Skip to main content
ch1397759_CEF

Kindernoodhulpfonds

Door de combinatie van conflicten en klimaatverandering heeft Save the Children de behoefte aan humanitaire hulp de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Als gevolg hiervan zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit tevoren. Verder zijn crises vaak langduriger van aard. Meer dan 83% van de mensen die hulp nodig hebben, woont in een land waar er meer dan vijf jaar een crisissituatie gaande is. Het verschil tussen arm en rijk was niet eerder zo voelbaar.

Kinderen ondervinden de grootste impact van een crisis. Het zijn vaak kinderen die in geval van een crisis nauwelijks te eten hebben, sneller ondervoed raken, die niet meer naar school kunnen of die hun huis en soms zelfs hun ouders verliezen. Dit vraagt van ons dat wij snel kunnen reageren, en waar mogelijk anticiperen, om deze kinderen te kunnen helpen. 

Een simpele oplossing voor een complex probleem
Het toenemend aantal crisissituaties in de wereld vraagt dat wij als internationale hulporganisatie snel en flexibel moeten kunnen reageren. We kunnen niet wachten tot de volgende ramp zich aandient, we moeten vandáág al voorbereid zijn op de ramp van morgen. Dit vereist financiering die flexibel inzetbaar is. 

Kindernoodhulpfonds 2023
ch1852392

 

Het wereldwijde Save the Children Kindernoodhulpfonds helpt ons snel te kunnen handelen.

Ja, ik word donateur

Het idee is simpel. Vijftien Save the Children kantoren – waaronder Nederland – hebben in 2021 hun individuele noodhulpfondsen samengebracht in één internationaal fonds. Dit Kindernoodhulpfonds wordt centraal aangestuurd en aangevuld met flexibele giften die wij gedurende het jaar ontvangen van donateurs afkomstig uit verschillende landen. Deze aanpak is efficiënt, snel én flexibel en zorgt ervoor dat de financiering terecht komt op de plekken waar het het hardst nodig is. Het fonds heeft drie doelen: 

  1. Snel in actie kunnen komen: Wanneer er zich een acute ramp voordoet kan Save the Children direct financiële middelen uit het fonds vrijmaken om lokale teams en partners te ondersteunen. Zo kunnen we er in die eerste, cruciale uren na een ramp zijn voor kinderen die ons nodig hebben en ze voorzien van levensreddende hulp, voedsel en onderdak.

  2. Kinderen ondersteunen in landen waar weinig financiering beschikbaar is: In de wereld van vandaag zijn er ontzettend veel crises die aandacht vragen, denk aan een Gaza of Oekraïne. Tegelijkertijd zijn er de ‘stillere rampen’ die plaatsvinden, zoals in Haïti of in Niger. Met het Kindernoodhulpfonds kan Save the Children kinderen ook in die landen helpen. 

  3. Anticiperen op rampen: Meer dan 50% van de rampen is tot in zekere mate te voorspellen. Om de impact van rampen te verminderen investeert Save the Children in maatregelen om rampen te voorspellen en mensen voor te bereiden op een mogelijke ramp.  
     

Daarnaast biedt het Kindernoodhulpfonds ook ondersteuning aan lokale actoren en hulporganisaties. Door middel van het fonds versterkt Save the Children de capaciteit van lokale partners zodat zij beter in staat zijn om noodhulp te bieden.

Snel en flexibel inzetbaar bij acute rampen
Een van de belangrijkste kenmerken van het Kindernoodhulpfonds is dat we snel financiële middelen beschikbaar kunnen maken om humanitaire operaties – waar ook ter wereld – te ondersteunen. Deze manier van financieren van onze noodhulpprogramma’s is essentieel omdat het opzetten van een fondsenwervende campagne of het indienen van een subsidieaanvraag bij een institutionele donateur, vaak meer tijd in beslag neemt. Tijd die we niet altijd hebben.

Kareem

Turkije en Syrië
In februari 2023 trof een verwoestende aardbeving Turkije en Syrië. Meer dan 54.500 mensen kwamen om het leven. "Toen de aardbeving plaatsvond, kraakte ons huis en begon het te schudden. Ik was bang en mijn hart klopte zo snel," herinnert Kareem* zich. 

