Skip to main content
b9f4cddf-c783-4cd0-b64d-1ac09a7faab5.jpg.webp

Meest gestelde vragen

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk of jouw vraag er tussen staat. Niet gevonden? Probeer het via het zoekveld rechtsboven bij het vergrootglas of stuur ons even een e-mail met je vraag.

De vragen zijn opgedeeld in verschillende onderwerpen

 • Vragen over ons werk
 • Vragen over de landen waar wij werken
 • Vragen over het conflict in Israel en Gaza
 • Vragen over onze inkomsten/uitgaven
 • Vragen over uw donatie
 • Vragen over onze communicatie
 • Vragen over belastingvrij schenken
 • Vragen over onze spots op tv
 • Vragen over straat- en deurwerving
 • Vragen over wat jij kunt doen

Vragen over ons werk

Heeft het geven aan goed doelen zoals Save the Children zin? Verandert er iets in de wereld?

Door berichten in de media krijg je al snel het idee dat er weinig vooruitgang wordt geboekt. Het tegendeel is echter waar. Zo is kindersterfte sinds 1990 sterk afgenomen. Waar in 1990 nog 1 op 11 kinderen overleed, was dat in 2020 1 op de 27. In diezelfde periode daalde het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar met 61%. In de jaren '80 leefde ongeveer 40% van de wereldbevolking in extreme armoede, tegenwoordig is dat ongeveer 10%.  Steeds meer kinderen krijgen toegang tot energie. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld ‘s avonds een lampje branden waarmee ze huiswerk kunnen maken.  

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang blijft het verbeteren van kansen voor kinderen wereldwijd hard nodig. Zo is sinds de corona-pandemie armoede voor het eerste in jaren weer toegenomen en hebben veel kinderen een leerachterstand opgelopen. 

Wat is het verschil tussen humanitaire hulp en lange termijn hulp?

Noodhulp is van belang in crisissituaties, bijvoorbeeld bij een aardbeving of een plotseling oplaaiend conflict, zoals in Oekraïne. We kunnen dan direct noodhulp leveren met onder andere voedsel, medische zorg en opvang van kinderen. Helaas blijft noodhulp nog steeds nodig: in 2023 zullen een recordaantal van 339 miljoen mensen humanitaire hulp en bescherming nodig hebben. Dit komt onder andere door meer conflicten wereldwijd en klimaatverandering. 

Met onze meerjarige programma’s werken we aan een duurzame toekomst voor kinderen wereldwijd. Zo werken we aan het tegengaan van kindhuwelijken en kinderarbeid, we geven onderwijs en we behandelen ziektes die veel voorkomen bij kinderen, zoals longonsteking. Zo zijn er in de afgelopen tien jaar wereldwijd 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen onder andere dankzij het toegenomen onderwijs voor meisjes en meer bewustwording over de risico’s van kindhuwelijken. Ook is sinds 1990 het wereldwijde sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar met 60% gedaald. 

Meer informatie vindt u in ons jaarverslag, waarin wij jaarlijks rapporteren over onze behaalde resultaten.  

Doen jullie aan geboortebeperking in de landen waar jullie werken?

Ieder individu heeft het recht om vrij te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen zij willen krijgen. De omvang van een gezin is vaak cultureel bepaald of komt voort uit bepaalde religieuze overtuigingen of sociale omstandigheden. Dat is voor ieder mens anders. Daarnaast zijn er veel meisjes en vrouwen die wel aan anticonceptie zouden willen doen, maar die geen toegang hebben tot de juiste middelen. 

Save the Children is op verschillende manieren actief op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en rechten 

 • We geven voorlichting op scholen, in gemeenschappen en via de media.  
 • We zorgen ervoor dat onze gezondheidsmedewerkers getraind zijn, zodat ze advies kunnen geven aan jongeren en hun toegang kunnen geven tot anticonceptiemiddelen.  
 • We bespreken met jongeren wat zij nodig hebben. Vervolgens kaarten wij dit aan bij regeringen en pleiten wij voor betere wetgeving, beleid en richtlijnen rondom dit onderwerp. 

Bij dit alles richten we ons vooral op jongeren (10-19 jaar) omdat adolescentie een periode is waarin kinderen leren zelfstandig beslissingen te maken en hun eigen normen en waarden aan het vormen zijn. Bovendien kan adolescentie een kwetsbare periode zijn waarin jongeren te maken kunnen krijgen met tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, gender gerelateerd of seksueel geweld, en seksueel overdraagbare aandoeningen. 

Wat doet Save the Children op het gebied van ondervoeding?

