Skip to main content
teamup-school.png

WAT IS TEAMUP OP SCHOOL?

Lees de brochure

TeamUp op School

TeamUp op School is een hoofdzakelijk non-verbaal programma voor het primair onderwijs. Het programma biedt psychosociale steun aan kinderen met een migratieachtergrond door middel van spel- en bewegingsactiviteiten. De activiteiten worden wekelijks begeleid door onderwijsprofessionals op school en zijn gekoppeld aan psychosociale thema’s zoals ‘assertiviteit’ en ‘respect’. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met hun emoties, krijgen meer vertrouwen en sociale contacten en bouwen zo aan hun toekomst.

De meeste kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond, zijn blootgesteld aan ingrijpende levensgebeurtenissen. Eenmaal in Nederland stopt deze stress helaas niet. De traumasensitieve benadering van TeamUp richt zich op het creëren van een gevoel van verbondenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Hierdoor leren kinderen omgaan met hun gevoelens en kunnen zij de stress en spanning in hun lichaam even helemaal loslaten. Ieder kind kan vanaf dag één meedoen aan TeamUp, ongeacht de taal die zij spreken. 

Deelnemer TeamUp, 11 jaar: “TeamUp helpt om stress te verlichten omdat je activiteiten doet en daarna ontspant. Met TeamUp meer dan met sport omdat ik in TeamUp niets moet. Ik ben vrij.”

TeamUp is een gezamenlijk programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child in samenwerking met de CED-Groep.

Aanbod TeamUp op School
Heb je interesse om te starten met TeamUp bij jou op school? TeamUp op School biedt vanaf schooljaar 2023-2024 twee trajecten aan: 

  • BASIS TRAJECT: Onderwijsprofessionals worden opgeleid tot facilitator om zelf TeamUp te geven op hun school. Na de StartUp training kunnen scholen direct aan de slag met de activiteiten. In dit traject ontvangen de facilitators training en coaching van Trainers van TeamUp.
  • EXPERT TRAJECT:  Met dit traject halen scholen de expertise van TeamUp in huis, een duurzame optie met grote impact. Onderwijsprofessionals leren TeamUp zelf te geven op hun school en worden vervolgens opgeleid tot TeamUp Trainer*. Als TeamUp trainer kunnen zij hun eigen collega’s trainen en coachen. Daarnaast kan de trainer ook binnen andere scholen van het bestuur worden ingezet.

*Ervaren facilitators op scholen die al langer TeamUp uitvoeren kunnen direct starten met het TeamUp Trainer opleidingstraject en krijgen een korting van 10%. Neem bij vragen of interesse contact op via onderstaand aanmeldformulier. 

Bekijk hier het aanbod van TeamUp op School in de flyer. Een meer uitgebreide toelichting op het TeamUp op School programma, het aanbod (incl. tarieven) en de kerndoelen waaraan je werkt met TeamUp vind je in de brochure

Leerkracht, AZC-klas: “Bewegen is zeker goed voor je geest, op rijtje zetten, rust krijgen. Bewegen is goed om leerprestaties te kunnen bevorderen, ik denk dat kinderen van het bewegen meer energie krijgen, dat ze alerter zijn na een beweegsessie.”

Beleidsbeïnvloeding
TeamUp zet in op het beïnvloeden van landelijk beleid. Er worden doorlopend beleidsvoorstellen gedaan en input geleverd voor debatten, waarin ervaringen en signalen van scholen die deelnemen aan TeamUp worden meegenomen. TeamUp zit ook in de Werkgroep Kind In AZC. 

Daarnaast doen we onderzoek. In 2022 verscheen het rapport This is my Life, and I Don’t Want to Waste a Year of it n.a.v. onderzoek naar het welbevinden van ontheemde Oekraiense kinderen in Nederland. Daarnaast bracht Save the Children i.s.m. Pharos in maart 2023 het rapport Gevlucht en Geland uit, dat inzoomt op de toegang tot mentale zorg voor jongeren met een vluchtachtergrond. 

Deze onderzoeken leveren aanbevelingen op die we onder de aandacht brengen bij beleidsmakers en politici. Zoals de aanbeveling om relevante en passende psychosociale steun voor kinderen te integreren in het onderwijs. En de aanbeveling om in het overheidsbeleid in te zetten op het verminderen van risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische problemen bij kinderen en jongeren met een vluchtachtergrond. Een andere aanbeveling is om de herhaaldelijke verhuizingen van kinderen tussen opvanglocaties sterk te verminderen.  

