Skip to main content
c3528172-5225-4359-ac47-415a5dc3c3d1.jpg.webp

Save the Children collega's in Zuid-Soedan

"We brengen voedselsupplementen naar ondervoede kinderen in afgelegen dorpen."

Wie zijn we?

Save the Children werd meer dan 100 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Het Kinderrechtenverdrag is ook door Nederland geratificeerd en verankerd in de statuten van Save the Children.

Grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie

Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Wereldwijd werken dagelijks ruim 23.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85% vanuit onze lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede.

Onze missie

We hebben één doel: Onomkeerbare verandering voor én met kinderen creëren. Dit doel willen we voor kinderen wereldwijd realiseren. Wij helpen kinderen om veilig en gezond te blijven en te kunnen leren. We bieden medische zorg, goede voeding, bescherming en onderwijs. Daarnaast leren we kinderen ook over kinderrechten en beroepsmogelijkheden. 

Onze werkwijze

Wij werken aan de hand van onze ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen de ruimte geven hun stem te uiten, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Al onze programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere partners. Zo bieden we duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.