Op de wereld hebben tussen de 702 en 828 miljoen mensen niet genoeg te eten, waarvan de meeste mensen in Azië en Afrika wonen. Een kind raakt ondervoed als het niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar liefst 45% van alle sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar is toe te schrijven aan ondervoeding. Dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar (bron). Stijgende voedselprijzen, tegenvallende oogsten vanwege klimaatverandering en onveiligheid kunnen voedselproblemen verergeren en vergroten het aantal ondervoede kinderen. 

De gevolgen voor jonge kinderen zijn groot: als een kind in de eerste 1.000 dagen van zijn leven te maken krijgt met ondervoeding, heeft dat potentieel desastreuze gevolgen op de lange termijn. Zo lopen ondervoede kinderen meer risico om te overlijden aan ziektes zoals diarree en longontsteking. Ook presteren zij aantoonbaar slechter op school en in hun latere werkzame leven. 

Save the Children werkt in 120 landen. Onze hulpverleners geven voedselsteun en we behandelen kinderen die ondervoed zijn, bijvoorbeeld met Plumpy Nut.  Maar we werken ook aan het voorkomen van ondervoeding door bijvoorbeeld het vergroten van bewustwording. Zo leggen we uit aan families wat een gezond voedingspatroon inhoudt.  

Lees meer over Save the Children en ondervoeding.  

Wat hebben gewapende conflicten, klimaatverandering en Covid te maken met ondervoeding?

Crises zoals gewapende conflicten, klimaatverandering of een pandemie zoals Covid, hebben een enorme invloed op toenemende ondervoeding van kinderen wereldwijd. Veel landen kampen momenteel met een voedselcrisis. Wereldwijd lijden op dit moment minstens 13,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan ernstige acute ondervoeding. 

 • Gewapende conflicten: Een gewapend conflict heeft een grote impact op een maatschappij, en dus ook op voedselketens. Markten en winkels zijn bijvoorbeeld genoodzaakt om te sluiten, waardoor mensen geen eten kunnen kopen. Of mensen kunnen niet meer werken, waardoor ze geen inkomen verdienen om voedsel te kopen.  Ook conflicten elders kunnen impact hebben op voedselketens. Het conflict in Oekraïne zorgde wereldwijd voor een tekort granen, wat problematisch was voor veel landen in Afrika die van Oekraïne afhankelijk zijn voor hun import.  
 • Klimaatverandering: Door toenemende overstromingen, orkanen en extreme droogtes worden oogsten verwoest, groeien gewassen niet meer of kan vee niet meer grazen. Het wordt voor veel mensen daardoor steeds moeilijker om in hun levensonderhoud te voorzien, en sommigen zijn zelfs genoodzaakt te vluchten. De voedselonzekerheid van kinderen neemt hierdoor toe, omdat ouders hun kinderen niet meer voldoende en gevarieerd eten kunnen geven. 
 • Pandemie: Door lockdowns als gevolg van Covid19 is de armoede wereldwijd voor het eerst sinds drie decennia weer toegenomen. Doordat mensen niet konden werken, konden ze ook geen inkomen verdienen waarmee ze eten konden kopen voor hun kinderen. De pandemie is op z’n retour, maar de naschokken van de pandemie zullen nog lang gevoeld worden. 

Bovenop dit alles komen ook nog stijgende voedselprijzen. Hierdoor wordt voedsel nog onbetaalbaarder voor mensen met weinig financiële middelen. Een goed voorbeeld van waar dit alles tezamen komt, is de Hoorn van Afrika. Lees er meer over hier.

Waarom is de klimaatcrisis een kindercrisis?

Klimaatverandering treft kinderen wereldwijd. Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die het afgelopen jaren zijn geboren te maken krijgen met veel meer hittegolven, overstromingen, branden en droogtes dan hun grootouders. Kinderen uit lage- en middeninkomenslanden worden nog harder geraakt. 

In het rapport Generation Hope, hebben medewerkers van Save the Children in 45 landen met kinderen gesproken over de klimaatcrisis. In totaal vertelden meer dan 50.000 kinderen en jongeren, veelal in de leeftijd van 8 tot 17 jaar oud, hoe deze crisis hun leven beïnvloedt. 

Lees hier meer over klimaat

Betrekken jullie kinderen bij het werk van Save the Children?

Voor Save the Children, als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, is het heel belangrijk om kinderen en jongeren bij ons werk te betrekken. We geloven in de kracht van kinderen en jongeren, zij hebben het vermogen de wereld te veranderen. Door goed te luisteren, leren we wat voor kinderen en jongeren belangrijk is en waarin we hen kunnen ondersteunen. Daarom komen onze programma’s dan ook tot stand in samenwerking met kinderen, jongeren, ouders, overheden, gemeenschappen en andere partners. Zo bieden we duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn. 

