Skip to main content
CH1727450-Miriam-16-walks-past-tents-in-a-camp-for-internally-displaced-people-in-Borno-Nigeria.jpg

"Ik ben ontsnapt uit een gedwongen huwelijk. Nu krijg ik steun van Save the Children."

Miriam (16), Nigeria

Kindhuwelijken uitbannen

Het lijkt onvoorstelbaar, maar elke vijftien seconden trouwt ergens op deze wereld een meisje van vijftien jaar of jonger. Dat zijn 2 miljoen meisjes per jaar. Save the Children zet zich in voor deze meisjes en hun families. Kindhuwelijken moeten worden uitgeband.

Wereldwijd worden er per jaar ongeveer 12 miljoen meisjes onder de 18 jaar uitgehuwelijkt. Meisjes die opgroeien in conflictgebieden en in armere families lopen meer kans om uitgehuwelijkt te worden. 

Grote gevolgen
Uit onderzoek blijkt dat meisjes die worden uitgehuwelijkt sneller stoppen met school, vaker het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en doorgaans vroeg zwanger worden, wat levensgevaarlijk is voor zowel hun eigen gezondheid als die van hun kind.  
 
Internationaal is het afgesproken dat kindhuwelijken voor 2030 de wereld uit zijn, maar als de huidige trend doorzet, gaat dat niet lukken, blijkt uit ons onderzoek. Daarom werken wij, samen met andere organisaties, keihard om kindhuwelijken uit te bannen en overheden hierbij te betrekken. 

Zahra arriving home

Zahra (12) werd bijna een kindbruid

De ouders van Zahra zaten flink in de schulden. Haar oom stelde voor dat ze voor een bepaald bedrag kon trouwen met zijn zoon. Zahra beschrijft dat ze fysieke pijn voelde toen haar ouders dit vertelden. Lees verder >>>

Wat doet Save the Children

Om kindhuwelijken uit te bannen, moeten we ervoor zorgen dat meisjes betere opties hebben in het leven. Het is dus nodig dat: 

  • Meisjes niet afhankelijk zijn van het huwelijk om te overleven en/of voor hun families te zorgen 

  • Meisjes de mogelijkheden hebben om de toekomst te bouwen die zij zelf willen 

  • Meisjes zich vrij voelen om hun seksualiteit te uiten binnen en buiten het huwelijk 

Save the Children vecht wereldwijd tegen kindhuwelijken. Samen zorgen we ervoor dat kinderen onderwijs, zorg en bescherming krijgen en dat jongeren de skills krijgen om voor hun rechten op te komen. We geven voorlichting aan gezinnen, zodat families begrijpen dat het niet goed is voor meisjes om jong te trouwen. We bieden (financiële) steun om kindhuwelijken in gezinnen te voorkomen.  

Verder richten we ons erop wetten aangepast te krijgen en mensen binnen de (lokale) overheid en in de gemeenschappen te doordringen van het belang van de strijd tegen kindhuwelijken. 
 
Wil je meer informatie? 

meena-s-father-arranged-her-marriage

Stop kindhuwelijken en laat een kind weer kind zijn.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer