, kunnen zij de toestemming weer intrekken en zullen wij het verhaal niet gebruiken.
 
De moeder van Jon was blij dat zijn verhaal gedeeld wordt. Ze begrijpt dat het geld wat we ophalen, gebruikt zal worden om kinderen in vergelijkbare situaties te helpen.

Vragen over ondervoeding

Een kind raakt ondervoed als het niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Voedingsstoffen zijn nodig om te groeien en om een goede afweer op te bouwen tegen infecties. Als het tekort aan voedingsstoffen langere tijd aanhoudt, zal een kind ernstig vermageren en het lichaam zal het eigen lichaamsweefsel aanspreken om die tekorten gedeeltelijk op te vangen.

Je kunt ook ondervoed raken als je weliswaar genoeg te eten hebt om je honger/trek te stillen, maar het voedsel niet van voldoende kwaliteit is, dat wil zeggen onvoldoende hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen bevat. Het gaat dus zowel om de kwaliteit als de kwantiteit van voedsel.

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder voor ondervoeding dan volwassenen, omdat ze in de groei zijn. En de gevolgen voor jonge kinderen zijn groot: als een kind in de eerste 1.000 dagen van zijn leven te maken krijgt met ondervoeding, heeft dat potentieel desastreuze gevolgen op de lange termijn. 

Lees meer over Save the Children en ondervoeding

Save the Children strijdt wereldwijd voor de rechten van kinderen, geeft hen een kansrijke toekomst en biedt hulp in geval van acute nood. We werken in 120 landen met meer dan 27.000 medewerkers, waaronder 141 voedingsdeskundigen en honderden medewerkers die zich bezighouden met voedingsprojecten.

Alleen al in 2016 hielp Save the Children 21 miljoen kinderen en ouders in 38 landen met voedselzekerheid, voedings- en ondervoedingsprogramma’s. Binnen onze wereldwijde programma’s richten we ons voor 43% op hulp in noodsituaties, 30% wederopbouw en 27% op programma’s met een duurzaam karakter. 

Ondervoeding voorkomen
De periode vanaf de bevruchting tot aan de tweede verjaardag van een kind  – de eerste 1000 dagen – is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de eerste 1.000 dagen, groeit een kind heel snel en ontwikkelt zich met reuzensprongen: het skelet en de organen, hersenen, spijsverteringsstelsel en immuunsysteem ontwikkelen zich. Juist dan heeft een kind de juiste voedingsstoffen nodig.

 • Zwangerschap: 270 dagen
 • Eerste levensjaar: 365 dagen
 • Tweede levensjaar: 365 dagen
 • Totaal: 1.000 dagen 
Tijdens de eerste twee levensjaren neemt de lengte van een baby met 50% toe, wordt een kind 4 keer zwaarder en groeien de hersenen van een baby gemiddeld 1 gram per dag.
 
Tijdens deze cruciale periode werkt Save the Children met alle belangrijke spelers samen om ondervoeding te voorkomen. Wat we doen: 
 • Zorgen voor voldoende voedsel en voedingsstoffen;
 • Bescherming tegen besmettelijke ziektes door beschikbaar stellen van schoon water en goede sanitaire voorzieningen;
 • Promoten van borstvoeding en het informeren over passende aanvullende voeding vanaf zes maanden;
 • Informeren over juiste en hygiënische bereiding van voedsel;
 • Verstrekken van ijzer en foliumzuur supplementen tijdens de zwangerschap.
Lees meer over Save the Children en ondervoeding

Op de wereld hebben 795 miljoen mensen niet genoeg te eten, waarvan 98 procent in ontwikkelingslanden woont. Maar liefst 45% van alle sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar is toe te schrijven aan ondervoeding. Dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar. Het eist meer slachtoffers dan TBC, hiv/aids en malaria samen. Ondervoede kinderen zijn immers kwetsbaarder voor ziektes zoals diarree en longontsteking. 

De kinderen die ondervoeding overleven, kunnen blijvende schade ondervinden. Zij presteren aantoonbaar slechter op school en in hun latere werkzame leven. Ondervoeding heeft dus niet alleen zeer schadelijke effecten voor de kinderen zelf, maar ook voor het sociaal en economisch functioneren van de familie en de samenleving op lange termijn. 

Sinds 1990 is kindersterfte wereldwijd bijna gehalveerd, maar ondervoeding blijft een hardnekkig probleem. We doen er dan ook alles aan om dit aan te pakken en kinderen de kans op een gezonde toekomst te geven. 

