MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Save the Children Nederland heeft een MVO-beleid om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.  

MVO-missie
Wij werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier voor kinderen en gezinnen, met oog voor onze eigen invloed op de maatschappij, onze medewerkers en het milieu.
 
MVO-visie
Wij hebben een MVO-certificering behaald en hebben de ambitie om de autoriteit te blijven op het thema kinderrechten in Nederland en een voorbeeld te zijn ook wat MVO betreft. Ook komend jaar willen wij onze ambities een trede hoger leggen. 

Onze MVO doelstellingen voor 2023 zijn: 

1. Verminderen van onze CO2-uitstoot met 15% tov van de groei van de organisatie.
2. Compenseren van onze overige CO2-uitstoot
3. Duurzame inkoop van producten en diensten en duurzaam beleggen
4. Samenwerken met externe stakeholders om MVO op de agenda te zetten binnen de ontwikkelingssector

Certificaat MVO Prestatieladder

>