Skip to main content
ch1938245_busra

Integriteit

Save the Children is meer dan 100 jaar geleden opgericht en uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Wereldwijd werken dagelijks duizenden Save the Children professionals om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Daarom is het zo belangrijk dat wij zelf een veilige en betrouwbare organisatie zijn. We bespreken daarom graag onze hoge normen van integriteit en professionaliteit die Save the Children verwacht van medewerkers en vertegenwoordigers en wat wij doen tegen ongewenst gedrag. 

Onze gedragscode in het kort  
Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van misbruik en uitbuiting.   
Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen en kwetsbare volwassenen worden beschermd tegen zowel opzettelijke als onopzettelijke schade en misbruik veroorzaakt door medewerkers of vertegenwoordigers van Save the Children. Elke medewerker van Save the Children committeert zich daarom aan onze gedragscode. 

Lees hier meer over de gedragscode van Save the Children Nederland 
  
Ons Safeguarding beleid    
Save the Children heeft een actief en streng Safeguarding beleid gebaseerd op vier kernpunten: Bewustmaking, Preventie, Rapportage en Reactie. Dit beleid zorgt ervoor dat veiligheid, rechten en welzijn van kinderen centraal staan in alle aspecten van ons werk.   

  • Wij trainen al onze medewerkers op het safeguarding beleid zodat zij de risico's van kindermisbruik en uitbuiting (her)kennen, hun verantwoordelijkheid weten en weten waar en wanneer ze een melding kunnen maken van ongewenst gedrag.  

  • Wij maken kinderen en hun families bewust van de gedragsnormen die zij van ons kunnen verwachten en van de manier waarop zij een probleem kunnen aankaarten. 

  • Wij ontwikkelen projecten altijd vanuit een Safeguarding oogpunt waarbij veiligheid van alle deelnemers voorop staat. 

  • Wij nemen alle zorgen serieus en reageren snel op een manier waarbij de rechten van het kind centraal staan.  

  • Iedere medewerker van Save the Children moet in het bezit van zijn van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en er worden altijd referenties op gevraagd zoals de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme dat voorschrijft. 

Lees hier meer over het child safeguarding beleid van Save the Children 
Of lees het in het Engels
 
Controle op onze regels  
De controle op ons Safeguarding en integriteitsbeleid is de taak van iedereen die bij Save the Children werkt. Alle medewerkers hebben de plicht om (verdenkingen van) wangedrag, fraude, misbruik en elke andere overtreding van onze gedragsregels te melden.  

Een incident melden   
Als je je zorgen maakt, iets gehoord of gezien hebt, dan kun je dat hier melden. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er kan ook anoniem gemeld worden. Naast medewerkers, kunnen kinderen en hun familie die deelnemen aan onze projecten hier ook een melding maken.  

Wij hanteren een zerotolerance beleid ten aanzien van kindermisbruik en uitbuiting door onze medewerkers en degenen die ons vertegenwoordigen. Dit betekent dat wij elke zorg en overtreding zorgvuldig zullen behandelen, onderzoeken en waar nodig actie ondernemen zoals disciplinaire maatregelen. Wanneer een kind geschaad wordt, heeft het belang van het kind in alle gevallen onze hoogste prioriteit.