Algemene vragen

Save the Children Nederland ondersteunt kinderen in zo’n dertig landen, en soms gebeurt dat op heel moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken. Dat kost geld. Dat geld komt op meerdere manieren bij ons binnen: via grote donoren als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie, via stichtingen en via donateurs
 
In de eerste twee gevallen gaat het vaak om ‘geoormerkt’ geld. Dat betekent dat het geld per se aan een bepaald programma uitgegeven moet worden, bijvoorbeeld aan de strijd tegen kindhuwelijken of aan noodhulp in Zuid-Soedan. 

Geld van donateurs is doorgaans makkelijker ‘vrij’ in te zetten en daar zijn we heel blij mee. Met dat geld kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en hoeven we niet te wachten tot een van de institutionele donoren beslist of ze wel of geen geld willen geven. Voorbeelden van die snelle inzet zijn de strijd tegen ondervoeding, het schip dat we de Middellandse Zee op hebben gestuurd en de noodhulp die we bieden in rampgebieden.

Om ons werk te kunnen doen hebben wij de steun uit de samenleving nodig. Ook om die reden is het belangrijk dat Save the Children inkomsten van particuliere donateurs krijgt.

Ja, ik wil helpen!

Sinds 6 mei 2019 hebben wij naast ons ABN bankrekeningnummer ook een tweede bankrekeningnummer voor incasso-verwerking. Beide nummers kunnen worden gebruikt voor het overmaken donaties. Onze rekeningnummers zijn:
​NL24 RABO 0343 5000 00  
NL74 ABNA 0707 0702 52
Al onze andere gegevens vind je via onze contactpagina.

Voor betalingen via onze website wordt het bankrekeningnummmer NL56 DEUT 0265 1864 20 met als begunstigde 'Stichting Save the Children by Buckaroo' gebruikt. Dit rekeningnummer kan niet gebruikt worden voor andere betalingen.
 

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen.
Lees hier hoe wij het geld besteden.

Save the Children Nederland zendt in principe geen extern personeel (betaald of vrijwillig) uit naar haar programma’s. Wij werken zoveel mogelijk met professionele krachten en lokale medewerkers. 

Wel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor TeamUp, en programma voor gevluchte kinderen in Nederland. Je maakt deel uit van een enthousiast team van minimaal vier vrijwilligers. Op een vast moment in de week begeleid je samen met je team verschillende activiteiten. Is dit iets voor jou? Kijk dan op deze pagina hoe je je moet aanmelden als vrijwilliger. 

Wij waarderen het gebaar, maar wij nemen geen donaties in natura aan. Goederen worden gekocht in de landen waar we werken. Dit is veelal goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie, en het is ook beter voor het klimaat.

Als het niet mogelijk is om producten lokaal in te kopen, worden ze in de buurlanden gekocht. Humanitaire organisaties zoals wij hanteren ook strikte standaarden waar producten aan moeten voldoen. Bij het aannemen van donaties in natura kunnen we deze standaarden niet garanderen. Een mooi alternatief: verkoop je spullen op internet en doneer het verkoopbedrag aan Save the Children.

Door berichten in de media krijg je al snel het idee dat er weinig vooruitgang wordt geboekt. Het tegendeel is waar. Zo is er beduidend minder armoede wereldwijd, is het aantal doden door malaria de afgelopen jaren met 80% afgenomen, zijn de pokken dankzij een grootschalig project in de jaren tachtig uit Afrika verdwenen en zijn cholera en diarree door uitdroging de afgelopen dertig jaar met 65% afgenomen. De toegang tot onderwijs in arme landen is daarnaast flink gestegen, extreme armoede is teruggedrongen en kindersterfte maar liefst gehalveerd. En we hebben ook op het gebied van ondervoeding al veel bereikt.

Lees meer over wat er bereikt is 

Het salaris van directeuren van goede doelen is regelmatig onderwerp van discussie en dat begrijpen we. Donateurs zijn kritisch over de manier waarop hun gedoneerde euro wordt besteed. Daarom lichten we het salaris van onze directeur graag toe.

Het salaris van de directeur van Save the Children Nederland is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar Save the Children lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld. Lees verder.

Onze online payment provider, Buckaroo, gebruikt een rekening van Deutsche Bank Nederland als tussenrekening. Uw donatie komt via deze rekening in zijn geheel op onze eigen rekening terecht. 
Het rekeningnummer NL56 DEUT 0265 1864 20 met als begunstigde 'Stichting Save the Children by Buckaroo' staat op uw afschrift. 

Lees meer

Aan de deur, op straat of op evenementen kunt u wervers van Save the Children tegenkomen. De wervers dragen rode Save the Children kleding en een badge met ID en ze vragen nooit om geld. Wij hebben geen collecteweek en zullen dus ook nooit met collectebussen langs de deuren gaan. Het enige wat onze wervers vragen is om een formulier in te vullen voor een structurele machtiging.

