Hoe wordt de kwaliteit van de huis-aan-huis werving bewaakt?

Het inzetten van kwalitatieve goede huis-aan-huis werving wordt binnen de sector geregeld via de Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving. Daar zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving en het beperken van de vraag aan de deur. Zo is er een wervingsrooster dat de werving reguleert en limiteert en een gedragscode die de kwaliteit waarborgt. Er zijn zo’n vijftig grote en kleine goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten. Zij doen dit allemaal conform het wervingsrooster en de gedragscode. Verder treffen wij de volgende maatregelen:
  • Wij hebben een deskundige binnen de organisatie die zelf trainingen geeft, of bij de trainingen van wervers aanwezig is, om zo te sturen op kwaliteit en het verhaal dat verteld moet worden.
  • Nieuw geworven donateurs worden nagebeld om ze welkom te heten en de gemaakte afspraken te bevestigen. Dat is ook een moment om te vernemen of er wellicht dingen niet goed zijn gegaan en of de gemaakte afspraken aan de deur overeenkomen met de wens van de donateur.  
  • Klachten die binnenkomen worden meegenomen in de trainingen om dergelijke klachten in het vervolg te voorkomen.
 
 
Naast de gedragscode waar iedereen zich aan moet houden zijn er ook algemene codes die voor alle sectoren gelden, zoals de code Fieldmarketing (onderdeel van de Nederlandse Reclame Code). In de gedragscode van de Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving wordt onder meer aandacht besteed aan:
  • Training en opleiding onder andere over de missie van het goede doel en de manier waarop het gesprek wordt gevoerd. Veel goede doelen geven deze training zelf.
  • Wervers moeten naast een geldig Nederlands legitimatiebewijs ook een duidelijk zichtbare badge met de naam van het goede doel, het bureau en de werver hebben en dienen herkenbare kleding te dragen waaruit duidelijk blijkt in opdracht van welk goed doel zij werken.
  • Wervers mogen alleen werven in de buurten die zijn vastgelegd in het wervingsrooster.