MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Save the Children Nederland heeft een MVO-beleid om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.  

MVO-missie
Wij werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier voor kinderen en gezinnen, met oog voor onze eigen invloed op de maatschappij, onze medewerkers en het milieu.
 
MVO-visie
Wij hebben een MVO-certificering behaald en hebben de ambitie om de autoriteit te blijven op het thema kinderrechten in Nederland en een voorbeeld te zijn ook wat MVO betreft. Ook komend jaar willen wij onze ambities een trede hoger leggen. 

Onze MVO-doelstellingen voor 2021 zijn:

1. Verminderen CO2-uitstoot
2. Verminderen hoeveelheid afval en inzetten op afvalscheiding en recycling
3. Duurzame inkoop van producten en diensten en duurzaam beleggen
4. Bevordering diversiteitsbeleid
5. Beschikbaar stellen van stage-, trainee-, en startersfuncties binnen organisatie
6. Bevorderen van welzijn van personeel door middel van thuiswerkbeleid
7. Betrekken van kinderen en jongeren bij ons werk door middel van een accountability systeem