Het werven van nieuwe donateurs aan de deur of op straat is voor ons van groot belang. Mede door de structurele donateurs die via straatwerving en de huis-aan-huis werving geworven worden, kan Save the Children kinderen in de hele wereld een betere toekomst geven.

Wil je weten of onze straatwervers of huis-aan-huis wervers deze periode in jouw buurt actief zijn? Kijk dan op ons overzicht.

Ben je scholier of student en zoek je informatie over Save the Children voor een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? Kijk dan op onze pagina ‘Werkstuk of spreekbeurt

Wij krijgen behoorlijk veel aanvragen voor interviews voor werkstukken e.d. binnen. Daar zouden we het liefst allemaal op ingaan, maar helaas hebben we het daarvoor veel te druk. Op deze site is overigens al heel veel informatie te vinden onder het kopje 'Wat doen we?'

Jazeker, en dat doen we op heel veel manieren. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat er voorbehoedsmiddelen aanwezig zijn in kliniekjes en op andere plekken, zodat jongeren er toegang toe hebben. We leiden leraren en gezondheidswerkers op om met jongeren over voorbehoedsmiddelen te praten. We lichten jongeren voor over hoe ze die middelen kunnen gebruiken, en waar ze deze kunnen vinden. Die jongeren lichten op hun beurt weer hun leeftijdsgenoten voor.

Maar we zetten ons ook op een indirectere manier in voor gezinsplanning: we zorgen voor onderwijs en we vechten tegen kindhuwelijken, waar met name meisjes vaak het slachtoffer van zijn. Meisjes die later trouwen gaan in de regel langer naar school en doorgaans krijgen ze later en minder kinderen.

Ja, ik wil helpen!

Een kind heeft ouders nodig, een stabiele omgeving waar het beschermd en liefdevol groot wordt gebracht. Soms zijn ouders zo arm, dat ze het gevoel hebben dat ze niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Ze brengen hun kinderen dan naar een weeshuis of staan het af ter adoptie. Dat is een verschrikkelijke keuze, die geen ouder zou hoeven maken. Maar het gebeurt helaas wel.

Wij vinden dat adoptie of een weeshuis alleen opties zijn als er echt geen enkele andere mogelijkheid meer is. Veel beter is het om ouders te helpen een bestaan op te bouwen, zodat ze niet het gevoel hebben dat het afstaan van hun kinderen de enige keuze is. 

Als ouders echt niet meer voor hun kind kunnen zorgen, of als beide ouders zijn overleden, moeten kinderen in het land van herkomst ondergebracht worden bij familie, of in kleinschalige opvangplekken die als een vervangend gezin fungeren. Zo blijft het kind ingebed in de eigen, vertrouwde cultuur en blijft het onderdeel uitmaken van een structuur die het begrip ‘familie’ zo dicht mogelijk benadert. Lees meer over alleenstaande kinderen in weeshuizen

Ook in Nederland zijn we op verschillende terreinen actief. We zetten ons in voor kinderen die in armoede leven, door hun zaak steeds opnieuw bij de politiek onder de aandacht te brengen. Daarnaast zetten we bij gemeenten projecten op, zodat jongeren die in armoede leven mee kunnen praten over beleid dat hen aangaat. Zij weten immers zelf het beste wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen in onze maatschappij. 

Verder zijn we samen met War Child en UNICEF Nederland actief in verschillende azc’s; we organiseren sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen die in Nederland terecht zijn gekomen. Via die activiteiten helpen we ze weerbaarder te worden, sociale vaardigheden te ontwikkelen en vooral: weer even kind te zijn na een reis vol ontberingen.

Lees meer over wat we doen voor kinderen in Nederland.   

Corruptie en wanbeleid vormen inderdaad aanzienlijke uitdagingen voor de ontwikkelings- en overlevingskansen van kinderen. We werken waar mogelijk samen met (lokale) overheden en doen alles wat in onze macht ligt om fondsen niet via corrupte kanalen te besteden.

Ja, ik wil helpen!

Net als jij willen wij dat zoveel mogelijk geld bij de kinderen komt die het zo hard nodig hebben. Wij begrijpen dat een welkomtelefoontje en andere communicatie niet bijdraagt aan het gevoel dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Uit diverse onderzoeken hebben wij echter geconcludeerd dat donateurs het ook waarderen als zij bij tijd en wijle worden bedankt of welkom worden geheten. Wij maken daarvoor middelen die niet heel veel kosten, maar waaruit wel onze dankbaarheid en waardering blijkt.

