Dutch Relief Alliance (DRA)

Save the Children is de grote motor achter de oprichting van Dutch Relief Alliance (DRA), een alliantie van 16 Nederlandse humanitaire hulporganisaties. In noodsituaties werken wij binnen één groot programma samen. Hierdoor kan sneller en efficiënter hulp geboden worden.

De Dutch Relief Alliance werd in 2014 in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken opgericht om slachtoffers van internationale humanitaire crises te helpen. Denk aan mensen die getroffen zijn door gewelddadige conflicten, extreme armoede of natuurrampen. De alliantie is actief in onder andere Syrië, Zuid-Soedan, Noord-Irak, West-Afrika, Vanuatu, Nepal, Nigeria, Centraal-Afrikaanse Republiek, Jemen, Ethiopië en Oekraïne. De DRA werkt hierbij samen met het ministerie, dat ook zorgt voor de financiering. In de periode 2015-2017 kreeg de DRA 120 miljoen euro en daarna 60 miljoen euro per jaar. Elke organisatie brengt haar eigen noodhulpexpertise in, zodat partners elkaar aanvullen.
 
In 2016 heeft een externe consultant de werking van dit nieuwe noodhulpmechanisme geëvalueerd en zeer effectief en efficiënt bevonden. De beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Kaag (2018) onderstreept het belang van noodhulp en het belangrijke werk van de DRA.