Het Kindernoodhulpfonds heeft ervoor gezorgd dat we binnen enkele uren na de ramp een scala aan hulp konden bieden. Dit omvatte het uitdelen van tenten en dekens, het verstrekken van voedsel en hygiënepakketten, het installeren van watertanks en het inrichten van kindvriendelijke ruimten om kinderen weer een beetje normaal te laten leven.  

Hulp voor Gaza in Egypte

Langzame en onzichtbare rampen
Sommige rampen krijgen meer media-aandacht dan andere. Sterker nog, veel crises halen het nieuws nauwelijks of helemaal niet. Dit maakt het lastiger om geld te werven om onze noodhulp te bekostigen. Het Kindernoodhulpfonds stelt ons in staat om hulp te bieden daar waar het nodig is, ook aan onzichtbare rampen waar de media geen aandacht aan schenken.

Naast hulp bij acute rampen als overstromingen, aardbevingen of orkanen is er binnen het fonds ook aandacht voor de financiering van langzame rampen, of de periode na een acute ramp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van aanhoudende droogte, of verwoestingen en migraties door conflict. Juist deze langdurige humanitaire crisissen krijgen te maken met gebrek aan financiering. Vanuit het fonds kunnen we deze programma’s financiële impulsen geven wanneer dat nodig is.

Ja, ik word donateur

Withmaly

Haïti

Haïti heeft te maken met een langdurende humanitaire crisis. 3 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Doordat de financiële nood steeds hoger werd, konden wij het Kindernoodhulpfonds gebruiken om bij te springen. 

Bij de driejarige Withmaly werd ernstige acute ondervoeding vastgesteld door onze hulpverlener. Ze werd onmiddellijk doorverwezen naar een kliniek waar ze werd behandeld. We steunden ook met medicijnen en testen.

Anticiperen op wat komen gaat
Hoewel rampen zich niet altijd laten voorspellen, worden bepaalde delen van de wereld aanmerkelijk vaker getroffen door bijvoorbeeld natuurgeweld dan anderen. Door vooruit te denken en voorbereidingen te treffen kunnen we direct in actie komen als het noodlot toeslaat. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van strategisch gepositioneerde opslagruimtes met noodhulpgoederen, het maken van een plan van aanpak voor noodzakelijke, vroege interventies of het voorlichten en trainen van de lokale bevolking over hoe te handelen in geval van een ramp. Voorbereiding bevordert niet alleen de effectiviteit en de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt, maar beperkt ook de schade voor getroffen families. In 2023 is er vanuit het Kindernoodhulpfonds budget beschikbaar gemaakt waarmee landenteams zich beter kunnen voorbereiden op komende rampen en het is onze intentie om dit ook in de komende jaren te blijven doen.

Overstroming Indonesië

El Niño
In 2023 is er vanuit het fonds budget vrijgemaakt ten behoeve van voorbereidende maatregelen voor het weerfenomeen ‘El Niño’. El Niño is het natuurverschijnsel waarbij het zeewater voor de kust van Peru en Ecuador opeens heel sterk opwarmt. Dit heeft gevolgen voor landen over de hele wereld. Zo is er opeens droogte in het zuiden van Afrika en zijn er overstromingen in het oosten van Afrika. Wij hebben 2 miljoen dollar vrijgemaakt voor regio’s die door El Niño worden getroffen. Deze financiering helpt gemeenschappen om vroegtijdig actie te ondernemen wanneer het duidelijk is dat hun regio wordt getroffen. In Indonesië helpt de financiering bijvoorbeeld de gevolgen van verwachte droogtes te verzachten. 

Een beroep op uw vertrouwen
Het voelt wellicht onwennig om te geven voor een crisis die misschien nog niet heeft plaatsgevonden. Wij begrijpen dat wij hiermee een beroep doen op uw vertrouwen in onze organisatie en de manier waarop wij werken. Wij hopen dat u na het lezen van deze tekst begrijpt dat de complexe wereld waarin wij werken, vraagt om deze specifieke aanpak.

ch1926932

Bescherm kinderen in crisis

In noodsituaties is het cruciaal om snel te kunnen reageren. Jouw gift aan het Kindernoodhulpfonds is hard nodig!

Doneer nu