Daarnaast houden wij ons strikt aan diverse officiële afspraken, zoals de afspraken die gemaakt zijn met het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. Zij eisen dat wij maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving besteden aan marketing en daar zitten wij ruim onder. Wij kunnen in ons systeem aanpassen hoeveel post of e-mail je van ons wilt ontvangen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze donateursservice op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 070 - 338 44 44.

Je (maandelijkse) donatie wordt gebruikt voor medische zorg, voeding, onderwijs aan en bescherming van kinderen die jouw hulp heel hard nodig hebben. Wij vinden dat elk kind een eerlijke kans heeft op een toekomst. Zonder politieke inmenging en religieuze overtuiging helpen wij met 27.000 eigen hulpverleners in ruim 120 landen. Op deze manier zijn we flexibel en kunnen we ook in tijden van acute nood direct aan de slag. Dat is de reden dat jij je donatie niet een oormerk kan geven waar het wordt ingezet. Op die manier kunnen we binnen enkele uren na een ramp ter plekke kinderen helpen op het moment dat ze ons hard nodig hebben. En daar zijn we ontzettend blij mee!

Ja, ik wil helpen!

Vragen over Israël/Palestijnse gebieden

Wij helpen kinderen daar waar het het hardst nodig is, daar waar de armoede het grootst is en de mensenrechtenschendingen het hevigst. Dagelijks zetten onze teams zich wereldwijd in voor de meest kwetsbare kinderen, zodat ook hun rechten nageleefd kunnen worden.
 
Save the Children maakt zich grote zorgen om de grote impact van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden op kinderen aan beide kanten van de ‘grenzen’.
 
We komen op voor kinderrechten en zetten ons in om kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik. Op de Westelijke Jordaanoever hebben onze teams meer dan honderden kinderen geholpen te rehabiliteren nadat ze waren gearresteerd of vastgehouden. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we ook gezinnen waarvan huizen zijn gesloopt, zorgen we voor voedsel voor gezinnen in Gaza die het meest zijn getroffen door het geweld en psychologische ondersteuning voor kinderen en hun families.
 
Save the Children roept alle partijen op in dit conflict om het geweld zo snel mogelijk te beëindigen, voordat er nog meer onschuldige burgers worden gedood. Naast een wapenstilstand kan alleen een diplomatieke oplossing leiden tot een duurzame oplossing, waardoor zowel de Israëlische als de Palestijnse bevolking een veiliger toekomst tegemoet kan treden.
 

Lees meer

Vragen over onze spots op tv

Onze tv-spots zijn bedoeld voor mensen die zich het lot van kinderen aantrekken, in het bijzonder van kinderen die helemaal alleen zijn. Voor mensen die willen bijdragen aan een betere wereld voor kinderen.

Ja, ik wil straatkinderen helpen

Op dit moment zenden wij drie periodes per jaar reclames uit op televisie. Vorig jaar zijn we het hele jaar zichtbaar geweest. We kijken naar wat er speelt in de samenleving, en in de wereld en bepalen vervolgens hoe vaak we de reclames in willen zetten.
 
We zenden de reclames uit omdat we aandacht willen vragen voor kinderen in nood, waar dan ook ter wereld, en voor het werk dat wij doen om deze kinderen te helpen. Onvoorwaardelijk. Om ons werk te kunnen blijven doen voor kinderen die dat nodig hebben, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van particuliere fondsenwerving, en dus van de inkomsten die worden gegenereerd door de spots op televisie.
 
Gebleken is dat investering in reclames zeer veel resultaat oplevert. Zeker omdat we waar mogelijk gebruik maken van uitzendtijd tegen gereduceerd tarief of door de tv-spot als ‘stopper’ in te zetten. Dat betekent dat onze commercial gratis wordt ingezet als er een keer ruimte is ontstaan die niet is verkocht aan andere partijen.
 
Uiteraard kosten televisiereclames veel geld, maar onder de streep levert het ons meer op, en daarbij krijgen we er donateurs bij en vergroten we onze achterban aanzienlijk. En dat is nodig om ons werk te kunnen blijven doen.
 
Het maken en uitzenden van de reclames gaat dus absoluut niet ten koste van de kinderen die wij helpen. In tegendeel zelfs. Wij voelen ons er zeer verantwoordelijk voor om elke gedoneerde euro op de best mogelijke manier te besteden en zetten jouw bijdrage in op plekken waar kinderen onze hulp het hardst nodig hebben. Van elke gedoneerde euro besteden wij 90,8 cent aan het helpen van kinderen.

