We werken effectief samen met collega-organisaties

Samenwerkingsverbanden

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken, werken we regelmatig samen binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden.

MVO Platform
MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te promoten. Onder bedrijven, maar ook via overheidsbeleid. Save the Children heeft zich aangesloten om in de strijd tegen kinderarbeid en ter bevordering van kinderrechten in het bedrijfsleven samen meer slagkracht te hebben. 
 
Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind, met: Defence for Children, de Nationale JeugdraadKinderpostzegelsTerre des Hommes en Save the Children, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kinderrechtencollectief heeft als missie ervoor te zorgen dat het VN-Kinderrechtenverdrag volledig wordt geïmplementeerd in het beleid van de centrale overheid. Dit doet zij door lobby en voorlichting. Ook zorgt zij voor het in orde maken van de rapportage aan het VN Kinderrechtencomité.

Partos en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland
Partos is een branchevereniging voor Nederlandse, particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Hier wisselen we kennis en ervaring uit en vormen we samen een sterke stem richting de overheid en andere partijen. Goede Doelen Nederland(voorheen VFI) is de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen. Ze ondersteunen hun leden bij het bereiken van hun doelstellingen. 
 
Breed Mensenrechten Overleg
In het Breed Mensenrechten Overleg komen Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties samen om de aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid te bevorderen. Ook vraagt het aandacht voor de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Het BMO richt zich vooral op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer. Save the Children is hierbij aangesloten om op te komen voor kinderrechten. 
 
KUNO Platform
KUNO is een netwerk voor humanitaire professionals in Nederland: uitvoerders, academici en beleidsmakers. Er worden expert meetings, workshops, trainingen en publieksdebatten georganiseerd. 
 
Werkgroep Kind in AZC 
De Werkgroep Kind in AZC is een coalitie van Defence for Children, Vluchtelingenwerk NederlandDe Vrolijkheid en Save the Children, opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang in Nederland voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Samen zet de coalitie zich in om de rechten van kinderen in azielzoekerscentra en hun situatie in het azc te verbeteren. 

lees hier meer over beleidsbeïnvloeding
>