ECHO 2022-2024

De situatie voor kinderen en hun families in Afghanistan is nijpend. Afghanistan is al meer dan 40 jaar verwikkeld in een gewelddadig conflict. De meest recente golf van geweld startte zo’n 19 jaar geleden. Dit betekent dat momenteel ieder kind in Afghanistan is opgegroeid in oorlog. De crisis is voelbaar in iedere provincie van het land en bedreigt het welzijn en leven van miljoenen mensen.

Vooral het afgelopen jaar ten gevolge van politieke en socio-economische gevolgen is het aantal mensen dat hulp nodig heeft extreem toegenomen. Daarnaast lijdt dit alles tot een enorm aantal gezinnen dat hun eigen huis heeft moeten ontvluchten. Sinds 2021 zijn dat meer dan 700,000 mensen, waarvan 440,000 kinderen. Voornamelijk vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar voor (seksueel) geweld en uitbuiting wanneer zij op de vlucht zijn. 

De Afghaanse crisis is een kindercrisis. Miljoenen kinderen in Afghanistan zijn op dit moment afgesneden van hulpgoederen, gaan niet naar school en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen. 97% van de Afghaanse bevolking zal de komende maanden onder de armoedegrens vallen, wat ook de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs sterk zal verminderen.  24 miljoen mensen, waaronder 13 miljoen kinderen, hebben humanitaire hulp nodig in Afghanistan. 24 miljoen mensen hebben honger, waaronder 3,9 miljoen kinderen die acuut ondervoed zijn. 8 miljoen kinderen hebben geen toegang tot onderwijs in Afghanistan. Door de extreme armoede worden gezinnen gedwongen om bezittingen te verkopen, maaltijden over te slaan of meer drastische oplossingen te zoeken zoals het uithuwelijken van hun kinderen kinderen laten werken, of zelfs het verkopen van kinderen. Recente cijfers laten bijvoorbeeld zien dat zo'n 1 miljoen kinderen betrokken zijn bij een vorm van kinderarbeid.   

Save the Children in Afghanistan 
Save the Children is al sinds 1976 actief in Afghanistan, de gebieden waar wij werken worden regelmatig getroffen door conflicten, maar ook bedreigd door overstromingen en aardbevingen. Dankzij onze diepe kennis van en ervaring in de gebieden, en de voorraden noodhulpmaterialen en medicijnen die we in onze loodsen in deze provincies bewaren, kunnen we snel reageren op een acute noodsituatie. Save the Children heeft sinds september 2021 al meer dan 150.000 mensen bereikt, waaronder 75.000 kinderen. Na de overname van de macht door de defacto overheid in Augustus 2021 is het gelukt om vrijwel alle activiteiten van Save the Children weer voort te zetten in het land om kinderen en hun families ondersteuning te bieden. 

Het project 
Om aan de toenemende vraag voor verschillende soorten hulp te voldoen, bieden wij met dit huidige project een geïntegreerd programma aan waarin we zowel zorgen voor primaire gezondheidszorg, en preventie en behandeling van ondervoeding, als onderwijs en bescherming. Dit project is grotendeels een voortzetting van een eerder project gefinancierd door de Europese Unie.  

Gezondheidszorg 
Save the Children werkt in Afghanistan met mobiele gezondheidsteams – voertuigen met medisch getraind personeel en materialen die naar de gemeenschappen toe komen – want een groot deel van de Afghaanse bevolking heeft geen toegang tot ziekenhuizen of gezondheidsklinieken. 18 miljoen mensen in Afghanistan hebben hulp nodig om voldoende gezondheidszorg te krijgen, dit is een toename van 20% sinds 2021. Vrouwen zijn om culturele redenen vaak beperkt in hun mobiliteit, families hebben moeite om ziektekosten te kunnen betalen of de afstand tot de meest nabijgelegen kliniek is simpelweg te groot om te overbruggen. Onderdeel van het programma is de verbetering van toegang to water, sanitatie en hygiene in de locaties van de mobiele gezondheidsteams, waarbij waterpunten en sanitaire voorzieningen worden gebouwd en onderhouden. Met ons programma ondersteunen wij lokale gemeenschappen met zowel algemene gezondheidszorg als specifieke zorg, bijvoorbeeld behandeling van diarrhee en longontsteking bij kinderen. Alleen al in het eerste jaar van het project zullen we middels 20 mobiele gezondheidsteams meer dan 40,000 kinderen behandelen voor dit soort veelvoorkomende ziektes. Daarnaast is psychosociale zorg een belangrijk component van het project, omdat het belangrijk is om kwetsbare families en kinderen ondersteuning te bieden bij depressieve klachten, stress en angst.  

Voeding 
Bovendien is het programma gericht op preventie van ondervoeding, door middel van voorlichting maar ook door het aanbieden van gezondheidszorg, want zieke kinderen lopen namelijk een groter risico om ondervoed te raken. Daarnaast focust dit project zich op het identificeren en behandelen van acute ondervoeding bij kinderen jonger dan vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Via dit project verwachten we meer dan 12,000 kinderen en meer dan 5,000 vrouwen te behandelen voor ondervoeding.  

Onderwijs & veiligheid 
Het programma maakt zich ook hard voor het verbeteren van de veiligheid, welzijn en veerkracht van meisjes en jongens. Dit doen we door de bescherming van kinderen te integreren in ons gehele programma en door onderwijs aan te bieden. Binnen dit project implenteert Save the Children ‘Community based Education’ klassen, waarbij onderwijs wordt gegeven in  dorpen zonder formele scholen. Hiervoor worden in bestaande gemeenschapsgebouwen klaslokalen ingericht. Via dit project ondersteunen we 262 van deze klassen, en bieden we onderwijs aan meer dan 9,000 kinderen. Daarnaast ondersteunt Save the Children formele scholen die opgeknapt moeten worden. We zorgen ervoor dat de klaslokalen die we opzetten en de scholen die we opknappen niet alleen inclusief zijn en goed onderwijs aanbieden, maar dat ze ook bescherming bieden zodat kinderen veilig naar school kunnen. Verder richt ons programma zich op voldoende gender sensitieve sanitaire voorzieningen, voorlichting over hygiene en toegang tot schoon water voor kinderen op school. Ons zogenoemde “Education in Emergencies” pakket zorgt dus niet alleen voor verbeterde reken- en leesvaardigheden, maar ook voor veiligheid, weerbaarheid en stabiliteit voor kinderen in tijden van conflict, om zo de verschillende barrières voor meisjes en jongens om naar school te gaan aan te pakken. Projectnaam: Multi-sectoral response, providing emergency Health, Nutrition, Education, and Child Protection integrated with WASH and Mental Health and Psychosocial support in high need areas of Afghanistan 

Projectgebied: In de provincies Balkh, Faryab, Jawzjan, Kandahar, Kunar, Nangarhar and Sar-e-Pul  

Duur: 24 maanden, van 01/05/2022 tot 31/04/2024.  

Dit project wordt gefinancierd door de  Europese Unie  

Facebook - Twitter - Instagram