Skip to main content
e9e7c3c4-bddc-4beb-93cf-2fb54fe858af

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Save the Children Nederland heeft een MVO-beleid om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.  

MVO-missie 
Wij werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier voor kinderen en gezinnen, met oog voor onze eigen invloed op de maatschappij, onze medewerkers en het milieu. 
  
MVO-visie 
Wij hebben een MVO-certificering behaald en hebben de ambitie om de autoriteit te blijven op het thema kinderrechten in Nederland en een voorbeeld te zijn ook wat MVO betreft. Ook komend jaar willen wij onze ambities een trede hoger leggen.  

Onze MVO doelstellingen voor 2024 zijn:  

1. Verminderen van onze CO2-uitstoot met 15% tov van de groei van de organisatie. 
2. Compenseren van onze overige CO2-uitstoot 
3. Duurzame inkoop van producten en diensten en duurzaam beleggen 
4. Samenwerken met externe stakeholders om MVO op de agenda te zetten binnen de ontwikkelingssector 

Certificaat MVO Prestatieladder