Skip to main content
CH1689738-Adam-14-doing-his-homework-at-his-home-in-a-Palestinian-camp-in-the-south-of-Lebanon

Improved Employability of Host and Refugee Youth in Beirut

Het gebrek aan toegang tot sociale basisdiensten, bescherming, onderwijs en mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien (inclusief formele werkgelegenheid), zowel voor vluchtelingen als voor de Libanese bevolking, heeft de kwetsbaarheid van reeds verarmde gezinnen in Libanon vergroot. Dalende inkomens hebben gezinnen gedwongen hun toevlucht te nemen tot negatieve overlevingsmechanismen, zoals kinderhuwelijken, buitensporige schulden, kinderarbeid en ondervoeding, die allemaal negatieve gevolgen hebben voor de samenleving.

Een basisinkomen met zekerheid is essentieel voor jongeren en hun ouders om in de dagelijkse behoeften van hun kinderen te voorzien en in hun toekomst te investeren. De bestaansmiddelen moeten voldoende en betrouwbaar genoeg zijn zodat gezinnen voedsel, kleding, gezondheidszorg, onderdak en andere levensbehoeften voor hun kinderen kunnen krijgen en hen veilig kunnen houden, en tegelijkertijd de ruimte en het vertrouwen hebben om te sparen en te investeren in hun ontwikkelingsbehoeften, ook in tijden van stress en crisis.

Het programma
Het programma richt zich op de meest kwetsbare jongeren die in de omgeving van Beiroet wonen. Het programma biedt jongeren alternatieven om in hun levensonderhoud te voorzien door middel van levensvaardigheden, digitale skills en Engels als vreemde taal. Daarnaast bieden we kortdurende beroepsopleidingen of opleidingen in ondernemerschap aan, afhankelijk van de belangstelling van de jongeren. Tijdens de hele looptijd van het programma zullen jongeren worden begeleid in hun levensonderhoud, met inbegrip van loopbaanbegeleiding en activiteiten om deelnemers te helpen op maat gesneden en passende keuzes te maken op het gebied van onderwijs, opleiding en beroep en hun loopbaan te beheren.

Daarnaast zal Save the Children Nabad, de uitvoerende lokale partner, ondersteunen op organisatorisch en technisch gebied zodat zij aan het eind van het project de twee gemeenschapscentra waar activiteiten voor jongeren worden georganiseerd zelfstandig kunnen onderhouden.

Vervolgproject
Dit project is een vervolg op het project ‘Improving Prospects for Refugees and Vulnerable Host Communities in Lebanon’, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma richtte zich op de meest kwetsbare kinderen, adolescenten en hun families die rondom Beiroet wonen. Het programma bood geïntegreerde kinderbeschermingsdiensten, waaronder psychosociale support, en beroepsonderwijs aan voor kinderen en adolescenten. Save the Children gaf ook de ouders van deze kinderen cash om zo de sociaal-economische omstandigheden en de voedselzekerheid van deze kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Met dit project hebben we 627 kwetsbare kinderen bereikt met onze beschermings- en psychosociale support interventies, en 439 huishoudens ondersteunt met cash. Ook hebben we 100 jongeren voorbereid op de arbeidsmarkt door middel van coaching en trainingen om hun vaardigheden en (met name digitale) competenties te verbeteren. 

Projectnaam: Improved Employability of Host and Refugee Youth in Beirut

Projectgebied: Greater Beirut

Duur: 01/12/2022 tot 31/11/2023

Partners: Nabad for Development

Donor: Nederlandse Ambassade in Beiroet