Al onze filmpjes bevatten beelden van kinderen die echt bestaan. Het zijn kinderen die we filmen op een locatie waar we tevens hulp verlenen. Voordat de camera's gaan draaien, brengen we veel tijd door met de kinderen en hun ouders. We leggen uit wat we van plan zijn, wat we willen filmen en waarvoor we het materiaal gaan gebruiken. Pas als de ouders toestemming geven, mogen de camera’s gaan draaien. En als iemand zich niet prettig voelt tijdens het filmen, kunnen zij de toestemming weer intrekken en zullen wij het verhaal niet gebruiken.
 
De ouders zijn blij dat deze verhalen gedeeld worden. Ze begrijpen dat het geld wat we ophalen, gebruikt zal worden om niet alleen hun kinderen maar ook kinderen in vergelijkbare situaties te kunnen helpen.
 

De veiligheid en het welzijn van kinderen staat altijd voorop. We hebben hebben de kinderen en/of hun ouder(s) uitgelegd waarvoor en hoe we hun verhalen willen vertellen. Save the Children vraagt altijd toestemming aan de ouders of een voogd. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd.

We hebben lange tijd hele indringende reportages gemaakt. We kiezen er de laatste tijd ook voor om kinderen op een andere manier te laten zien. Dat kan je bijvoorbeeld merken aan de HAPPY campagne. Daar zie je lachende kinderen. Het is belangrijk dat wij kinderen ook in hun kracht laten zien. We zijn er druk mee bezig om dit op een goede manier aan te pakken, zodat we nog steeds aan de mensen kunnen laten zien in wat voor verschrikkelijke omstandigheden sommige kinderen leven, maar dat we daarbij het kind ook in hun waarde laten.


Ja, ik wil helpen!
 

Wij willen in slechts 30 seconden laten zien waarom het werk dat wij doen zo ontzettend hard nodig is. Voor een lange tijd hebben wij veel tv-spots over ondervoeding gemaakt.  Het thema ondervoeding is confronterend maar concreet. In een tv-spot kunnen we het probleem (honger door conflict of droogte bijvoorbeeld), maar ook de oplossing laten zien (bijvoorbeeld bijvoeden met Plumpy Nut), en dit werkt goed bij een fondsenwervend doel. Toch willen wij niet alleen maar dit onderwerp belichten. We vinden het belangrijk om kinderen ook in hun kracht te laten zien. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de HAPPY campagne.

Save the Children is een grote internationale organisatie met 29 ‘lidorganisaties’ waar Nederland er een van is. Onderling maken we gebruik van dezelfde beelden met betrekking tot onze externe communicatie (waaronder de tv-spots). Op deze manier bundelen we onze krachten, kunnen we efficiënter werken, maar houden we ook de productiekosten laag. We houden ons daarbij dus ook aan de strenge richtlijnen van de organisatie wat betreft gebruik van beeld.

We willen het aantal kinderen dat we volgen zo beperkt mogelijk houden en zetten daarom hetzelfde beeld langere tijd in. Zeker als het gaat om zieke kinderen en kinderen in nood, is het belangrijk om de impact van camera’s tot een absoluut minimum te beperken. De ouders/verzorgers van de kinderen in onze filmpjes hebben toestemming gegeven om hun kind te volgen. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. Dankzij hen kunnen we het verhaal van hun kinderen symbool maken voor de nood van miljoenen kinderen wereldwijd. Want ook vandaag zijn er veel kinderen zoals Emon en Jackson die je steun heel hard nodig hebben om te overleven.

Lees meer

Geweld en schokkende beelden op TV en internet zijn helaas van alledag, waardoor kinderen hier ook mee in aanraking kunnen komen. De beelden zijn verdrietig, maar wel de realiteit van miljoenen kinderen wereldwijd. Save the Children doet er alles aan om kinderen in veiligheid te brengen. Dit kunnen we alleen met de steun van donateurs. We kunnen enkel om een oplossing vragen, als we ook het probleem inzichtelijk maken. 

Als je kind met deze beelden in aanraking komt, dan is het goed om er over te praten. Je kunt je kind uitleggen dat er helaas ook kinderen zijn die niet opgroeien in dezelfde omstandigheden als in Nederland. Maar ook dat je altijd iets kan doen om hen te helpen.

Vragen over ondervoeding

Een kind raakt ondervoed als het niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Voedingsstoffen zijn nodig om te groeien en om een goede afweer op te bouwen tegen infecties. Als het tekort aan voedingsstoffen langere tijd aanhoudt, zal een kind ernstig vermageren en het lichaam zal het eigen lichaamsweefsel aanspreken om die tekorten gedeeltelijk op te vangen.

Je kunt ook ondervoed raken als je weliswaar genoeg te eten hebt om je honger/trek te stillen, maar het voedsel niet van voldoende kwaliteit is, dat wil zeggen onvoldoende hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen bevat. Het gaat dus zowel om de kwaliteit als de kwantiteit van voedsel.