Brabants Dagblad 
PO Oekraïne, een basisschool voor Oekraïense leerlingen in Tilburg is begin 2023 gestart met TeamUp. Mirela Delic, locatieleider: “Tijdens de TeamUp sessies kunnen kinderen zichzelf zijn, wat goed is voor het sociaal-emotionele aspect. Het is eigenlijk een momentje waarbij je op een laagdrempelige en speelse manier samen met leeftijdsgenoten in beweging bent.”

Lees het artikel >

TeamUp op School bij het jeugdjournaal 
Het NOS Jeugdjournaal maakte een item over TeamUp op School op Basisschool Villa Kakelbont in Den Helder. De kinderen die meedoen komen uit allerlei landen, onder andere uit Curaçao, Amerika en Oekraïne. In onderstaande link vertellen de leerlingen wat zij ervan vinden om mee te doen aan TeamUp.

Bekijk de video >

Chef's Special op bezoek 
De kinderen uit de taalklas van Basisschool de Vlashof in Tilburg schreven samen met de band Chef’Special het nummer “Samen zijn wij”. In het nummer zingen de kinderen over hun toekomstdromen. De ambassadeurs van War Child bezochten meerdere keren de school en deden mee met een paar TeamUp-sessies! Leerkracht Cora Cijvat: “Het nummer staat echt voor het gevoel van het samen doen. Dat zie je ook terug in de klas, de kinderen letten op elkaar en komen voor elkaar op.” Gedurende het proces zag Cora het zelfvertrouwen van de kinderen groeien. “Echt iedereen kon zichzelf laten zien. Net voordat het nummer uit kwam riep een leerling: “Wij zijn stars!”, vertelt ze lachend. “Het maakt het niet uit of je de taal spreekt, iedereen kan meedoen. Net zoals bij TeamUp. Dat is heel sterk. Je hoeft niet bang te zijn om jezelf te uiten of achter te blijven.”

Luister het lied >

Onderzoek TeamUp op School

Uit onderzoek blijkt dat onderwijsexperts en onderwijsprofessionals behoefte hebben aan beschikbare tools en handvatten waarmee zij expliciete aandacht kunnen besteden aan het sociaal-emotioneel leren van kinderen (M. Beernink, 2020). Uit een externe evaluatie naar TeamUp op School (van den Berg, 2020) blijkt dat TeamUp bijdraagt aan het welbevinden van kinderen: volgens leerkrachten en kinderen wordt hun gevoel van sociale en psychische veiligheid versterkt. Kinderen en leerkrachten zien TeamUp als een moment van plezier en ontspanning. TeamUp versterkt de groepsvorming: kinderen gaan nieuwe sociale verbindingen aan, waarbij taal en cultuur in de gevormde groepen doorbroken worden. De methodiek stelt kinderen in staat om op ieder moment in te stromen. Kinderen benoemen dat TeamUp hen helpt met het omgaan met gevoelens als woede, angst en frustratie en werkt als een uitlaatklep voor energie, spanning en stress. Het helpt sommige kinderen om assertiever te zijn3 . Daarnaast blijkt dat TeamUp op scholen grotendeels wordt geïmplementeerd in lijn met de kwaliteitsstandaarden. Observaties en interviews lieten zien dat kinderen de veiligheid geboden wordt die de basis vormt voor een succesvolle implementatie en dat TeamUp ruimte biedt om kinderen te signaleren die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben. 

Meer lezen?

IMG-0972

Gaina kan weer plezier maken

Wat als je als kind alles achter moet laten, bijvoorbeeld door oorlog, geweld of armoede? Gaina en Kery zijn allebei gevlucht naar Nederland. TeamUp zorgt ervoor dat ze weer plezier kunnen maken. Lees verder>>

Mohammed-200-200

Mohammed durft weer een band op te bouwen met andere kinderen

Door TeamUp leert de uit Syrië gevluchtte Mohammed weer met andere kinderen samen te spelen. Hij kan weer zichzelf zijn en durft zijn emoties weer te tonen. Lees verder >>