De klimaatcrisis is een kindercrisis

In vergelijking met zestigjarigen zullen de in 2020 geboren baby’s tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker een hittegolf meemaken, ruim 2,5 keer vaker een droogte en bijna drie keer vaker te maken krijgen met mislukte oogsten. De klimaatcrisis is een kindercrisis! 

Klimaatverandering treft kinderen wereldwijd. Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die het afgelopen jaren zijn geboren te maken krijgen met veel meer hittegolven, overstromingen, branden en droogtes dan hun grootouders. Kinderen uit lage- en middeninkomenslanden worden nog harder geraakt omdat bij hen het risico op ziektes, honger en ondervoeding al groter is. Daarbij zijn hun huizen vaak niet bestand tegen overstromingen, cyclonen en andere extreme weersomstandigheden. 

Bijvoorbeeld op de onderstaande plekken:

De Hoorn van Afrika 
In de door extreme droogte geteisterde gebieden in Ethiopië, Kenia en Somalië sterft waarschijnlijk elke 48 seconden één persoon door honger. Het conflict in Oekraïne maakt de situatie nog erger. Hierdoor stijgen de voedselprijzen, omdat de regio voor een groot deel afhankelijk is van graanimport uit Rusland en Oekraïne. 

Afghanistan 
Ongeveer twee op de drie Afghaanse kinderen heeft dagelijks niet genoeg te eten. Het land kampt met één van de ergste droogtes in decennia. Veel gezinnen zijn afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. Zonder regen is het land te droog en kunnen mensen niets verbouwen. Hier bovenop komt de slechte economische en politieke situatie van het land sinds de machtsoverdracht in augustus 2021.  

India en Bangladesh 
India en Bangladesh behoren tot de meest kwetsbare plaatsen ter wereld voor de gevolgen van klimaatverandering. Onlangs kreeg de Indiase hoofdstad Delhi te maken met de vijfde hittegolf sinds maart, met temperaturen tot 49 graden Celsius. Kinderen zien hun huizen en scholen wegspoelen door zware overstromingen. De weersomstandigheden in de regio worden extremer en frequenter als gevolg van klimaatverandering.  

Eilanden in de Stille Oceaan 
Eilanden in de Stille Oceaan, zoals het land Vanuatu, zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Door de zeespiegelstijging lopen deze eilanden het risico om helemaal in de oceaan te verdwijnen. Vanuatu diende vorig jaar een beroep in bij het Internationaal Gerechtshof om de rechten van huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen klimaatverandering. 

Generation Hope: 2.4 billion reasons to end the global climate and inequality crisis

In het rapport Generation Hope, hebben medewerkers van Save the Children in 45 landen met kinderen gesproken over de klimaatcrisis. In totaal vertelden meer dan 50.000 kinderen en jongeren, veelal in de leeftijd van 8 tot 17 jaar oud, hoe deze crisis hun leven beïnvloedt. Hun bevindingen staan in het rapport.

De meeste van de kinderen en jongeren die te maken hebben met de dubbele impact van armoede en klimaatveranderingen wonen in het Mondiale Zuiden. Als door klimaatveranderingen oogsten mislukken, stijgen de prijzen van voedsel. Eten wordt te duur en daardoor lijden kinderen honger. Sommige kinderen gaan dan niet meer naar school, omdat hun ouders het niet meer kunnen betalen of omdat de school is verwoest door een storm of overstroming. Kinderen dragen het minst bij aan de klimaatcrisis, maar hebben er het meest last van. 

Born into the climate crisis

Ons rapport Born into the Climate Crisis, uitgevoerd door Save the Children in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, toont aan hoezeer de wereld verandert, met ernstige gevolgen voor de levens van kinderen en toekomstige generaties. Overal ter wereld voelen kinderen de effecten, maar in lage- en middeninkomens landen worden kinderen veruit het hardst geraakt. Terwijl zij nauwelijks bijdragen aan de opwarming van de aarde. 
 
In het rapport vertellen kinderen van 12 tot 17 jaar van over de hele wereld hoe de klimaatcrisis inbreuk maakt op de rechten van kinderen op een veilig huis, een gezonde omgeving, gezondheidszorg, voeding en leren. 

Onderstaande tabel laat zien aan welke gevolgen van klimaatverandering de kinderen van nu, blootstaan. 

Betrek kinderen bij klimaatbeleid

Kinderen en jongeren moet op een betekenisvolle manier betrokken worden bij besluitvorming. Ook in Nederland worden kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar niet betrokken. Kinderen in de meest kwetsbare posities dreigen helemaal vergeten te worden, terwijl zij het hardst geraakt worden. Save the Children wil dat kinderen serieus worden genomen en betrokken in het opstellen van klimaatbeleid. Daarom pleiten wij voor kindvriendelijke vertaling van belangrijke beleidsstukken, zodat kinderen de kans krijgen om mee te praten. Wij gaven het goede voorbeeld met het Regeerakkoord in Kindertaal