Skip to main content
2d31a754-a8bf-42b9-acbe-940d72cb1a43.jpg.webp

Speaking Minds: Jongeren denken mee over armoedebeleid

Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland groeien op in armoede. Daardoor kampen ze niet alleen nu, maar vaak ook in de toekomst met problemen. Problemen die wellicht voorkomen kunnen worden als gemeenten en jongeren met elkaar in gesprek gaan en samen het gemeentelijk armoedebeleid vormgeven. Speaking Minds koppelt jongeren en beleidmakers en geeft jongeren die normaal meestal niet gehoord worden, een stem.

Ruim 264.000 minderjarige kinderen groeiden in 2018 op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomsensgrens. En 103.000 minderjarige kinderen behoorden tot de groep met een langdurig laag inkomen. Het risico op langdurig armoede is het hoogst in de steden Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Arnhem. Dit staat Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2019 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 9 december heeft gepubliceerd.

Dat heeft gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling op korte en op lange termijn. Kinderen die in armoede opgroeien, lopen een groter risico om later zelf ook te maken te krijgen met armoede en schulden. Daarom is het niet alleen voor henzelf, maar ook voor de samenleving van belang dat deze kinderen en jongeren snel en goed worden geholpen. 

De Speaking Minds-methode

Speaking Minds brengt moeilijk bereikbare jongeren en beleidsmedewerkers bij elkaar. Samen buigen ze zich over het armoedebeleid. 

Lees meer

De resultaten

Studenten van het ROC Midden Nederland hebben op verzoek van de gemeente Utrecht twee keer een advies uitgebracht.

Lees meer

De betrokkenen aan het woord

Hieronder lees je de ervaringen van de mensen die meededen aan Speaking Minds. De jongeren zelf, de gemeente en de ROC's.

Lees meer

Brug tussen twee werelden
Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden.

Wij werken met een geteste en doorontwikkelde methode die er, kort samengevat, als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere ROC’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een korte en bondige beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. De ‘jongerendenktank’ buigt zich hier over en brengt advies uit aan de gemeente. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee.

speakingminds jongeren

De voordelen van Speaking Minds
• Gemeenten krijgen een advies op maat, dat bijdraagt aan een effectiever en inclusiever armoedebeleid.
• Scholen stimuleren jongeren deel te nemen aan Speaking Minds en dragen zo bij aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en gemeenten.
• Jongeren ontdekken hun talenten en krijgen vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.
• Doordat jongeren actief meedenken , neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de overheid toe.

310e82e6-d31a-408f-a551-61d1d80b77fa.jpg.webp

Initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz
Save the Children coördineert het project en begeleidt de jongeren. Stimulansz draagt zorg voor de werving, begeleiding en monitoring van gemeenten en Defence for Children verzorgt extra trainingen op het gebied van kinderrechten.

Landelijke uitrol
Sinds 2017 hebben 43 gemeenten meegedaan met Speaking Minds en ruim 860 jongeren hebben advies uitgebracht aan beleidsmakers en gemeenten op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg. 

Contact algemeen
Dolf van Muijen, teamleider Binnenlandprogramma
Telefoon: 070 - 338 44 48
E-mail: [email protected]

Contact voor gemeenten
Werkt u bij een gemeente en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Karin van Nuland, adviseur Stimulansz.
Mobiel: 06- 83 67 02 54
E-mail: [email protected]