Ja, ik help mee!

Indien het lichaam onvoldoende voeding binnenkrijgt, kunnen er tekorten aan essentiële voedinsgsstoffen in het lichaam ontstaan, die een negatieve werking kunnen hebben op verschillende lichaamsprocessen en functies. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Vermoeidheid omdat er simpelweg te weinig ‘direct’ beschikbare energie in het lichaam zit;
 • Een verminderde weerstand omdat het afweersysteem essentiele stoffen mist om goed te functioneren. Zo kan een simpele verkoudheid overgaan in een longontsteking, wat voor een klein kind al fataal kan zijn;
 • Indien de voedselinname voor langere tijd onvoldoende is, zal vooral een klein kind zeer sterk vermageren in korte tijd;
 • Met een eenzijdig voedingspatroon door bijvoorbeeld onvoldoende inname van eiwitten en daarnaast ook het ontbreken van essentiele voedingsstoffen, kan de waterhuishouding in het lichaam zo ernstig verstoord raken dat het zogenaamde hongeroedeem optreedt (de meest ernstige vorm van ondervoeding); 
 • In het geval van ijzertekort bij kleine kinderen met een leeftijd tussen 6-24 maanden (wereldwijd 40-60%) heeft dit een effect op de geestelijke ontwikkeling van een kind. Op latere leeftijd heeft ijzertekort ook een effect op de hoeveelheid zuurstof die kan worden opgenomen door het lichaam. Te weinig ijzer lijdt tot bloedarmoede en uit zich vaak in extreme vermoeidheid, weinig energie en sterk verminderde concentratie; 
 • Een wereldwijd probleem is jodiumtekort, wat 780 miljoen mensen treft, en wat kan leiden tot dwerggroei en verminderd functioneren van de hersenen;
 • Tekorten aan verschillende vitamines en mineralen bij zwangere vrouwen hebben negatieve effecten op de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap. Ook tijdens het geven van borstvoeding en de periode daarna hebben het ontbreken van (voldoende) vitamines en mineralen een directe invloed op de ontwikkeling van het immuunsysteem, functioneren van de ogen, energie systemen, etc.

Bij acute ondervoeding krijgt het merendeel van de kinderen speciale, voedzame pindapasta. Na een behandeling van twee weken zijn ze weer op (basis)gewicht; vervolgens zetten we de thuisbehandeling nog twee weken voort zodat ze goed aansterken. Naast de voedzame pindapasta, worden de kinderen ook medisch verzorgd om infecties te onderdrukken, en een voorspoedig herstel te bevorderen. 

Kinderen die acuut ondervoed zijn, verliezen in korte tijd veel gewicht. Dit zien we bijvoorbeeld tijdens burgeroorlogen of conflicten. Kinderen die op jonge leeftijd (sinds conceptie) lange tijd te weinig en/of te eenzijdige voeding krijgen, raken chronisch ondervoed. Dit zien we vaak in gemeenschappen waar niet of nauwelijks borstvoeding wordt gegeven, of in die gebieden waar conflicten langdurig aanhouden. 

Een kind dat ernstig acuut ondervoed is, heeft twintig keer zoveel risico te sterven dan een gezond kind. Ondervoeding en ziekte kunnen elkaar - negatief - versterken. Een zwakke weerstand verhoogt het risico dat je komt te overlijden aan longontsteking, diarree, malaria, mazelen of aids. Stijgende voedselprijzen, tegenvallende oogsten en onveiligheid kunnen voedselproblemen verergeren en vergroten het aantal ondervoede kinderen.

159 miljoen kinderen wereldwijd zijn chronisch ondervoed en 50 miljoen acuut ondervoed (cijfers 2015).

Recent onderzoek van het Kopenhagen Consensus Center en 82 topeconomen wijst uit dat het tegengaan van chronische ondervoeding bij kinderen één van de slimste ontwikkelingsdoelen is die de wereld zich kan stellen. Dat levert sterkere en slimmere kinderen op - mensen die later zelfredzaam zijn. Elke dollar die geïnvesteerd wordt, levert op termijn 16 dollar op.

Ja, ik help mee!

