TeamUp voor gevluchte kinderen

Sinds 2015 verwelkomt Nederland duizenden vluchtelingen. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben als reactie hierop besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in TeamUp, het project dat is opgericht voor gevluchte kinderen in Nederland. Inmiddels kunnen ook in andere landen in de wereld gevluchte kinderen kennismaken met dit programma. 

Lees hier meer over het ontstaan van TeamUp

Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In het land van aankomst moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Wat is TeamUp?
TeamUp biedt in Nederland gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.
 
De activiteiten van TeamUp:
• Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen ‘weer kind’ kunnen zijn;
• Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
• Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
• Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

TeamUp in Nederlandse opvanglocaties
Momenteel draait het programma in ruim twintig opvanglocaties verspreid over het land. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - in welke opvang dan ook - deze mogelijkheid te geven.

TeamUp op school
Sinds de start van TeamUp werd de vraag vanuit het onderwijs gesteld of de TeamUp-methodiek kon worden ingezet op scholen met gevluchte kinderen. Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft TeamUp in het schooljaar van 2017-2018 samen met partner CED-Groep een pilot uitgevoerd met zeven scholen. Uit de pilot is gebleken dat TeamUp een juiste aanvulling is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van nieuwkomers in de klas, vooral door de focus op de non-verbale technieken. In het schooljaar 2018-2019 breidt de pilot uit naar zeventien scholen.

TeamUp internationaal
TeamUp is ook actief in het buitenland. Zoals in Oeganda, waar gevluchte kinderen uit Zuid-Soedan deelnemen aan de activiteiten. We werken ook in Colombia voor de gevluchte families uit Venezuela. TeamUp bekijkt de mogelijkheden om ook in Zuid-Soedan, bezet Palestijns gebied, Griekenland en Zweden te starten.

Vrijwilligers gezocht voor TeamUp in opvanglocaties

Omdat we willen uitbreiden naar nog meer opvanglocaties in Nederland, zijn we op zoek naar vrijwilligers die drie uur per week de activiteiten kunnen begeleiden. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp en gaat op een locatie bij jou in de buurt aan de slag. Heb je interesse? Bekijk de vacature of solliciteer direct.

​MELD JE NU AAN

Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij TeamUp? 
Lees hier de verhalen van Heidi en Lise, vrijwilliger bij TeamUp. Zij vertellen over hun ervaringen met TeamUp en wat het voor hen betekent om wekelijks gevluchte kinderen door sport- en spel weer een uurtje kind te laten zijn.  

Bekijk ook in onderstaande video hoe waardevol het werk van TeamUp is