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder voor ondervoeding dan volwassenen, omdat ze in de groei zijn. En de gevolgen voor jonge kinderen zijn groot: als een kind in de eerste 1.000 dagen van zijn leven te maken krijgt met ondervoeding, heeft dat potentieel desastreuze gevolgen op de lange termijn. 

Lees meer over Save the Children en ondervoeding

Save the Children strijdt wereldwijd voor de rechten van kinderen, geeft hen een kansrijke toekomst en biedt hulp in geval van acute nood. We werken in 120 landen met meer dan 27.000 medewerkers, waaronder 141 voedingsdeskundigen en honderden medewerkers die zich bezighouden met voedingsprojecten.

Ondervoeding voorkomen
De periode vanaf de bevruchting tot aan de tweede verjaardag van een kind  – de eerste 1000 dagen – is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de eerste 1.000 dagen, groeit een kind heel snel en ontwikkelt zich met reuzensprongen: het skelet en de organen, hersenen, spijsverteringsstelsel en immuunsysteem ontwikkelen zich. Juist dan heeft een kind de juiste voedingsstoffen nodig.

 • Zwangerschap: 270 dagen
 • Eerste levensjaar: 365 dagen
 • Tweede levensjaar: 365 dagen
 • Totaal: 1.000 dagen 
Tijdens de eerste twee levensjaren neemt de lengte van een baby met 50% toe, wordt een kind 4 keer zwaarder en groeien de hersenen van een baby gemiddeld 1 gram per dag.
 
Tijdens deze cruciale periode werkt Save the Children met alle belangrijke spelers samen om ondervoeding te voorkomen. Wat we doen: 
 • Zorgen voor voldoende voedsel en voedingsstoffen;
 • Bescherming tegen besmettelijke ziektes door beschikbaar stellen van schoon water en goede sanitaire voorzieningen;
 • Promoten van borstvoeding en het informeren over passende aanvullende voeding vanaf zes maanden;
 • Informeren over juiste en hygiënische bereiding van voedsel;
 • Verstrekken van ijzer en foliumzuur supplementen tijdens de zwangerschap.
Alleen al in 2016 hielp Save the Children 21 miljoen kinderen en ouders in 38 landen met voedselzekerheid, voedings- en ondervoedingsprogramma’s. Binnen onze wereldwijde programma’s richten we ons voor 43% op hulp in noodsituaties, 30% wederopbouw en 27% op programma’s met een duurzaam karakter. 

Lees meer over Save the Children en ondervoeding

 

Op de wereld hebben 795 miljoen mensen niet genoeg te eten, waarvan 98 procent in ontwikkelingslanden woont. Maar liefst 45% van alle sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar is toe te schrijven aan ondervoeding. Dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar. Het eist meer slachtoffers dan TBC, hiv/aids en malaria samen. Ondervoede kinderen zijn immers kwetsbaarder voor ziektes zoals diarree en longontsteking. 

De kinderen die ondervoeding overleven, kunnen blijvende schade ondervinden. Zij presteren aantoonbaar slechter op school en in hun latere werkzame leven. Ondervoeding heeft dus niet alleen zeer schadelijke effecten voor de kinderen zelf, maar ook voor het sociaal en economisch functioneren van de familie en de samenleving op lange termijn. 

Sinds 1990 is kindersterfte wereldwijd bijna gehalveerd, maar ondervoeding blijft een hardnekkig probleem. We doen er dan ook alles aan om dit aan te pakken en kinderen de kans op een gezonde toekomst te geven. 

Ja, ik help mee!

Indien het lichaam onvoldoende voeding binnenkrijgt, kunnen er tekorten aan essentiële voedinsgsstoffen in het lichaam ontstaan, die een negatieve werking kunnen hebben op verschillende lichaamsprocessen en functies. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Vermoeidheid omdat er simpelweg te weinig ‘direct’ beschikbare energie in het lichaam zit;
 • Een verminderde weerstand omdat het afweersysteem essentiele stoffen mist om goed te functioneren. Zo kan een simpele verkoudheid overgaan in een longontsteking, wat voor een klein kind al fataal kan zijn;
 • Indien de voedselinname voor langere tijd onvoldoende is, zal vooral een klein kind zeer sterk vermageren in korte tijd;
 • Met een eenzijdig voedingspatroon door bijvoorbeeld onvoldoende inname van eiwitten en daarnaast ook het ontbreken van essentiele voedingsstoffen, kan de waterhuishouding in het lichaam zo ernstig verstoord raken dat het zogenaamde hongeroedeem optreedt (de meest ernstige vorm van ondervoeding); 
 • In het geval van ijzertekort bij kleine kinderen met een leeftijd tussen 6-24 maanden (wereldwijd 40-60%) heeft dit een effect op de geestelijke ontwikkeling van een kind. Op latere leeftijd heeft ijzertekort ook een effect op de hoeveelheid zuurstof die kan worden opgenomen door het lichaam. Te weinig ijzer lijdt tot bloedarmoede en uit zich vaak in extreme vermoeidheid, weinig energie en sterk verminderde concentratie; 
 • Een wereldwijd probleem is jodiumtekort, wat 780 miljoen mensen treft, en wat kan leiden tot dwerggroei en verminderd functioneren van de hersenen;
 • Tekorten aan verschillende vitamines en mineralen bij zwangere vrouwen hebben negatieve effecten op de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap. Ook tijdens het geven van borstvoeding en de periode daarna hebben het ontbreken van (voldoende) vitamines en mineralen een directe invloed op de ontwikkeling van het immuunsysteem, functioneren van de ogen, energie systemen, etc.

