Skip to main content
Playing Football

Het verbeteren van het mentale welzijn en de veerkracht van kinderen in Noordoost-Syrië

Er is al meer dan een decennium een oorlog gaande in Syrië. Heel veel mensen zijn ontheemd. In het Roj kamp wonen 2600 mensen, waarvan tweederde onder de 18 jaar is. De mensen komen uit meer dan 40 landen, inclusief Nederland.

Uit een onderzoek van Human Rights Watch (2021) blijkt dat kinderen in hele zware omstandigheden leven. Veel kinderen zijn ondervoed, hebben geen toegang tot kwalitatieve medische zorg, zijn constant angstig en hebben veel te maken met geweld. Dit zijn allemaal grote stressfactoren en daarom hebben wij dit programma opgericht.  

In het programma wordt de focus gelegd op mentale gezondheid. Als de mentale gezondheid van een kind goed is, zal de stress verminderen, is het kind emotioneel veerkrachtiger en kan hij of zij beter omgaan met moeilijke situaties.  

Het programma  
Het project legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en positieve coping mechanismen. De omgeving van een kind is heel belangrijk voor zijn of haar mentale gezondheid. Daarom focussen wij ons niet alleen op kinderen, maar ook op ouders en verzorgers, zorgverleners en adolescenten.  

Hierdoor kunnen gezinnen herstellen en versterken.  

Kinderen  
We bieden acht tot tien workshops gericht op het versterken van factoren die belangrijk zijn voor hun veerkracht. Elke workshop duurt ongeveer twee uur, en is een combinatie van rollenspel, opdrachten en theorie. Kinderen leren hoe ze met negatieve emoties om kunnen gaan en hoe ze over hun gevoelens kunnen praten, maar ook interpersoonlijke vaardigheden zoals het aangaan van relaties en oplossingsgerichte vaardigheden; allemaal persoonlijke kenmerken die belangrijk zijn in het ontwikkelen van veerkracht.  

Adolescenten  
Adolescenten kunnen ook meedoen met workshops. Daar leren ze skills voor hun toekomst, zoals hoe je om moet gaan met lastige situaties op de werkvloer. Zo worden ze zelfverzekerder over hun toekomstperspectief. Verder bieden we opleidingen aan aan adolescenten die niet naar school gaan. Dat is een middel tegen armoede, kindhuwelijken en de ergste vormen van kinderarbeid, allemaal situaties die een enorme impact hebben op het mentale welzijn van kinderen en adolescenten.

Ouders en verzorgers  
Daarnaast geven we ook voorlichting aan ouders en verzorgers over het opvoeden van kinderen. We maken hierbij gebruik van de methode Positive Parenting. Deze wordt gebruikt om ouders en verzorgers de kennis, vaardigheden en het vertrouwen te geven om hun kinderen op te voeden en respectvolle en zorgzame gezinnen te creëren. Op die manier kunnen ze ondersteuning bieden aan het sociale en emotionele welzijn van hun kinderen.

Zorgverleners  
We trainen de vaardigheden van zorgverleners om bijvoorbeeld psychologische eerste hulp te bieden en signalen herkennen van kinderen met behoefte aan meer gespecialiseerde mentale en psychosociale zorg, zodat er kan worden voldaan aan de psychosociale behoefte van het kind.  

Hoe bereiken we de kinderen  
Het programma richt zich op kinderen van 6 tot 17 jaar. Deze kinderen bereiken we door kinderen te informeren in bestaande projecten en kindvriendelijke ruimtes. Verder benaderen onze hulpverleners ter plaatse gezinnen in het kamp, om hun in te lichten over dit programma.  

We steken er werk in om de meest kwetsbare kinderen te bereiken: kinderen zonder ouders, kinderen met een handicap en kinderen die niet naar school gaan. 

CH1732023-Hanin-11-Lujain-11-and-Lujains-nine-year-old-sister-Lina-inside-of-a-tent-in-the-displacement-camp-where-they-live-with-their-families-in-Syria

Projectnaam: Improving the psychosocial wellbeing and resilience of conflict-affected children in Northeast Syria

Projectgebied: Noordoost Syrië

Duur: 15 November 2022 – 15 November 2024 (2 jaar)