Skip to main content
16537ca9-99aa-4c13-bf06-7cd9005751f7.jpg.webp

Child Friendly Spaces

Waar kinderen weer kind kunnen zijn

Child Friendly Spaces bieden kinderen bescherming 

Kinderen horen veilig te kunnen spelen, leren en zichzelf te ontwikkelen. In noodsituaties lukt dat vaak niet. Daarom zorgen wij dat kinderen na een natuurramp of conflict terecht kunnen in Child Friendly Spaces; veilige speelplekken waar kinderen allerlei activiteiten kunnen doen en kunnen praten over hun ervaringen. 

Wat is een Child Friendly Space?

Een CFS is een plek waar kinderen onder begeleiding van onze hulpverleners kunnen spelen, sporten, muziek maken, tekenen of leren. Het kan een tent zijn in een vluchtelingenkamp, maar ook een ruimte in een dorpshuis. Voor de kinderen is het fijn om hier met leeftijdgenoten actief bezig te zijn en zo hun zorgen te vergeten. Ouders kunnen hun kind(eren) met een gerust hart achterlaten, zodat ze even wat tijd voor zichzelf hebben en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar werk, eten te kopen, water te halen of hun huis te repareren. 

Children playing at Child Friendly Space in Kyangwali

Een Child Friendly Space in Oeganda

Waarom hebben kinderen een veilige speelplek nodig? 

Kinderen die een natuurramp hebben meegemaakt of zijn gevlucht voor een oorlog, voelen zich vaak verdrietig, bang of gestrest. In een Child Friendly Space kunnen ze weer even kind zijn. Onze hulpverleners begeleiden de kinderen bij alle activiteiten en bieden psychosociale zorg. Als ze merken dat een kind meer specialistische hulp nodig heeft, regelen ze een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een psychiater. In de veilige omgeving van de Child Friendly Space kan een kind weer zelfvertrouwen krijgen en zichzelf, ondanks alles wat het heeft meegemaakt, verder ontwikkelen. 

Credits: Tess Kanters