Save the Children is continu in gesprek met kinderen en jongeren. We voorzien kinderen en jongeren van relevante informatie in begrijpelijke taal, zoals bijvoorbeeld ‘Regeerakkoord in Kindertaal’. We betrekken hen bij beleidsbeïnvloeding en stimuleren kinderen en jongeren hun eigen mening te vormen en te uiten. We geven hen daarbij altijd terugkoppeling over wat de invloed van hun adviezen is geweest. 

Wat vinden jullie van adoptie en weeshuizen?

Een kind heeft ouders nodig, een stabiele omgeving waar het beschermd en liefdevol groot wordt gebracht. Soms zijn ouders zo arm, dat ze het gevoel hebben dat ze niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Ze brengen hun kinderen dan naar een weeshuis of staan het af ter adoptie. Dat is een verschrikkelijke keuze, die geen ouder zou hoeven maken. Maar het gebeurt helaas wel. 
 
Wij vinden dat adoptie of een weeshuis alleen opties zijn als er echt geen enkele andere mogelijkheid meer is. Veel beter is het om ouders te helpen een bestaan op te bouwen, zodat ze niet het gevoel hebben dat het afstaan van hun kinderen de enige keuze is.  
 
Als ouders echt niet meer voor hun kind kunnen zorgen, of als beide ouders zijn overleden, moeten kinderen in het land van herkomst ondergebracht worden bij familie, of in kleinschalige opvangplekken die als een vervangend gezin fungeren. Zo blijft het kind ingebed in de eigen, vertrouwde cultuur en blijft het onderdeel uitmaken van een structuur die het begrip ‘familie’ zo dicht mogelijk benadert. 

Wordt jullie werk niet gedwarsboomd door corruptie en wanbestuur in programmalanden?

Corruptie en wanbeleid vormen een grote uitdaging in ons werk. Voor een kind is het moeilijker om zich te ontwikkelen als de overheid niet voor hun rechten opkomt. Save the Children zet zich al meer dan 100 jaar in voor kinderrechten.  

Wij zijn er voor elk kind, ongeacht corruptie of politieke overtuiging van een regering.  Zo werken wij al 46 jaar in Afghanistan, ook tijdens perioden van conflict en regimewisseling. Toen de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children haar hulp uitgebreid om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen. Lees hier meer over ons werk in Afghanistan 

We werken waar mogelijk samen met (lokale) overheden en besteden onze fondsen uitsluitend via partners die door ons geverifieerd zijn.

Wat doen jullie voor kinderen in conflictgebieden en op de vlucht?

In 2021 leefden er 449 miljoen kinderen - oftewel 1 op de 6 kinderen wereldwijd - in een conflictgebied. Ook waren er zo’n 40 miljoen kinderen ontheemd of op de vlucht, het hoogste aantal in jaren. Save the Children biedt deze kinderen zowel noodhulp, zoals onderdak, voedsel en medicijnen. Maar we zorgen ook altijd voor mentale hulp en psychosociale steun. Zo hebben we wereldwijd ‘Child Friendly Spaces’, ruimtes waar kinderen weer even kind kunnen zijn en hun zorgen kunnen vergeten. Lees er meer over hier.

Waarom zet Save the Children zich in voor mentale hulp en psychosociale zorg?

Wij willen dat kinderen na een conflict of ingrijpende gebeurtenis hun leven weer kunnen oppakken. Daarbij is mentale gezondheid cruciaal.

Save the Children is vaak in conflictgebieden en vluchtelingenkampen aanwezig. Kinderen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor een oorlog, voelen zich vaak verdrietig, bang of gestrest. Onze collega’s zijn meestal de eerste hulpverleners waarmee kinderen in contact komen. Onze hulpverleners worden daarom getraind in ‘Psychological First Aid’ om de eerste psychosociale hulp te bieden. 

Wij passen psychosociale steun op verschillende manieren toe in onze programma’s. We hebben Child Friendly Spaces, waar kinderen kunnen spelen en ook de mogelijkheid hebben om over hun gevoelens te praten. We geven de kinderen ruimte om zichzelf te uiten via artistieke expressie en in workshops die we geven. In Nederland hebben we een programma waar kinderen door middel van sport en spel hun ei kwijt kunnen en vriendschappen kunnen sluiten. Lees meer over wat we doen hier

Vragen over de landen waar wij werken

In welke landen werkt Save the Children?

