Integriteit

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, maar elke dag weer. Onvoorwaardelijk.
Kinderen en volwassenen waarmee wij werken kunnen erg kwetsbaar zijn. De veiligheid van hen is daarom erg belangrijk. We bespreken daarom graag wat je van onze medewerkers en vertegenwoordigers kunt verwachten en wat wij doen tegen ongewenst gedrag.
 

Onze gedragscode in het kort
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen worden beschermd tegen zowel opzettelijke als onopzettelijke schade en misbruik veroorzaakt door het personeel van Save the Children en andere vertegenwoordigers. Elke medewerker van Save the Children committeert zich daarom zowel professioneel als privé aan onze gedragscode.  Hierin staan de regels omtrent gedrag en de normen die wij verwachten van onze medewerkers, vrijwilligers, partners en andere vertegenwoordigers.

Het is daarbij NIET toegestaan om:

 1. kinderen te slaan, stompen, duwen of ander fysiek geweld toe te passen
 2. kinderen te pesten of vernederen, tegen hen te schreeuwen of vloeken en ander emotioneel geweld toe te passen
 3. een kind/ een groep kinderen voor te trekken of een (groep) kinderen te discrimineren
 4. een gunst of geld te vragen in ruil voor hulp.
 5. seksueel gedrag te uiten, zoals flirten, aanraken of mondelinge toespelingen
 6. tijd alleen door te brengen met een kind of een kind thuis uit te nodigen.
 7. foto’s of ander beeldmateriaal van kinderen te maken zonder dat daar een reden of toestemming voor is.
 8. persoonlijk contact op te nemen met deelnemers van onze projecten buiten de activiteiten om, dit kan ook via sociale media zijn.
Lees hier meer over de gedragscode van Save the Children
 
Wat wij doen tegen ongewenst gedrag
Save the Children heeft een actief en streng Child Safeguarding systeem, bestaande uit richtlijnen, procedures, criteria, monitoring tools en trainingsmaterialen voor het management en alle medewerkers van Save the Children. Wij ondernemen meerdere stappen om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen veilig zijn binnen onze activiteiten:
 • Wij trainen al ons personeel op onze child safeguarding beleid zodat zij hun verantwoordelijkheid weten en weten waar en wanneer ze een melding kunnen maken van ongewenst gedrag.  
 • Wij maken kinderen en hun families bewust van de gedragsnormen die zij van ons kunnen verwachten en van de manier waarop zij een probleem kunnen aankaarten.
 • Wij ontwikkelen projecten altijd vanuit een child safeguarding lens waarbij veiligheid van alle deelnemers voorop staan.
 • Wij nemen alle zorgen serieus en reageren snel op een manier waarbij de rechten van het kind centraal staan.
 • Als onderdeel van het selectieproces zal Save the Children gestandaardiseerde referenties opvragen conform de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme en moet een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden voorgelegd.
Lees hier meer over het child safeguarding beleid van Save the Children
 
 
Controle op onze regels
De controle op ons integriteitsbeleid is de taak van iedereen die bij Save the Children werkt. Alle medewerkers hebben de plicht om (verdenkingen van) overtreding van onze gedragsregels te melden. Maar ook deelnemers aan onze projecten en hun familieleden kunnen een overtreding melden. Dat kan hier. Speciaal opgeleide teams onderzoeken deze verdenkingen vervolgens.

Overtreding van de gedragsregels leidt zonder uitzondering tot consequenties, zoals een officiële waarschuwing, ontslag of juridische vervolging. In sommige gevallen is het incident officieel niet in strijd met de lokale wetgeving, maar overtreedt het wel onze eigen gedragsregels. Ook in dat geval ondernemen wij actie. Als blijkt dat wij onze gedragsregels moeten aanpassen, zullen we dat ook doen.
Wanneer een kind geschaad wordt, heeft het belang van het kind in alle gevallen onze hoogste prioriteit. We bieden het slachtoffer indien gewenst altijd psychosociale en juridische bijstand aan.
 
Een incident melden
Ondanks dat wij er alles aan doen om integriteitsincidenten te voorkomen, kan het helaas toch soms fout gaan. Soms zijn er mensen die misbruik maken van de toegang die onze organisatie heeft tot de meest kwetsbare kinderen en (jong)volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel of fysiek misbruik. Maar het kan ook gaan om fraude of corruptie met geld of andere middelen in onze programma’s.

Als je getuige bent geweest van wangedrag of ongewenst gedrag van welke aard van ook, kan je hier een melding van maken via het onderstaande formulier. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wil je een anonieme melding maken, ook dat kan. Een incident is een gebeurtenis die kan leiden tot schade of verlies voor begunstigden, personeel, bezoekers, het publiek of de organisatie.
 

Een incident melden
>