Skip to main content
Youth Empowerment

Youth Empowerment

Kinderen zijn sterk en veerkrachtig. Dat zie je wanneer ze spelen tussen beschoten gebouwen of als ze zich uitspreken over zaken als het klimaat. Toch zijn er ook situaties waarin kinderen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Op die momenten is Save the Children er om hulp te bieden. 

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat kinderen en adolescenten worden ondersteund en in staat worden gesteld om hun volledige potentieel te bereiken en gebruik te maken van hun mensenrechten, waaronder hun recht op overleven, bescherming, ontwikkeling en participatie.  

Door adolescenten en jongeren te versterken wordt voortgebouwd op de investering in de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit kan leiden tot positieve verandering op drie vlakken:  

  • Het verbeteren van het welzijn van adolescenten nu, 
  • Het verbeteren van hun toekomstige levenskansen,  
  • Het verbeteren van het welzijn en de levenskansen voor toekomstige generaties jongeren

Hoe doen wij dit? 
Binnen onze programma’s die zich richten op de emotionele versterking van jongeren leren jongeren vaardigheden op het gebied van communicatie, leiderschap en krijgen ze voorlichting om bijvoorbeeld kindhuwelijken en kinderarbeid te voorkomen. 

Daarnaast hebben we ook programma's voor economische versterking van jongeren.  Daar bieden we beroepsopleidingen aan in combinatie met overdraagbare levensvaardigheden, zoals communicatievaardigheden. Onze werknemers zijn mentoren voor de jongeren op hun weg naar een carrière waar ze gelukkig van worden. 

vierkant

Akumu Harriet Odwar begon haar eigen bedrijf

Akumu Harriet Odwar deed mee aan een innovatieprogramma in Oeganda. Toen ze begon was ze een verlegen meisje dat niet meer naar school ging. Door deel te nemen aan het programma bloeide zij op en sloot ze zich aan bij een groep jongeren. Ze begon zwerfafval te verzamelen en maakte er mooie creaties van die ze verkocht. Door het netwerk van het programma kon ze haar eigen bedrijf opzetten en is ze nu een succesvolle zakenvrouw en een inspiratie voor andere jongeren.
 

Meisjes
Save the Children richt zich in sommige programma's specifiek op meisjes vanwege de diepgewortelde ongelijkheden en uitdagingen waarmee meisjes wereldwijd worden geconfronteerd. Meisjes worden vaak benadeeld als gevolg van genderdiscriminatie en sociaal-culturele normen die hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere basisbehoeften beperken. Door zich op meisjes te richten, kan Save the Children gerichte interventies bieden om deze ongelijkheden aan te pakken en hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Dit omvat het verbeteren van toegang tot kwaliteitsonderwijs, het aanbieden van gezondheidsdiensten, het bestrijden van kinderarbeid en kindhuwelijken, en het versterken van meisjes om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Door meisjes te ondersteunen, wordt niet alleen hun eigen leven verbeterd, maar wordt ook een positieve impact gemaakt op gezinnen, gemeenschappen en de samenleving als geheel.

 

Jongeren zijn de toekomst
"Jongeren zijn het heden en de toekomst," vertelt Irene Diaz Soto, onze Youth Empowerment expert. "Ze hebben de kracht om van alles te veranderen en zijn een drijvende kracht, een sterke factor om verandering teweeg te brengen. In veel landen zijn 70 procent van de inwoners onder de dertig jaar, maar we vergeten ze heel vaak. Gebruik ze niet alleen maar als boegbeeld, maar geef ze ook inspraak. We moeten nadenken hoe wij de wereld voor hen achterlaten. Hoe ziet hun toekomst eruit?" 

Youth Empowerment programma's

Improved Employability of Host and Refugee Youth in Beirut

Het programma biedt jongeren in Libanon alternatieven om in hun levensonderhoud te voorzien door middel van levensvaardigheden, digitale skills en Engels als vreemde taal. Daarnaast bieden we kortdurende beroepsopleidingen of opleidingen in ondernemerschap aan, afhankelijk van de belangstelling van de jongeren.

LEES MEER

Speaking Minds Maatschappelijk Diensttijd (MDT)

Wie kan beter aangeven wat jongeren belangrijk vinden dan zijzelf? Speaking Minds MDT (Maatschappelijke Diensttijd) brengt beleidsmakers en jongeren van het vmbo bij elkaar. Zo ontstaat een dialoog over maatschappelijke thema’s die jongeren raken en maken de jongeren kennis met de wereld van lokale politici en beleidsmakers. 

LEES VERDER

Het verbeteren van de veerkracht van kinderen in Noordoost-Syrië

Het project legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en positieve coping mechanismen. Door middel van workshops en korte opleidingen leren tieners in vluchtelingenkampen een vakgebied kennen. Zo kunnen ze zich voorbereiden op hun (professionele) toekomst.

LEES MEER