Jaarverslagen

Save the Children legt elk jaar verantwoording af over de besteding van haar middelen in het jaarverslag. Hieronder vind je de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Wij voelen ons in hoge mate verantwoordelijk om het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht te besteden. Dat zijn we aan hen en aan de kinderen waarvoor men geeft, verplicht. Daarom nemen wij verantwoorde risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. En leggen rekenschap af van onze plannen en onze activiteiten naar alle doelgroepen. Transparantie vinden wij heel belangrijk.

Dank je wel voor je steun in 2019!

Met dit filmpje laten we je graag zien hoe groot jouw impact op het leven van kinderen is geweest dit jaar.

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer