We werken effectief samen met collega-organisaties

Samenwerkingsverbanden

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken, werken we regelmatig samen binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden.

MVO Nederland
MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen brengt om maatschappelijke problemen op te lossen. Save the Children Nederland is een partnerschap aangegaan met MVO Nederland om zodoende elkaar te versterken in de strijd tegen kinderarbeid en ter bevordering van kinderrechten in het bedrijfsleven.

Global Campaign for Education (GCE)
De Global Campaign for Education is een wereldwijd netwerk van maatschappelijke organisaties voor onderwijs. De GCE voert publiekscampagnes en wijst regeringen op hun plicht om te zorgen voor goed onderwijs voor iedereen. In Nederland bestaat de coalitie uit: de AOb, Edukans/ICCO-Alliantie, Oxfam Novib, Save the Children, VSO-Nederland en Woord en Daad. Hiervoor voeren we onder meer gesprekken met de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. In 2014 organiseerde de GCE het seminar ‘Development for All through Education’ over de wereldwijde onderwijscrisis. Tijdens het seminar werd ook het Global Monitoring Report 2013/2014 van de UNESCO voor Nederland gepresenteerd. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten dit onderwerp van haar agenda te schrappen.

Save the Children Europe Group
In de Save the Children Europe Group werken de 11 Europese leden van Save the Children International samen om invloed uit te oefenen op het kinderrechtenbeleid van de Europese Unie en haar lidstaten.

Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind, met: Defence for ChildrenNJRAugeo FoundationBernard van Leer FoundationStichting Kinderpostzegels NederlandUNICEF NederlandIeder(in) en Save the Children, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kinderrechtencollectief heeft als missie ervoor te zorgen dat het VN-Kinderrechtenverdrag volledig wordt geïmplementeerd in het beleid van de centrale overheid. Dit doet zij door lobby en voorlichting. Ook zorgt zij voor het in orde maken van de rapportage aan het VN Kinderrechtencomité.

Partos en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland
Partos is een branchevereniging voor Nederlandse, particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) is de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen . Ze ondersteunen hun leden bij het bereiken van hun doelstellingen.

Defence for Children
Om de rechtspositie van kinderen in Nederland ook tijdens de ingrijpende veranderingen in de jeugdzorg te beschermen, werkt Save the Children samen met Kinderrechtenorganisatie Defence for Children. We ondersteunen de Kinderrechtenhelpdesk op het terrein van de jeugdzorg. Deze Kinderrechtenhelpdesk verleent juridische hulp, geeft informatie en oefent invloed uit op het verbeteren van wet- en regelgeving.

>