Jaarverslagen

We leggen elk jaar verantwoording af over de besteding van onze middelen in ons jaarverslag. 

Het is onze verantwoordelijkheid om het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht te besteden. Dat zijn we aan deze mensen en de kinderen waarvoor men geeft, verplicht. Daarom nemen wij verantwoorde risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. We leggen rekenschap af van onze plannen en onze activiteiten naar alle doelgroepen. Transparantie vinden wij heel belangrijk.

Met onze nieuwsbrief ben je als eerste op de hoogte

Meld je aan!
>