Save the Children Nederland werkt voornamelijk in de volgende 12 landen: Libanon, Jemen, Laos, Thailand, Niger, Nigeria, Afghanistan, India, Mali, Burkina Faso, Oeganda en Zuid-Soedan.  

Save the Children Nederland is ook onderdeel van het internationale netwerk van Save the Children. Het hele internationale netwerk werkt in 118 landen wereldwijd. Welke landen dat zijn vind je hier

Wat doen jullie voor kinderen in Nederland?

Save the Children is er voor alle kinderen in de wereld, dus ook voor kinderen in Nederland. Kinderen en jongeren in Nederland groeien niet allemaal op zonder zorgen, stress en de juiste financiële middelen. Ook krijgen ze niet allemaal gelijke kansen. We hebben daarom twee programma’s ontwikkeld om kwetsbare kinderen in Nederland te helpen. 

TeamUp 
TeamUp is een programma dat met gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten psychosociale steun biedt aan kinderen getroffen door conflict en migratie. Het programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. We geven TeamUp in opvanglocaties en op scholen door heel Nederland. Dankzij het hoofdzakelijk non-verbale karakter van het programma, waar spel en beweging centraal staan, kan ieder kind vanaf dag één meedoen – ongeacht de taal die zij spreken.  TeamUp is een programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child. 

Speaking Minds 
Met Speaking Minds geven we (financieel) kwetsbare jongeren, die veelal niet gehoord worden, een podium om hun mening te uiten. Jongeren denken mee over gemeentelijk beleid op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg. Beleid dat hen direct raakt. Wij brengen bij Speaking Minds alle partijen aan één tafel om met elkaar het gesprek aan te gaan. We werken hierin samen met Defence for Children en Stimulansz. Speaking Minds is er voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 12-21 jaar.  

Lees meer hier.

Hoe zorgt Save the Children ervoor dat het geld in Afghanistan goed terecht komt?

Save the Children is een onafhankelijke hulporganisatie. Wanneer we noodhulp en medische zorg verstrekken, laten we ons niet door de politiek leiden en de hulp verloopt dus ook niet via andere partijen. Alleen de gezinnen en kinderen die volgens ons onderzoek het allerarmst zijn, komen in aanmerking voor hulp. Hierbij volgen we de humanitaire principes. 

We hebben meer dan 45 jaar ervaring in Afghanistan en hebben sterke banden met gemeenschappen en zorgvuldig gescreende partners die ervoor zorgen dat de hulp daar komt waar deze het meest nodig is. We hebben ook betrouwbare processen om ons werk te controleren en te evalueren, zodat de hulp die we leveren effectief is en degenen bereikt die het het meest nodig hebben. Nadat we bijvoorbeeld contant geld hebben verdeeld, voeren we post-distributiemonitoring en marktmonitoring uit om te zien hoe dit de prijs van goederen op de markt heeft beïnvloed, hoe gezinnen het geld hebben uitgegeven en hoe effectief de steun was voor gezinnen. 

Klik hier voor meer informatie over onze werkzaamheden in Afghanistan

Vragen over het conflict in Israel en Gaza

Komt het geld wel goed terecht?

Save the Children is een onafhankelijke hulporganisatie actief in de Palestijnse bezette gebieden sinds 1953, en heeft sterke banden met de lokale bevolking en zorgvuldig gescreende partners die ervoor zorgen dat de hulp die we bieden effectief is en degenen bereikt die het het hardst nodig hebben. Bovendien zijn alle personeelsleden van ons kantoor ter plaatse gescreend om zeker te zijn dat ze niet politiek actief zijn. In Gaza en de West Bank hebben we, net als bij al ons werk wereldwijd, strikte en duidelijke richtlijnen, selectiecriteria en procedures om ervoor te zorgen dat alle fondsen en middelen terecht komen bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Op deze manier kunnen wij kinderen wereldwijd effectief helpen, ook in ’s werelds meest kwetsbare en risicovolle landen.

Wat is er aan de hand?

Door de escalatie van het geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, sinds afgelopen zaterdag 7 oktober neemt het aantal kinderen dat verstrikt raakt in het geweld toe. Vanaf 14 oktober zijn er volgens het Palestijnse Ministerie van Gezondheid, tenminste 724 Palestijnse kinderen gedood in Gaza, en drie op de Westelijke Jordaanoever. Tot nu toe zijn er geen berichten van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid over Israëlische kinderen, ten minste 700 Israëli's zijn tot nu toe gedood. Er is grote vrees voor toename van het aantal dodelijke slachtoffers.  

