TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Sinds 2015 verwelkomt Nederland duizenden vluchtelingen, waarop War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in TeamUp, het project voor gevluchte kinderen in Nederland.

Gevluchte kinderen in Nederland hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan
TeamUp biedt gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.
 
Activiteiten
Deze activiteiten:
• Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen ‘weer kind’ kunnen zijn;
• Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
• Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, ge├»dentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
• Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

TeamUp in Opvanglocaties
Momenteel draait het project in ruim twintig opvanglocaties verspreid over het land. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - in welke opvang dan ook - deze mogelijkheid te geven. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers om drie uur per week de activiteiten te begeleiden. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp en gaat op een locatie bij jou in de buurt aan de slag. Zie hier Meer informatie.

TeamUp Internationaal
TeamUp zit ook in het buitenland. Bijvoorbeeld in Oeganda waar er sprake is van een enorme toestroom van vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan. Hierdoor kwam de vraag vanuit Oeganda om de TeamUp aanpak, die ondertussen zodanig was geprofessionaliseerd, ‘terug’ naar het buitenland uit te rollen. Om TeamUp in Oeganda op te zetten, zijn de TeamUp hoofd trainers afgereisd naar Oeganda en hebben daar Oegandese collega’s getraind. Met goed opgeleide begeleiders zijn we gestart op basisscholen in ‘hosting communities’ en in ‘child friendly spaces’ in vluchtelingenkampen in Noord Oeganda - Adjumani. Naast Oeganda heeft ook Zuid Soedan aangegeven interesse te hebben om de TeamUp aanpak te contextualiseren en worden voorbereidingen getroffen om TeamUp in de Palestijnse gebieden te gaan toevoegen.

TeamUp op School
Samen met de CED-Groep is TeamUp op zeven basisscholen een pilot gestart waarbij de TeamUp methode passend wordt gemaakt voor nieuwkomers in het basisonderwijs.

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar gekwalificeerde vrijwillige ‘facilitators’ om de recreatieve activiteiten van het project ‘TeamUp’ op de verschillende locaties te faciliteren. 

Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij TeamUp? 
Lees hier het verhaal van Heidi Timmerman, vrijwilliger bij TeamUp. Zij vertelt over haar ervaringen met TeamUp en wat het voor haar betekent om wekelijks gevluchte kinderen door sport- en spel weer een uurtje kind te laten zijn.  

Bekijk de vacature voor vrijwilligers

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer