Skip to main content
teamup-school.png

TeamUp op School

Meld je aan

TeamUp op School

TeamUp op School biedt psychosociale steun aan kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond in het primair onderwijs. Het programma bestaat uit non-verbale sport-, spel- en bewegingsactiviteiten, gekoppeld aan acht psychosociale thema’s. Zoals ‘Vriendschap en Vrienden, gericht op samenwerken en een ander helpen, ‘Stress’ gericht op ontspannen en plezier maken en het thema ‘Conflict’ gericht op rekening houden met elkaar. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met hun emoties, krijgen meer vertrouwen en sociale contacten en bouwen zo aan hun toekomst.

De TeamUp-sessies (+/- 45 minuten) worden op een vast moment in de week begeleid door onderwijsprofessionals op school. Zij ontvangen training en coaching vanuit TeamUp.

Nathalie
“We hebben onszelf voor TeamUp aangemeld omdat een ander programma dat bij ons op school gebruikt wordt, erg gericht is op taal. Daarom zochten we iets voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij je non-verbaal met kinderen activiteiten kunt doen.”

- Leerkracht Nathalie over TeamUp

Kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond zijn vaak blootgesteld aan ingrijpende gebeurtenissen en stress, ook na aankomst in Nederland. Daar krijgen zij te maken met nieuwe stressfactoren, zoals een nieuwe school, regelmatig verhuizen en zorgen om (achtergebleven) familie en vrienden. De bewegingsgerichte aanpak van TeamUp helpt hen om stress en spanning in hun lichaam los te laten. De trauma-sensitieve benadering van TeamUp creëert een gevoel van verbondenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Hierdoor leren kinderen omgaan met hun gevoelens en kunnen zij weer even kind zijn. 

Lees meer in de brochure

Aanbod TeamUp op School
Heb je interesse om te starten met TeamUp bij jou op school? TeamUp op School biedt vanaf schooljaar 2023-2024 twee trajecten aan: 

  • BASIS TRAJECT: Onderwijsprofessionals worden opgeleid tot facilitator om zelf TeamUp te geven op hun school. Gedurende dit traject ontvangen de facilitators training en coaching van Trainers van TeamUp. Direct na de StartUp training kunnen deelnemers starten met het uitvoeren van TeamUp.
  • EXPERT TRAJECT:  Een train-de-trainer traject, waarmee scholen/schoolbesturen de expertise van TeamUp in huis halen. Na afronding van het traject kunnen deelnemers in de rol van TeamUp trainer hun eigen collega’s trainen en coachen. Daarnaast kan de trainer ook op andere scholen binnen hetzelfde schoolbestuur worden ingezet.
TeamUp

Bekijk de brochure

TeamUp

Lees de evaluatie

Waarom TeamUp op School werkt 
Onderzoek toont aan dat onderwijsprofessionals behoefte hebben aan tools om sociaal-emotioneel leren bij kinderen te bevorderen (M. Beernink, 2020). Een externe evaluatie (van den Berg, 2020) laat zien dat TeamUp op School het psychosociale welzijn van kinderen verbetert door:

  • Versterking van sociale en psychische veiligheid: Kinderen en leerkrachten ervaren TeamUp als een moment van plezier en ontspanning.
  • Bevordering van groepsvorming: Kinderen gaan nieuwe sociale verbindingen aan, waarbij taal- en cultuurbarrières doorbroken worden.
  • Omgaan met emoties: Kinderen melden dat TeamUp hen helpt om te gaan met gevoelens van woede, angst en frustratie en fungeert als een uitlaatklep voor energie, spanning en stress.
  • Verhoging van assertiviteit: Sommige kinderen worden assertiever door deelname aan het programma.

Observaties en interviews tonen aan dat TeamUp volgens kwaliteitsstandaarden wordt geïmplementeerd en een veilige omgeving biedt, waardoor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben tijdig gesignaleerd kunnen worden.

TeamUp

“TeamUp helpt om stress te verlichten omdat je activiteiten doet en daarna ontspant. Met TeamUp meer dan met sport omdat ik in TeamUp niets moet. Ik ben vrij.”

- Deelnemer TeamUp, 11 jaar

TeamUp op School van invloed op beleid
TeamUp beïnvloedt landelijk beleid door beleidsvoorstellen en input voor debatten vanuit ervaringen en signalen van scholen. TeamUp zit in de Werkgroep Kind In Azc en doet onderzoek, zoals het rapport This is my Life, and I Don’t Want to Waste a Year of it (2022) en Gevlucht en Geland (2023). Deze onderzoeken leveren aanbevelingen voor passende psychosociale steun in onderwijs en beleid.

Brabants Dagblad 
PO Oekraïne, een basisschool voor Oekraïense leerlingen in Tilburg is begin 2023 gestart met TeamUp. Mirela Delic, locatieleider: “Tijdens de TeamUp sessies kunnen kinderen zichzelf zijn, wat goed is voor het sociaal-emotionele aspect. Het is eigenlijk een momentje waarbij je op een laagdrempelige en speelse manier samen met leeftijdsgenoten in beweging bent.”

Lees het artikel >

NOS bij TeamUp

TeamUp op School in het Jeugdjournaal 
Het NOS Jeugdjournaal maakte een item over TeamUp op School op Basisschool Villa Kakelbont in Den Helder. De kinderen die meedoen komen uit allerlei landen, onder andere uit Curaçao, Amerika en Oekraïne. In onderstaande link vertellen de leerlingen wat zij ervan vinden om mee te doen aan TeamUp.

Bekijk de video >

Chef's special bij TeamUp

Chef's Special op bezoek bij TeamUp op School 
Kinderen van Basisschool de Vlashof in Tilburg schreven met Chef'Special het nummer “Samen zijn wij” over hun toekomstdromen. Chef’Special bezocht de school en deden mee met TeamUp-sessies. Leerkracht Cora Cijvat zag het zelfvertrouwen van de kinderen groeien: “Echt iedereen kon zichzelf laten zien. “Het maakt het niet uit of je de taal spreekt, iedereen kan meedoen. Net zoals bij TeamUp hoef. Je hoeft niet bang te zijn om jezelf te uiten.”

Luister het lied >

IMG-0972

Deelnemer Gaina over TeamUp op School 

Wat als je als kind alles achter moet laten, bijvoorbeeld door oorlog, geweld of armoede? Gaina en Kery zijn allebei gevlucht naar Nederland. TeamUp zorgt ervoor dat ze weer plezier kunnen maken. 

Lees verder>>

Juf-Demi-vierkant

Leerkracht Demi over TeamUp op School

Op een school in Vlaardingen zitten twee meiden van 11 die elk week met veel plezier TeamUp op School activiteiten doen met juf Demi. Zij vertellen hoe het is om in Nederland op school te zitten en waarom ze TeamUp zo fijn vinden.

Lees verder>>

TeamUp is een gezamenlijk programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child in samenwerking met de CED-Groep.