Skip to main content
115892606-3455774907786139-1563184769559193554-n_1

We werken effectief samen met collega-organisaties

Samenwerkingsverbanden

Om onze inspanningen zo effectief mogelijk te maken, werken we regelmatig samen binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden.

Dutch Relief Alliance (DRA)

Save the Children is de motor achter het ontstaan van de DRA, een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse hulporganisaties. Sinds 2014 werken we samen binnen één groot programma, dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is sneller, efficiënter en goedkoper hulp bieden.

Lees verder

Right2Grow

Met de Right2Grow alliantie werken we aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot toegang tot water, sanitatie en hygiëne. Door in te zetten op een sterk maatschappelijk middenveld, kunnen we de kloof overbruggen tussen lokale gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen.

Lees verder

Work, No Childs Business (WNCB)

Met de ‘Work: No Child’s Business’- alliantie zetten we ons in tegen kinderarbeid en voor goed fulltime onderwijs voor ieder kind. Deze alliantie betsaat uit de coalitie Stop Kinderarbeid (gecoördineerd door Hivos), Save the Children en Unicef.

Lees verder

TeamUp

TeamUp is een programma van Save the Children, War Child en UNICEF Nederland. Het biedt psychosociale steun aan gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar door middel van spel en beweging. Door de activiteiten van TeamUp voelen kinderen zich veilig en beschermd, meer verbonden met hun leeftijdsgenoten en optimistischer. Spelenderwijs leren zij omgaan met hun emoties.

Lees verder

TeamUp International

Om gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen, hebben WarChild, UNICEF Nederland en Save the Children hun ervaring en expertise gebundeld in het programma TeamUp. In eerste instantie vooral voor gevluchte kinderen in Nederland, maar ook in steeds meer landen in Sub Sahara Africa, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. 

lees verder

MVO Platform
MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te promoten. Onder bedrijven, maar ook via overheidsbeleid. Save the Children heeft zich aangesloten om in de strijd tegen kinderarbeid en ter bevordering van kinderrechten in het bedrijfsleven samen meer slagkracht te hebben. 
 
Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind, met: Defence for Children, de Nationale JeugdraadKinderpostzegelsTerre des Hommes en Save the Children, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kinderrechtencollectief heeft als missie ervoor te zorgen dat het VN-Kinderrechtenverdrag volledig wordt geïmplementeerd in het beleid van de centrale overheid. Dit doet zij door lobby en voorlichting. Ook zorgt zij voor het in orde maken van de rapportage aan het VN Kinderrechtencomité.

Partos en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland
Partos is een branchevereniging voor Nederlandse, particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Hier wisselen we kennis en ervaring uit en vormen we samen een sterke stem richting de overheid en andere partijen. Goede Doelen Nederland(voorheen VFI) is de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen. Ze ondersteunen hun leden bij het bereiken van hun doelstellingen. 
 
Breed Mensenrechten Overleg
In het Breed Mensenrechten Overleg komen Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties samen om de aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid te bevorderen. Ook vraagt het aandacht voor de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Het BMO richt zich vooral op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer. Save the Children is hierbij aangesloten om op te komen voor kinderrechten. 
 
KUNO Platform
KUNO is een netwerk voor humanitaire professionals in Nederland: uitvoerders, academici en beleidsmakers. Er worden expert meetings, workshops, trainingen en publieksdebatten georganiseerd. 
 
Werkgroep Kind in AZC 
De Werkgroep Kind in AZC is een coalitie van Defence for Children, Vluchtelingenwerk NederlandDe Vrolijkheid en Save the Children, opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang in Nederland voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Samen zet de coalitie zich in om de rechten van kinderen in azielzoekerscentra en hun situatie in het azc te verbeteren.