Bij acute ondervoeding krijgt het merendeel van de kinderen speciale, voedzame pindapasta. Na een behandeling van twee weken zijn ze weer op (basis)gewicht; vervolgens zetten we de thuisbehandeling nog twee weken voort zodat ze goed aansterken. Naast de voedzame pindapasta, worden de kinderen ook medisch verzorgd om infecties te onderdrukken, en een voorspoedig herstel te bevorderen. 

Kinderen die acuut ondervoed zijn, verliezen in korte tijd veel gewicht. Dit zien we bijvoorbeeld tijdens burgeroorlogen of conflicten. Een kind dat ernstig acuut ondervoed is, heeft twintig keer zoveel risico te sterven dan een gezond kind.

Kinderen die op jonge leeftijd (sinds conceptie) lange tijd te weinig en/of te eenzijdige voeding krijgen, raken chronisch ondervoed. Dit zien we vaak in gemeenschappen waar niet of nauwelijks borstvoeding wordt gegeven, of in die gebieden waar conflicten langdurig aanhouden. 

Ondervoeding en ziekte kunnen elkaar - negatief - versterken. Een zwakke weerstand verhoogt het risico dat je komt te overlijden aan longontsteking, diarree, malaria, mazelen of aids. Stijgende voedselprijzen, tegenvallende oogsten en onveiligheid kunnen voedselproblemen verergeren en vergroten het aantal ondervoede kinderen.

151 miljoen kinderen wereldwijd zijn chronisch ondervoed en 50 miljoen acuut ondervoed (cijfers 2015).

Lees hier wat wij doen tegen chronische en acute ondervoeding.

Onderzoek van het Kopenhagen Consensus Center en 82 topeconomen wijst uit dat het tegengaan van chronische ondervoeding bij kinderen één van de slimste ontwikkelingsdoelen is die de wereld zich kan stellen. Dat levert sterkere en slimmere kinderen op - mensen die later zelfredzaam zijn. Elke dollar die geïnvesteerd wordt, levert op termijn 16 dollar op.

Ja, ik help mee!

Vragen over belastingvrij schenken

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar.

De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag moet betalen. Dat kan per maand, maar ook per jaar of half jaar. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar.

Dat bepaal je helemaal zelf. De Belastingdienst stelt hieraan geen minimum. Met een schenkingsovereenkomst is je donatie altijd volledig aftrekbaar. Lees meer

Ben je al donateur via automatische incasso? Vul dan de Overeenkomst Periodiek Schenken in inclusief toestemming voor automatische incasso. Wij zetten je huidige incasso om naar een periodieke schenking, die ook automatisch wordt geïncasseerd.
 

Met een schenkingsovereenkomst mag je het gehele giftbedrag jaarlijks van de belasting aftrekken, zonder minimum. Zo kan het voordeel oplopen tot 52%. Lees meer

 

Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kun je in dat kalenderjaar aftrekken als periodieke gift.

De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. 

Ja, dat kan, maar dan vervalt ook het belastingvoordeel. Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid komt de schenkingsovereenkomst automatisch te vervallen.

Heb je een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Nee, vanaf 2014 is het niet meer nodig de overeenkomst door een notaris te laten opmaken. Via een schenkingsovereenkomst regel je het nu zelf, samen met ons.

Ja, Save the Children is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Ons RSIN (fiscaal) nummer is 6861878
Transactienummer: dit kun je vinden op je schenkingsovereenkomst
U ontvangt jaarlijks van ons de benodigde gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte.

Vragen over straat- en deurwerving

Alle donaties komen direct terecht bij ons. Vanaf de allereerste incasso. Natuurlijk zijn er ook kosten verboden aan fondsenwerving. Alle wervingskosten, dus ook de kosten voor de wervingsbureaus, komen op de post ‘kosten fondsenwerving’ te staan. Wij geven elk jaar trouw inzicht in onze fondsenwervingskosten. Zoals eerder genoemd, wegen de kosten van het werven van donateurs nog lang niet op tegen de opbrengsten daarvan. Huis-aan-huis werving is dus voor ons een belangrijk en rendabel kanaal.
 

