MVO

Save the Children Nederland heeft een MVO-beleid om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.  

MVO-missie 
Save the Children Nederland werkt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier voor kinderen en gezinnen, met oog voor haar eigen invloed op de maatschappij, medewerkers en het milieu. 

MVO-visie 
Save the Children Nederland wil de autoriteit worden op het thema kinderrechten in Nederland en een voorbeeld zijn ook wat MVO betreft. 
Save the Children streeft binnen haar bedrijfsvoering en relaties naar een hoogwaardig MVO-beleid om de levens van kinderen positief te beïnvloeden.

MVO-doelen 
Save the Children Nederland heeft voor dit jaar de volgende MVO-doelen:

1.    Groene bedrijfsvoering verhogen - 10% minder reizen en 10% minder papiergebruik (op jaarbasis gecorrigeerd naar het aantal medewerkers)

2.    MVO opnemen in het MT-/RvT-dashboard - een effectief stuurinstrument van de MVO-doelen en -acties 

3.    MVO-certificering - Save the Children Nederland wil de MVO Prestatieladder (niveau 3) certificering behalen