Skip to main content
Afghanistan

Crisis onder terugkerende Afghanen uit Pakistan

Donderdag 14 December 2023

Sinds 1 oktober worden Afghaanse vluchtelingen die geen papieren hebben vanuit Pakistan teruggestuurd naar Afghanistan. Volgens de laatste schattingen van 16 november zijn tot nu toe 335.300 Afghanen teruggekeerd uit Pakistan. Meer dan 60% is kind. 

Dit cijfer vertegenwoordigt ongeveer 25% van de 1,3 miljoen Afghanen zonder papieren die in Pakistan wonen. Het aantal teruggekeerden varieert van 4.500 tot 10.000 mensen per dag. De overgrote meerderheid - of 80% - van de mensen die terugkeren naar Afghanistan zijn vrouwen en kinderen. 

Bijna één op de vier teruggekeerden zijn kinderen jonger dan vijf jaar, en meer dan 60% van de teruggekeerden zijn kinderen onder de 17 jaar.  

We maken ons zorgen

  • De noodhulpteams van Save the Children melden meer dan 3.000 gevallen van acute luchtweginfecties en 1.200 gevallen van diarree bij kinderen. 

  • We verwachten dat de situatie zal verergeren met het komende strenge winterseizoen, waarbij de behoefte aan onderdak nog groter zal worden.  

  • Pakistan opent naar verluidt drie nieuwe grensovergangen, waardoor de toestroom zal toenemen en de humanitaire respons nog meer onder druk zal komen. 

  • Daarnaast overweegt Pakistan naar verluidt de registraties van de 1,3 miljoen geregistreerde Afghanen niet te verlengen. Ook dit zal de druk op humanitaire hulp vergroten. 

De lopende noodhulp van Save the Children in Torkham en Spin Boldak, twee van de belangrijkste Crossing Points, omvat: 

  1. Vier gezondheids- en voedingsteams werkzaam vanuit tijdelijke klinieken (bij een grote toestroom van mensen 24 uur per dag open), met mannelijke en vrouwelijke artsen, een verloskundige en een voedingsverpleegkundige. Ambulancediensten gaan binnenkort van start. 

  2. Mentale zorg verlenen hulp aan gezinnen en kinderen en binnenkort wordt gestart met familiehereniging.  

  3. Er zijn tien latrines met met toegang tot schoon water gebouwd. 

  4. Dagelijks is er een transport van 52.000 liter water

  5. Er is een wachtruimte gebouwd in Torkham met een helpdesk om teruggekeerden te ondersteunen. Een speelplaats voor kinderen en er worden nu zes extra kindvriendelijke ruimtes gebouwd. 

  6. Gezinnen worden ondersteund met contant geld. Ongeveer 315 euro per huishouden voor hun transportkosten als ze verhuizen naar nieuwe locaties in andere provincies. 

Save the Children heeft van de Europese Unie 1 miljoen euro extra steun gekregen om de terugkerende Afghaanse gezinnen en kinderen te kunnen helpen en beschermen. De financiële steun van de Europese Unie wordt onder andere gebruikt voor de gezondheids- en voedingsteams, het bouwen van extra toiletten en de voorziening van schoon drinkwater. Dit komt bovenop de financiële steun die Save the Children eerder al ontving van de Europese Unie.