Skip to main content
De klimaatcrisis is een kindercrisis

KLIMAAT

De klimaatcrisis is een kindercrisis

Het leven van kinderen van vandaag en in de toekomst staat onder druk door de klimaatcrisis. Kinderen erven een wereld met extremere weeromstandigheden. Door het falen van de vorige generaties om de toekomst van kinderen te beschermen, bedreigt de klimaatcrisis het recht om veilig thuis en gemeenschap, het recht op gezondheidszorg, voedsel en leren. Kinderen eisen meer actie en het is tijd dat de wereld luistert. Het is tijd dat iedereen aan de kant van kinderen gaat staan, dat we hun stem en leiderschap erkennen en zij aan zij aan de slag gaan. We hebben geen tijd te verliezen, hun leven en toekomst staan op het spel.

Klimaatcrisis vergroot ongelijkheid
Jonge mensen worden harder getroffen door de klimaatcrisis dan ouderen. Kinderen moeten nog hun hele leven de gevolgen die nu al merkbaar worden meemaken.

CH1702716-Oriana-15-poses-in-front-of-a-house-she-helped-to-make-out-of-plastic-bottles-filled-with-sand-in-Norte-de-Santander-Colombia_3

Ik merk dat mensen niet goed omgaan met onze aarde. Bijvoorbeeld in mijn dorp in Colombia: mensen gooien al hun troep op de grond, dat trekt allemaal muggen aan en die muggen dragen ziektes met zich mee.

Oriana (17)

 

De klimaatcrisis bedreigt het recht van kinderen op een dak boven het hoofd, een veilige leefomgeving, op gezondheidszorg, op voedselzekerheid en onderwijs. Al meer dan 90% van alle kinderen ademt dagelijks giftige lucht in, meer dan 1 op de 4 sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar is toe te schrijven aan de vervuilde omgevingen, en wordt elk jaar het onderwijs van miljoenen kinderen verstoord door schoolsluitingen als gevolg van klimaatrampen.   

Bovendien, zoals het rapport "Born into the Climate Crisis" van Save the Children duidelijk maakt, is het een crisis die diepe en oneerlijke gevolgen heeft voor kinderen, vooral die uit lage- en middeninkomenslanden, die "een probleem hebben geërfd dat niet van henzelf is”. Verschrikkelijke voorbeelden hiervan zijn de overstroming in Pakistan en de droogte in de Hoorn van Afrika. 

ch11009114
Generation Hope: 2.4 billion reasons to end the global climate and inequality crisis
In het rapport Generation Hope, hebben medewerkers van Save the Children in 45 landen met kinderen gesproken over de klimaatcrisis. In totaal vertelden meer dan 50.000 kinderen en jongeren, veelal in de leeftijd van 8 tot 17 jaar oud, hoe deze crisis hun leven beïnvloedt. Hun bevindingen staan in het rapport. 

Born into the climate crisis 

Ons rapport Born into the Climate Crisis, uitgevoerd door Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, toont aan hoezeer de wereld verandert, met ernstige gevolgen voor de levens van kinderen en toekomstige generaties. Overal ter wereld voelen kinderen de effecten, maar in lage- en middeninkomens landen worden kinderen veruit het hardst geraakt. Terwijl zij nauwelijks bijdragen aan de opwarming van de aarde.

 

Wat wij doen

Save the Children ondersteunt kinderen om hun rechten op te eisen en deel te nemen aan klimaatgerelateerde beslissingen, en zorgt ervoor dat hun stem wordt gehoord, zowel in onze programma's als op nationaal en internationaal beleidsniveau. Save the Children's Climate Crisis Initiative heeft als doel om in 2024 meer dan 1,5 miljoen kinderen en hun families te bereiken die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Onze steun stelt kinderen en gemeenschappen in staat om hun aanpassingsvermogen te vergroten, de klimaatbestendigheid te versterken en de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.  

Wij helpen daar waar de nood het hoogst is, dragen we bij aan duurzame oplossingen, en ondersteunen wij kinderen en jongeren in het opkomen en claimen van hun rechten en toekomst. Een leefbare planeet is onmisbaar voor een veilige toekomst waarin kinderen volledig kunnen ontplooien. Zo bieden wij noodhulp in Somaliëwaar op dit moment hongersnood voor de deur staat door de ergste droogte in meer dan 40 jaar, en ondersteunen we vluchtelingen in Oeganda door middel van milieuvriendelijke inkomstgenererende activititeiten en door het verbeteren van de toegang tot milieuvriendelijke energiebronnen, zoals het uitdelen van energiezuinige kachels.