Skip to main content
Afghanistan

AFGHANISTAN

Afghanistan

Save the Children werkt sinds 1976, dus al 48 jaar, voor kinderen en hun families in Afghanistan. We bieden gezinnen toegang tot gezondheidszorg, goede voeding, mentale gezondheid, onderwijs, kinderbescherming en ondersteunen ze in hun levensonderhoud. Sinds de overname van de Taliban in 2021 hebben we meer dan 4 miljoen mensen bereikt, waarvan 2,1 miljoen kinderen. In 2023 heeft Save the Children ruim 1,2 miljoen mensen bereikt, waarvan bijna 600.000 kinderen, met levensreddende hulp in 18 provincies.

Humanitaire ramp
Kinderen die nu in Afghanistan opgroeien hebben nooit vrede gekend. In 2024 zijn meer dan de helft van de Afghanen afhankelijk van humanitaire hulp om toegang te krijgen tot voedsel, water, gezondheidszorg en onderwijs. Bijna 3 miljoen kinderen onder de vijf jaar zullen in 2024 lijden aan acute ondervoeding. De crisissituatie is een gevolg van de ernstige combinatie van de economische situatie in het land na de machtsovername door de Taliban, stijgende voedselprijzen wereldwijd, de aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering en andere natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen.

Economische spiraal 
Toen de Taliban in augustus 2021 de macht overnamen, reageerde de internationale gemeenschap grotendeels door tegoeden te bevriezen en ontwikkelingshulp op te schorten. Afghaanse kinderen zijn hier nu de dupe van. Het land heeft amper contant geld meer en is in een neerwaartse economische spiraal terechtgekomen. Armoede, werkloosheid en voedselprijzen zijn drastisch gestegen. Hierdoor moeten ouders ernstige maatregelen nemen om hun kinderen te voeden, zoals maaltijden overslaan of hun kinderen laten werken. We zien ook extreme gevallen waar mensen hun kinderen verkopen of meisjes op jonge leeftijd uithuwlijken, zodat ze geld hebben om andere kinderen te voeden. 

Het laatste nieuws over Afghanistan

7 crises die niet vergeten mogen worden

21 Mei 2024

Op heel veel plaatsen in de wereld hebben kinderen elke dag dringend hulp nodig. Dat zien we in Gaza, maar ook in gebieden waar je minder over hoort en ziet. Acute crises verschijnen vaak maar even in de media en worden daarna snel weer vergeten. Wij werken in ongeveer 120 landen en zijn ook actief in de plekken die minder in het nieuws zijn. Dit zijn zeven vergeten crises. 

Lees meer

Crisis onder terugkerende Afghanen uit Pakistan

14 Dec 2023

Sinds 1 oktober worden Afghaanse vluchtelingen die geen papieren hebben vanuit Pakistan teruggestuurd naar Afghanistan. Volgens de laatste schattingen van 16 november zijn tot nu toe 335.300 Afghanen teruggekeerd uit Pakistan. Meer dan 60% is kind. 

Lees meer

Opnieuw aardbeving in Afghanistan

16 Okt 2023

Zondag 15 oktober is de provincie Herat in Afghanistan opnieuw getroffen door aardbevingen. Deze aardbevingen hadden een kracht van 6,3 en 5,4 op de schaal van Richter. Dit is de derde aardbeving in een week tijd.

Lees meer

 

Droogte 
Naast de dramatische economische situatie in het land, kampt Afghanistan met één van de ergste droogtes in decennia. De economie van Afghanistan is erg afhankelijk van agricultuur, met ongeveer 61% van de huishoudens die afhankelijk zijn van landbouw om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Voor deze gezinnen heeft dat desastreuze gevolgen. Gewassen zijn verwoest en waterbronnen opgedroogd, waardoor de voedselsituatie in het land nog verder verergerd.  

Gezondheidssysteem ingestort 
Veel gezondheidsinstellingen zijn gedwongen hun deuren te sluiten na de opschorting van hulp door internationale donoren. Degenen die openblijven, zijn onderbemand en hebben weinig tot geen noodzakelijke apparatuur en medicijnen. Veel gezondheidspersoneel wordt al maanden niet betaald. Ongeveer de helft van de bevolking die medische hulp nodig heeft, kan dat niet krijgen.   

Geen tijd te verliezen 
Save the Children beschermt sinds 1976 kinderen en kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflict, regimewisseling en natuurrampen. Toen de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children haar hulp uitgebreid om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen. Save the Children levert onder andere gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water en sanitaire voorzieningen. Er is geen tijd te verliezen. 

Wat doen we in Afghanistan?
Wij laten Afghaanse kinderen en hun families niet zitten. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt deze kinderen. Mede dankzij uw steun heeft Save the Children sinds september 2021 al meer dan een half miljoen kinderen bereikt.  

  • We zorgen voor voedsel en medische benodigdheden, onder andere via onze mobiele gezondheidsklinieken. Hier behandelen we baby’s, kinderen en moeders voor bijvoorbeeld ondervoeding.  
  • We geven contant geld aan gezinnen, zodat ouders zelf voedsel kunnen kopen of voor zorg in een ziekenhuis kunnen betalen. 
  • We helpen kinderen en leerkrachten in afgelegen gebieden met lesmateriaal en we bieden in Child Friendly Spaces kinderen een veilige plek om te leren en spelen. 

 

Projecten in Afghanistan

Resultaten ECHO 2024

Tijdens de looptijd van het project hebben we meer dan 125.000 kinderen behandeld voor veelvoorkomende ziektes en 15.000 kinderen en 7.000 vrouwen behandeld voor ondervoeding. Daarnaast hebben we via het project 931 klassen ondersteund en basisonderwijs geboden aan ruim 29.000 kinderen, waarvan meer dan de helft meisjes. Wij hebben aandacht besteed aan de mentale gezondheid van kinderen door sport- en spelactiviteiten.

Lees meer

ECHO 2022-2024

Om aan de toenemende vraag voor verschillende soorten hulp te voldoen, bieden wij met dit huidige project een geïntegreerd programma aan waarin we zowel zorgen voor primaire gezondheidszorg, en preventie en behandeling van ondervoeding, als onderwijs en bescherming.

Lees meer