Skip to main content
tanzania

We zijn actief in 120 landen

Internationaal netwerk

Met 29 lidorganisaties, actief in ruim 120 landen, is Save the Children de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. De lidorganisaties hebben zich verenigd in de in Zwitserland gevestigde Save the Children Association. De uitvoeringsorganisatie van de vereniging, Save the Children International, is gevestigd in Groot-Brittannië. Alle leden voeren een zelfstandig beleid en leggen daarover verantwoording af. De 29 leden werven fondsen, coachen en begeleiden programma’s, geven voorlichting en lobbyen voor de borging van kinderrechten in (inter)nationaal beleid.

Als middelgrote lidorganisatie draagt Save the Children in Nederland bij aan de uitvoering van programma’s in gemiddeld twintig landen. Save the Children in Nederland is eindverantwoordelijk voor de programma’s die met middelen via de Nederlandse organisatie zijn gefinancierd.

rs

Als één organisatie in het veld

In het veld werken alle leden van Save the Children samen als één organisatie. Programma’s worden waar nodig door meerdere leden gefinancierd om zo op grotere schaal resultaten te behalen. In alle 120 landen werkt een lokaal veldkantoor om de programma’s ter plekke te implementeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale medewerkers, die de problemen, cultuur en behoeftes het beste kennen.

 

Deel uitmaken van een internationale organisatie levert schaalvoordelen op. Zo kunnen kosten over de hele linie afnemen, maken we gebruik van elkaars expertise, bouwen we onze programma’s voort op programma’s die door andere leden zijn gestart en maken we gebruik van internationaal ontwikkelde materialen t.b.v. fondsenwerving, communicatie, voorlichting, lobby en advocacy.