Kinderen worden geconfronteerd met onvoorstelbare risico's voor hun veiligheid, met ernstige gevolgen op de lange termijn voor hun geestelijke gezondheid, waaronder depressie, nachtmerries, bedplassen en zelfbeschadiging. 

Berichten over Palestijnse kinderen die gedood en gewond zijn geraakt bij luchtaanvallen en Israëlische kinderen die ontvoerd en gegijzeld zijn, eisen een ongekende psychologische tol.   

Waarom ligt de focus op Gaza?

We bieden hulp in gebieden waar onze hulpverleners zitten of toegang toe hebben. Dit bepaalt waar wij onze fondsen en hulpverlening op inzetten. In de Palestijnse bezette gebieden zijn wij al actief sinds 1953. Daardoor kunnen wij daar snel in actie komen, zodra het veilig is. Dit doen wij met middelen uit het KinderNoodhulpFonds, dat zich richt op landen waar de humanitaire noden het grootst zijn. Onze eerste focus ligt hierbij op urgente levensreddende hulp, zoals toegang tot schoon water, voeding en een veilig onderdak. Ook bieden we kinderen mentale ondersteuning.

Uiteraard moeten kinderen in Israël worden beschermd, net als kinderen overal - een punt dat we hebben onderstreept en zullen blijven onderstrepen wanneer dergelijke situaties zich voordoen. Kinderen zijn kinderen en hebben hetzelfde recht op hulp en veiligheid, waar ze ook zijn. We zijn een op behoeften gebaseerde organisatie met een mandaat om kinderen te helpen, ondersteunen en beschermen, waar ze ook vandaan komen. We geven prioriteit aan de meest kwetsbaren, terwijl we samenwerken met andere hulporganisaties om ervoor te zorgen dat alle getroffen kinderen en diegene die risico lopen, worden bereikt, en dat we inspelen op de behoeften waar we het beste in staat zijn om dat te doen.

Wat doet Save the Children?

We staan paraat met onze teams om getroffen kinderen te helpen. Zodra het veilig is om dit te doen, verlenen we hulp in de vorm van mentale zorg, onderdak, water, voedsel, en andere basisbehoeften.  

Op 16 oktober hebben onze collega’s van Save the Children Egypte een truck richting Gaza gestuurd met: 

 • 3000 hygiënepakketten voor mannen, 
 • 3000 hygiënepakketten voor vrouwen, 
 • 3000 recreatiepakketten voor kinderen en 
 • 3000 babypakketten. 

Deze humanitaire actie is in samenwerking met de Egyptische Rode Halve Maan (een tak van het Rode Kruis). Helaas staat onze truck nog te wachten voor een gesloten grens bij Rafah. 

We bieden hulp in gebieden waar onze hulpverleners zitten of toegang toe hebben. Dit bepaalt waar wij onze fondsen en hulpverlening op inzetten. In de Palestijnse bezette gebieden zijn wij al actief sinds 1953. Voor noodhulp hebben we 1 miljoen USD uit ons Kindernoodhulpfonds ter beschikking gesteld, zodat onze teams ter plaatse de middelen hebben om hulp te verlenen. 

Vragen over onze inkomsten/uitgaven

Hoe komt Save the Children aan inkomsten?

Save the Children Nederland ondersteunt kinderen in zo’n dertig landen, en soms gebeurt dat op heel moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken. Dat kost geld. Dat geld komt op meerdere manieren bij ons binnen: via grote donoren als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie, via stichtingen en via donateurs. 
  
In de eerste twee gevallen gaat het vaak om ‘geoormerkt’ geld. Dat betekent dat het geld per se aan een bepaald programma uitgegeven moet worden, bijvoorbeeld aan de strijd tegen kindhuwelijken of aan noodhulp in Zuid-Soedan.  
 
Geld van donateurs is doorgaans makkelijker ‘vrij’ in te zetten en daar zijn we heel blij mee. Via ons KinderNoodhulpFonds kan Save the Children direct financiële middelen vrijmaken om teams ter plaatse te ondersteunen in het geval er een crisissituatie uitbreekt. Het fonds richt zich op landen waar de grootste noden zijn, zo kunnen we er in die eerste, cruciale uren na een ramp zijn voor kinderen die ons nodig hebben en ze voorzien van levensreddende hulp, voedsel en onderdak. 
 
Om ons werk te kunnen doen hebben wij de steun uit de samenleving nodig. Ook om die reden is het belangrijk dat Save the Children inkomsten van particuliere donateurs krijgt. 
Ja, ik wil helpen! 

Hoeveel verdient de directeur?

