Skip to main content
sc-13mar-19

Work, No Child's Business (WNCB)

Met de ‘Work: No Child’s Business’- alliantie zetten we ons in tegen kinderarbeid en voor goed fulltime onderwijs voor ieder kind.

Deze alliantie bestaat uit de coalitie Stop Kinderarbeid (gecoördineerd door Hivos), Save the Children en Unicef. Met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we ons ten doel gesteld van 1 juli 2019 tot 2024 nog meer voor kinderen te bereiken. We richten ons in het bijzonder op zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam. 
 
Samen strijden tegen kinderarbeid
Wereldwijd is gemiddeld één op de tien kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar aan het werk. ‘Work, No Childs Business’ zet zich, tezamen samen met lokale gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren niet hoeven te werken, maar goed onderwijs genieten en (later) fatsoenlijk werk verrichten. Daarmee draagt het programma bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7 om uiterlijk in 2025 alle vormen van kinderarbeid uit te bannen.
 
Sectoren 
In de gebieden waar we werken, hebben we sectoren aangemerkt waar in de productie een hoog percentage kinderarbeid voorkomt. Hier werken we samen met lokale bedrijven om kinderarbeid in het productieproces aan te pakken. Het gaat om de volgende sectoren: goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk.

Meer informatie: https://www.wncb.org