Vragen over straatkinderen in Bangladesh

Kinderen zoals Emon en Selim groeien op straat op: alleen, kwetsbaar en doodsbang. Elke keer als de avond valt, lopen zij grote risico’s. ’s Nachts proberen bendes de kinderen te rekruteren. Volwassenen beloven kinderen onderdak en voedsel in ruil voor seks of loodzwaar werk. Kinderhandelaren ontvoeren kinderen voor werk of prostitutie. Er zijn ook veel gevallen bekend van straatkinderen die voor orgaanhandel zijn ontvoerd. Straatkinderen komen in aanraking met gevaren, waar geen enkel kind mee te maken mag hebben.

Ja, ik help mee!

Volgens onze schatting, slapen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zo’n 240.000 kinderen alleen op straat. Veel van hen zijn jonger dan 10 jaar, maar het is in veel gevallen lastig om hun leeftijd te schatten. Ze weten vaak zelf niet hoe oud ze zijn en ze hebben geen geboortecertificaat. 

Save the Children werkt ook aan preventieve maatregelen om te voorkomen dat kinderen de straat op vluchten. Zowel in de stad als op het platteland helpen we arme en kwetsbare gezinnen om een inkomen te genereren, zodat kinderen niet naar de stad worden gestuurd om te werken. Door onze sterke link met de lokale gemeenschappen kunnen we gezinnen identificeren waar de kinderen misbruikt, mishandeld en/of verwaarloosd worden. We werken samen met de ouders om deze situatie te veranderen. Eventueel schakelen we jeugdzorg in om deze kinderen een andere veilige plek te geven.

Ja, ik help mee!

Armoede, geweld, misbruik en verwaarlozing zijn een groot probleem in Bangladesh. Veel kinderen komen op straat terecht omdat ze verstoten worden door hun familie. En veel kinderen vluchten weg van huis door huiselijk geweld, zich niet bewust van de enorme gevaren waar ze naartoe vluchten en waarvandaan geen weg meer terug is.

Save the Children werkt 24/7 aan het in veiligheid brengen van straatkinderen. Onze opvangcentra bieden hen dag en nacht bescherming. Daar krijgen zij een warm bed, voedsel en schone kleren. Er zijn veel kinderen zoals Emon rond het centraal station in Dhaka leven. Onze medewerkers maken contact met straatkinderen, winnen hun vertrouwen en bieden hen een veilige plek in de opvangcentra.
De opvanghuizen bieden naast de meest urgente behoefte als veiligheid en voedsel ook de mogelijkheid om naar school te gaan. Maatschappelijk werkers en artsen beoordelen hun fysieke en mentale gezondheid en geven de nodige zorg.

De opvangcentra zijn geen duurzame oplossing voor kinderen. De meeste kinderen zijn niet in het bezit van een identiteitsbewijs, waardoor zij geen aanspraak kunnen maken op de hulp van jeugdzorg. We werken samen met de overheid om de kinderen een identiteit te geven en een plek in het hulpsysteem van jeugdzorg. Samen proberen we om de kinderen weer in een veilige thuis omgeving te brengen of anders in het opvangsysteem van de overheid (pleegzorg of instellingen).

Ja, ik help mee!
 

Vragen over belastingvrij schenken

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar.

De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag moet betalen. Dat kan per maand, maar ook per jaar of half jaar. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar.

Dat bepaal je helemaal zelf. De Belastingdienst stelt hieraan geen minimum. Met een schenkingsovereenkomst is je donatie altijd volledig aftrekbaar.

Lees meer

Ben je al donateur via automatische incasso? Vul dan de Overeenkomst Periodiek Schenken in inclusief toestemming voor automatische incasso. Wij zetten je huidige incasso om naar een periodieke schenking, die ook automatisch wordt geïncasseerd.
 

Lees meer

Met een schenkingsovereenkomst mag je het gehele giftbedrag jaarlijks van de belasting aftrekken, zonder minimum. Zo kan het voordeel oplopen tot 52%.

>> Bereken hier je persoonlijke belastingvoordeel

Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kun je in dat kalenderjaar aftrekken als periodieke gift.

De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. Wil je de kinderen langer steunen met belastingvoordeel? Vul dan het aantal jaren in of kruis "onbepaalde tijd" aan.
 

Lees meer

Ja, dat kan, maar dan vervalt ook het belastingvoordeel. Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de schenkingsovereenkomst automatisch te vervallen.

Heb je een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Nee. Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Via een schenkingsovereenkomst regel je het nu zelf, samen met ons.

Ja, Save the Children is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Ons RSIN (fiscaal) nummer is 6861878
Transactienummer: dit kun je vinden op je schenkingsovereenkomst
 

Lees meer