Het salaris van directeuren van goede doelen is regelmatig onderwerp van discussie en dat begrijpen we. Donateurs zijn kritisch over de manier waarop hun gedoneerde euro wordt besteed. Daarom lichten we het salaris van onze directeur graag toe. 
 
Het salaris van de directeur van Save the Children Nederland is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar Save the Children lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld.  Lees verder

Vragen over uw donatie

Kan ik een donatie ook zelf overmaken naar jullie rekeningnummer?

Het IBAN rekeningnummer dat kan worden gebruikt om donaties over te maken is:  
NL24 RABO 0343 5000 00  ten name van Save the Children.  

Wilt u een donatie doen zonder uw persoonsgegevens achter te laten? Ook dit is mogelijk via een directe overboeking naar het bovenstaande rekeningnummer.  

Voor betalingen via onze website wordt het bankrekeningnummer  NL56 DEUT 0265 1864 20 met als begunstigde 'Stichting Save the Children by Buckaroo' gebruikt. Dit rekeningnummer kan niet gebruikt worden voor andere betalingen. 

Al onze andere gegevens vind je via onze  contactpagina

Waarom staat er een ander IBAN -nummer op mijn afschrift?

Onze online payment provider, Buckaroo, gebruikt een rekening van Deutsche Bank Nederland als tussenrekening. Uw donatie komt via deze rekening in zijn geheel op onze eigen rekening terecht.  
Het rekeningnummer NL56 DEUT 0265 1864 20 met als begunstigde 'Stichting Save the Children by Buckaroo' staat op uw afschrift.  

Kan ik zelf kiezen waar mijn donatie ingezet gaat worden?

Je (maandelijkse) donatie wordt gebruikt voor medische zorg, voeding, onderwijs aan en bescherming van kinderen die jouw steun goed kunnen gebruiken. Wij vinden dat elk kind een eerlijke kans heeft op een toekomst. Zonder politieke inmenging en religieuze overtuiging bieden wij met 23.000 eigen hulpverleners steun in ruim 120 landen. Op deze manier zijn we flexibel en kunnen we ook in tijden van acute nood direct aan de slag. Dat is de reden dat je niet zelf kan kiezen waar je geld heengaat. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel aanwezig zijn bij een ramp en kunnen we projecten financieren in landen die minder in het nieuws zijn. 
 
Ja, ik wil helpen! 

Kan ik mijn donatie of contactgegevens wijzigen?

Dit kan zeker! Voor deze wijzigingen kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je hier.  

Let op! Opzeggen is  altijd gratis! Maak geen gebruik van websites die je tegen betaling helpen met het opzeggen van je donatie. Deze websites vragen in ruil voor hun diensten geld of jouw persoonsgegevens. 

Vragen over onze communicatie

Ik ontving een SMS van jullie, klopt dit?

Heb je een sms bericht ontvangen van “SAVE”? Dat klopt, dat zijn wij. In noodsituaties sturen wij een sms-bericht om steun te vragen voor ons werk. Wil je geen sms meer van ontvangen? Meld je dan af via de instructie in het bericht. Je kunt ons ook e-mailen op [email protected] om je afmelding aan ons door te geven.

Vragen over belastingvrij schenken

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar.  

Save the Children is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

Met een schenkingsovereenkomst mag je het gehele giftbedrag jaarlijks van de belasting aftrekken. De Belastingdienst stelt hieraan geen minimum. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 52%.  Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kun je in dat kalenderjaar aftrekken als periodieke gift. Lees meer. 

Hoe gaat het in zijn werk?

De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag moet betalen. Dat kan per maand, maar ook per jaar of half jaar. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar. 

Vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Via een schenkingsovereenkomst regel je het nu zelf, samen met ons. 

Ben je al donateur via automatische incasso? Vul dan de schenkingsovereenkomst in inclusief toestemming voor automatische incasso. Wij zetten je huidige incasso om naar een periodieke schenking, die ook automatisch wordt geïncasseerd. 

Heb je een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

Voor de belastingaangifte heb je de volgende informatie nodig: 

 • Ons RSIN (fiscaal) nummer is 6861878 
 • Transactienummer: dit kun je vinden op je schenkingsovereenkomst 
 • Je ontvangt jaarlijks van ons de benodigde gegevens die je nodig hebt voor jouw belastingaangifte. 

Je kunt de overeenkomst ook tussentijds stoppen, maar dan vervalt ook het belastingvoordeel. Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de schenkingsovereenkomst automatisch te vervallen. 

Vragen over onze spots op tv

Wat is de gedachte achter de TV reclames?