Lees meer

Het inzetten van kwalitatieve goede huis-aan-huis werving wordt binnen de sector geregeld via de Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving. Daar zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving en het beperken van de vraag aan de deur. Zo is er een wervingsrooster dat de werving reguleert en limiteert en een gedragscode die de kwaliteit waarborgt. Er zijn zo’n vijftig grote en kleine goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten. Zij doen dit allemaal conform het wervingsrooster en de gedragscode. Verder treffen wij de volgende maatregelen:

 • Wij hebben een deskundige binnen de organisatie die zelf trainingen geeft, of bij de trainingen van wervers aanwezig is, om zo te sturen op kwaliteit en het verhaal dat verteld moet worden.
 • Nieuw geworven donateurs worden nagebeld om ze welkom te heten en de gemaakte afspraken te bevestigen. Dat is ook een moment om te vernemen of er wellicht dingen niet goed zijn gegaan en of de gemaakte afspraken aan de deur overeenkomen met de wens van de donateur.  
 • Klachten die binnenkomen worden meegenomen in de trainingen om dergelijke klachten in het vervolg te voorkomen.
 
 
Naast de gedragscode waar iedereen zich aan moet houden zijn er ook algemene codes die voor alle sectoren gelden, zoals de code Fieldmarketing (onderdeel van de Nederlandse Reclame Code). In de gedragscode van de Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving wordt onder meer aandacht besteed aan:
 • Training en opleiding onder andere over de missie van het goede doel en de manier waarop het gesprek wordt gevoerd. Veel goede doelen geven deze training zelf.
 • Wervers moeten naast een geldig Nederlands legitimatiebewijs ook een duidelijk zichtbare badge met de naam van het goede doel, het bureau en de werver hebben en dienen herkenbare kleding te dragen waaruit duidelijk blijkt in opdracht van welk goed doel zij werken.
 • Wervers mogen alleen werven in de buurten die zijn vastgelegd in het wervingsrooster.

Lees meer

Wij nemen elke klacht serieus. Gelukkig krijgen wij niet veel klachten binnen. En terecht: gesprekken aan de deur moeten positief en prettig zijn. Als klachten zich toch voordoen, zijn er afspraken met de wervingsbureau’s over adequate afhandeling daarvan. Meestal houdt dat in dat na een persoonlijk gesprek met de werver in kwestie passende maatregelen worden genomen. Klachten kunnen ook altijd ingediend worden bij de Reclame Code Commissie en toezichthouder CBF.
 

Lees meer

Fondsenwerving kost nu eenmaal geld. Dat geldt voor alle wervingsmethoden (post, telefoon, evenementen, tv/radio, etc.). Fondsenwerving is een investering. De huis-aan-huis werving is een investering in de continuïteit van ons werk. Wij kijken dus vooral naar wat de inzet van dit kanaal oplevert voor de langere termijn. Huis-aan-huis werving levert structurele donateurs op die gemiddeld 5 jaar donateur blijven. Daardoor is het voor ons mogelijk om langjarige projecten te (blijven) financieren. Wij maken scherpe afspraken met de wervingsbureaus over de kosten per donateur. Als deze kosten niet zouden opwegen tegen de opbrengsten, zouden wij natuurlijk niet via deze methode werven. Gelukkig geldt dat voor elke euro die wij in dit kanaal stoppen, wij meer terugkrijgen.

Lees meer

Via huis-aan-huis werving worden er in heel Nederland jaarlijks gemiddeld zo’n 500.000 nieuwe donateurs geworven, verspreid over alle goede doelen. In 2020 kwam 32% van al onze inkomsten vandaan bij particulieren. Een groot deel hiervan is gaan doneren dankzij ons huis-aan-huis fondsenwervingskanaal.

Lees meer

Goede Doelen zijn professionele organisaties, kennen de markt en zijn scherpe onderhandelaars. Wij zijn hierop geen uitzondering. We willen de kosten voor de huis-aan-huis werving zo laag mogelijk houden, om zoveel mogelijk te kunnen besteden aan de maatschappelijke doelen waarvoor wij ons inzetten. Wij maken daarom altijd een scherpe afweging tussen kosten en opbrengsten. Wervingsbureaus werken niet alleen voor goede doelen als wij, maar ook voor andere sectoren (energiemaatschappijen, omroepen, gemeenten, kranten, etc.). Er zijn eigenaren van bureaus die in de loop der jaren een vermogen hebben opgebouwd. Op de manier waarop dit is opgebouwd hebben wij geen zicht. De bureaus en hun eigenaren werken immers voor veel verschillende partijen en ontplooien veel verschillende (beleggings-) activiteiten. Goede doelen en de toezichthouder CBF bewaken de verhouding tussen kosten en opbrengsten van fondsenwervende activiteiten. Daar ligt hun verantwoordelijkheid.
 

