Skip to main content

Gevlucht en geland: Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond


Publicatiejaar: 2023
Soort Bestand: PDF
Taal: Nederlands
Auteur(s): Phildy Asamoah en Maartje Gardeniers
Uitgever: Save the Children Nederland, Pharos

Pharos heeft in samenwerking met Save the Children een verkenning uitgevoerd om antwoord te geven op de vraag: Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning waarin wetenschappelijke en grijze literatuur is geraadpleegd om inzicht te krijgen in de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen, de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep, en het gebruik hiervan. Aanvullend zijn achttien interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren in de leeftijdscategorie 11 tot 18 jaar. Zij hebben een Syrische, Afghaanse, Iraanse of Eritrese vluchtachtergrond en zijn één tot zeven jaar woonachtig in een Nederlandse gemeente. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die deze jongeren raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.