Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Wie kan beter aangeven wat jongeren belangrijk vinden dan zijzelf? Speaking Minds MDT (Maatschappelijke Diensttijd) brengt beleidsmakers en jongeren van het vmbo bij elkaar. Zo ontstaat een dialoog over maatschappelijke thema’s die jongeren raken en maken de jongeren kennis met de wereld van lokale politici en beleidsmakers. Dit project komt uit de koker van Speaking Minds en richt zich op middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Speaking Minds MDT start met een projectweek waarin de jongeren aan de slag gaan met een actuele kinderrechtenvraag van de gemeente. Bijvoorbeeld hoe je kunt voorkomen dat jongeren schulden krijgen. Met hulp van enthousiaste en ervaren trainers brengen de jongeren in kaart hoe zij het gesignaleerde vraagstuk zouden aanpakken. Via interactieve lessen krijgen zij informatie over hun rechten, hoe besluitvorming tot stand komt en hoe zij hierop invloed kunnen uitoefenen. Uiteindelijk stellen ze samen een weloverwogen advies op voor de gemeente. 

Vervolgens organiseren de jongeren een activiteit voor kwetsbare jongeren die past bij hun advies aan de gemeente. Lokale maatschappelijke organisaties/bedrijven en jongerenwerk begeleiden hen daarbij. Een voorbeeld van zo’n activiteit kan een zakgeldcursus voor kinderen zijn. Deze MDT wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de jongeren verslag doen over hun actie en de gemeente aan hen terugkoppelt wat er met hun advies is gedaan.
 
MDT zorgt ook voor meer aandacht voor kinderrechten in het onderwijs. Dat is een verrijking voor de sociale veiligheid op school en het pedagogisch klimaat wat ook de leerprestaties bervordert.
 
Start
Januari 2021, waarbij de uitvoering zeer waarschijnlijk juni 2021 zal starten door COVID-19.
Doelgroep
Vmbo-jongeren van 12-17 jaar
Regio
Delfzijl en omgeving, Midden-Limburg, Noord-Friesland, Oost-Groningen, Overig Zeeland, Zuid-Limburg, Zuidoost-Drenthe, Zuidoost-Friesland, Zuidoost-Noord-Brabant.
Coalitie
Speaking Minds MDT is een project van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. 

Meedoen?
Als gemeente meedoen met Speaking Minds MDT? Neem dan contact op met Karin van Nuland via [email protected]

Als jongeren of onderwijsinstelling meedoen aan Speaking Minds MDT? Neem dan contact op met Floor van den Berg via [email protected]

Speaking Minds MDT wordt mogelijk gemaakt dankzij ZonMw.