Lees meer

Voor zowel onze inkomsten als het persoonlijke contact met (potentiële) donateurs/relaties is huis-aan-huis werving een belangrijke methode. Er zijn nog veel meer methoden om donateurs te benaderen, zoals; via de post, online, via de telefoon, op social media, acties op tv/radio en adverteren. Het palet is breed, divers en veelkleurig. Wij maken gebruik van al deze methoden. Wanneer het de werving van structurele donateurs betreft, is huis-aan-huis werving één van de belangrijkste methoden.

Lees meer

Ja. Als deze methode ons niks zou opleveren, zouden wij er natuurlijk direct mee stoppen.
 
Het merendeel van de geworven donateurs blijft voor een lange tijd donateur. Sommige donateurs blijven ons wel twintig jaar of langer steunen. De gemiddelde donateursrelatie is ook van lange duur: vijf jaar. Kortom; de meeste donateurs zijn trouwe donateurs die betrokken zijn bij ons werk.
 
Er zijn natuurlijk ook donateurs die na een paar maanden of een jaar weer opzeggen. Dat is natuurlijk nooit leuk, maar ook geen probleem. Je kunt je als donateur om verschillende redenen bedenken. Wij zijn ook dankbaar voor minder lange relaties met donateurs, ook wanneer deze financiëel gezien een minder goed rendement opleveren. Dit komt omdat wij bij huis-aan-huis werving ook kijken naar het maatschappelijke rendement op de lange termijn; donateurs, ook als ze hebben opgezegd, blijven vaak betrokken op andere manieren (als vrijwilliger, als deelnemer aan acties of als erflater).
 

Lees meer

Het is niet ongebruikelijk dat er aanvullend, bovenop een basissalaris, een eventuele prestatiebeloning wordt betaald aan de wervers, echter:

 • Uitsluitend stukloon (uitbetaling door het wervingsbureau per geworven donateur) is niet toegestaan en vindt dus ook nooit plaats.
 • Er is geen sprake van een minimum aantal te werven donateurs.
 • Het risico ligt bij de wervingsbureaus en niet bij de goede doelen. In de relatie wervingsbureau goed doel is er meestal sprake van ‘no cure, no pay’. 

Lees meer

Huis-aan-huis werving is voor een ons een belangrijke methode om nieuwe structurele donateurs te werven. Donateurs die meerdere jaren donateur blijven, dragen bij aan de continuïteit van ons werk. Zij blijven gemiddeld 5 jaar donateur. Zo is het mogelijk om langjarige projecten als ontwikkelingshulp en het aanvullen en in stand houden van het Kindernoodhulpfonds te (blijven) financieren. Bovendien is persoonlijk contact voor ons heel belangrijk om ons verhaal te kunnen vertellen aan het publiek. Naast het fondsenwervende karakter van deur-aan-deur werving, draagt dit kanaal ook enorm bij aan het bereik van voorlichting en informatie over ons werk bij het bredere publiek.

Lees meer

Wij verzekeren kinderen over de hele wereld van een toekomst. Dat wij ons werk kunnen doen, is enorm belangrijk. Om dat werk te kunnen doen, hebben wij de steun van de samenleving nodig. Die steun komt niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat mensen doorgaans geven wanneer ze hierom gevraagd worden. Een ‘geefvraag’ maakt dat mensen nadenken of ze het belangrijk vinden bij te dragen aan een betere wereld. Dat dat werkt, wordt snel duidelijk als men kijkt naar de hoeveelheid donateurs in Nederland; over alle goede doelen verspreid bijna 9 miljoen. Deze mensen komen dus niet allemaal vanzelf naar ons toe.

Lees meer

Er zijn slechts een paar goede doelen die de huis-aan-huis donateurswerving zelf doen en zelfs dan is het meestal slechts gedeeltelijk. Het zelf huis-aan-huis werven van donaterus is enorm arbeidsintensief. Het belangrijkste werk wat wij doen is onze missies te realiseren en voor impact te zorgen, de werving en selectie van goede wervers is een vak apart. Door de schaalgrootte van wervingsbureaus is het veel goedkoper om de donateurswerving aan een bureau uit te besteden dan om het zelf te doen. Wel zijn wij enorm nauw betrokken bij de opleiding van de wervers door het wervingsbureau. Het is namelijk heel belangrijk dat zij echte ambassadeurs van Save the Children zijn en net zo over ons werk denken en er net zo goed over kunnen vertellen als wij zelf.

Lees meer