Save the Children toont indringende reportages op tv. Dit komt omdat wij in enkele seconden of minuten willen laten zien waar kinderen vandaag de dag wereldwijd mee te maken hebben.  

Op dit moment draait onze spot ‘Save the Survivors’ op de televisie. Deze film is in scène gezet, maar gebaseerd op waargebeurde verhalen van kinderen. Wat de kinderen in deze film meemaken is helaas onderdeel van de realiteit en harde werkelijkheid.  

We realiseren ons dat de film heftige gevoelens kan oproepen. We hebben de film vooraf aan kinderen laten zien die ons op het hart drukten dit uit te zenden, juist omdat het zo belangrijk is om aandacht te vragen voor kinderen in conflictgebieden en op de vlucht.  

Lees hier meer antwoorden op veelgestelde vragen over onze campagne ‘Save the Survivors’

Gaat het uitzenden van TV reclames niet ten koste van het geld dat aan kinderen in nood besteed wordt?

We zenden reclames uit op TV omdat we aandacht willen vragen voor kinderen in nood, waar dan ook ter wereld. Om ons werk te kunnen blijven doen voor kinderen die dat nodig hebben, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van particuliere fondsenwerving. Veel van deze inkomsten genereren wij via tv-reclames. 
  
Waar mogelijk maken we gebruik van uitzendtijd tegen gereduceerd tarief of door de tv-spot als ‘stopper’ in te zetten. Dat betekent dat onze commercial gratis wordt ingezet als er een keer ruimte is ontstaan die niet is verkocht aan andere partijen. Daarnaast maken de verschillende lidorganisaties van Save the Children onderling gebruik van dezelfde beelden, waardoor we onze krachten bundelen en de productiekosten laag houden.  

Het maken en uitzenden van de reclames gaat dus niet ten koste van de kinderen die wij helpen. In tegendeel zelfs. Wij voelen ons er zeer verantwoordelijk voor om elke gedoneerde euro op de best mogelijke manier te besteden. Wij zetten jouw bijdrage in op plekken waar kinderen onze hulp het hardst nodig hebben.  

Lees hier hoe wij het geld besteden of neem een kijkje in ons jaarverslag

Door spots overdag te laten zien, kunnen kinderen deze ook zien. Is Save the Children zich ervan bewust dat dit voor kinderen schokkend kan zijn?

De beelden zijn verdrietig, maar wel de realiteit van miljoenen kinderen wereldwijd. 
 
We hebben de tv-spot vooraf laten zien aan kinderen die het zelf hebben meegemaakt en ze vonden het inderdaad confronterend. Toch drukten ze het ons juist op het hart het wel uit te zenden. De film is gebaseerd op echte feiten en op de persoonlijke verhalen van kinderen. We vonden het ook belangrijk om te toetsen of de film inderdaad een realistische weergave van de werkelijkheid is. Onze jongerenambassadeur Rasha, zelf ooit gevlucht van Syrië naar Nederland, vertelde na het zien van de film: “ik ben zo blij dat jullie dit doen. Want dit moet echt verteld worden”.

Als je kind onze beelden schokkend vindt, dan is het goed om er over te praten. Je kunt je kind uitleggen dat er helaas ook kinderen zijn die niet opgroeien in dezelfde omstandigheden als in Nederland. Maar ook dat er manieren zijn om hen te steunen. 

Vragen over straat- en deurwerving

Waar zijn jullie op dit moment aan het werven?

Aan de deur, op straat of op evenementen kunt u wervers van Save the Children tegenkomen. De wervers dragen rode Save the Children kleding en een badge met ID en ze vragen nooit om (contant) geld. Wij hebben geen collecteweek en zullen dus ook nooit met collectebussen langs de deuren gaan. Het enige wat onze wervers vragen is om een formulier in te vullen voor een structurele machtiging. 
 
Wil je weten of onze straatwervers of huis-aan-huis wervers deze periode in jouw buurt actief zijn? Op de website  cbf.nl  zie je  in welke buurten deze week straat- en huis-aan-huis werving gepland is.  

Waarom doet Save the Children aan huis-aan-huis werving?

Het werven van nieuwe donateurs aan de deur of op straat is voor ons van groot belang. Mede door de structurele donateurs die via straatwerving en de huis-aan-huiswerving geworven worden, kan Save the Children kinderen in de hele wereld een betere toekomst geven. Op deze manier kunnen we de continuïteit van ons KinderNoodhulpFonds garanderen, zodat we altijd gelijk noodhulp kunnen geven in het geval van een crisis. Ook kunnen mede dankzij structurele donaties werken aan meerjarenprogramma’s, zodat we kunnen werken aan echte verandering voor kinderen wereldwijd. Bovendien vinden wij persoonlijk contact heel belangrijk: via huis-aan-huis- en straatwerving is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Hoe zit het met de kosten van huis-aan-huis werving?

De opbrengsten van huis-aan-huis werving zijn groter dan de kosten. Dit komt onder andere omdat we scherpe afspraken maken met wervingsbureaus over de kosten. Bovendien levert huis-aan-huis werving structurele donateurs op die gemiddeld vijf jaar donateur blijven. 

Daarnaast houden wij ons strikt aan diverse officiële afspraken, zoals de afspraken die gemaakt zijn met het  Centraal Bureau voor Fondsenwerving. Zij eisen dat wij maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving besteden aan marketing en daar zitten wij ruim onder.  

Fondsenwerving via huis-aan-huis werving levert onder de streep meer op, en daarbij krijgen we er donateurs bij en vergroten we onze achterban. En dat is nodig om ons werk te kunnen blijven doen. Het gaat dus absoluut niet ten koste van de kinderen die wij helpen. In tegendeel zelfs. Wij voelen ons er zeer verantwoordelijk voor om elke gedoneerde euro op de best mogelijke manier te besteden en zetten jouw bijdrage in op plekken waar kinderen onze hulp het hardst nodig hebben. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen. 

Lees hier hoe wij het geld besteden of neemt een kijkje in ons jaarverslag

Hoe wordt de kwaliteit van de huis-aan-huis werving bewaakt?

Goede doelen moeten zich aan diverse wet- en regelgeving houden zoals de AVG en de code fieldmarketing (onderdeel van de Reclame Code). Daar bovenop geldt voor goede doelen de Erkenningsregeling met strenge kwaliteitseisen. De toezichthouder CBF toetst goede doelen op naleving van de kwaliteitseisen. Specifiek voor het kanaal huis-aan-huis donateurswerving heeft de sector in de  Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving  bovendien afspraken met de wervingsbureaus gemaakt om overvraging te voorkomen en geldt er een gedragscode.  

Wij nemen elke klacht serieus. En terecht: gesprekken aan de deur moeten positief en prettig zijn. Gelukkig krijgen wij niet veel klachten binnen. Als klachten zich toch voordoen, zijn er afspraken met de wervingsbureaus over adequate afhandeling daarvan. Meestal houdt dat in dat na een persoonlijk gesprek met de werver in kwestie passende maatregelen worden genomen. Eventuele klachten over huis-aan-huis werving kunnen bij de betrokken organisaties, bij de Reclame Code Commissie of bij het CBF worden ingediend. Wil je een klacht met ons delen? Wij horen graag van u via e-mail, of via telefoon 070 - 338 44 44 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). 

Vragen over wat jij kunt doen

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor Save the Children?

Save the Children Nederland zendt in principe geen extern personeel (betaald of vrijwillig) uit naar haar programma’s. Wij werken zoveel mogelijk met professionele krachten e medewerkers ter plaatse. 

Wel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor  TeamUp, een programma voor kinderen die zijn gevlucht naar Nederland. Je maakt deel uit van een enthousiast team van minimaal vier vrijwilligers. Op een vast moment in de week begeleid je samen met je team verschillende activiteiten voor kinderen in opvangcentra of op school. Is dit iets voor jou? Kijk dan op  deze pagina  hoe je je moet aanmelden als vrijwilliger. 

Ik wil goederen (bijvoorbeeld speelgoed of kleding) doneren. Kan dat?

Wij waarderen het gebaar, maar wij nemen geen donaties in natura aan. Goederen worden gekocht in de landen waar we werken. Dit is veelal goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie, en het is ook beter voor het klimaat. 
 
Als het niet mogelijk is om producten lokaal in te kopen, worden ze in de buurlanden gekocht. Save the Children hanteert ook strikte standaarden waar producten aan moeten voldoen. Bij het aannemen van donaties in natura kunnen we deze standaarden niet garanderen. Een mooi alternatief: verkoop je spullen op internet en doneer het verkoopbedrag aan Save the Children. 

Kan ik iemand interviewen of informatie krijgen voor mijn werkstuk of opleiding?

Ben je scholier of student en zoek je informatie over Save the Children voor een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? Kijk dan op onze pagina ‘Werkstuk of spreekbeurt’ 

Wij krijgen behoorlijk veel aanvragen voor interviews voor werkstukken e.d. binnen. Daar zouden we het liefst allemaal op ingaan, maar helaas hebben we het daarvoor te druk. Op deze site is overigens al heel veel informatie te vinden onder het kopje 'Wat doen we?