Skip to main content
Happy

Veelgestelde vragen over een fonds op naam

Vanaf welk bedrag kan ik een fonds op naam instellen?

U kunt een fonds op naam instellen vanaf een totale waarde van 50.000 euro of meer. 

Mag ik meedenken over de bestemming?

U mag binnen de kaders van onze mogelijkheden bepalen hoe u de gelden wilt inzetten. Zo kunt u een (of meerdere) continenten aanwijzen en thematisch richting geven aan uw gift. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk om het verschil te maken op het gebied van onderwijs voor kinderen in Afrika? Dan gaan wij bij aanvang, maar ook gedurende de looptijd van het fonds met u in gesprek welke projecten in aanmerking komen uw steun.  

Is het ook mogelijk om met een bedrijf, een familie of meerdere personen een fonds op naam op te richten?

Ja dat kan. Wel kan er maar één naam op de schenkingsovereenkomst staan.  

Hoe neem ik een fonds op naam op in mijn testament?

Een fonds op naam in uw testament regelt u bij uw notaris. Mocht u deze mogelijkheid overwegen, dan gaan wij graag het gesprek met u aan om kennis te maken en te horen wat uw wensen zijn. Houd er bij het instellen van een fonds op naam in uw testament wel rekening mee dat het moeilijk in te schatten is wat de noden van kinderen zijn ten tijde van overlijden. Omdat dit moment vaak nog ver in de toekomst ligt, raden wij aan dat u het fonds op naam aan algemene doelen wijdt, of dat u een thema aanwijst waaraan wij het fonds mogen besteden.

Welke kosten zijn er verbonden aan een fonds op naam en hoe worden die bekostigd?

Tenzij u een fonds op naam opneemt in uw testament, zijn er aan een fonds op naam voor u geen kosten verbonden. Save the Children maakt wel kosten voor bijvoorbeeld het selecteren van geschikte projecten, het onderhouden van contact met u en het programmateam, of het schrijven van rapportages. Om deze kosten te dekken wenden we maximaal 5% van het fonds op naam aan. 

Welke fiscale voordelen en financiële risico’s zitten er aan een fonds op naam?

Of en op welk fiscaal voordeel u recht heeft hangt af van factoren als uw inkomen, de wijze van schenken en vanuit welk rechtspersoon het fonds wordt opgericht (individu, bedrijf, etc.). Vult u het fonds bijvoorbeeld door één eenmalige schenking, dan gelden er andere voorwaarden dan wanneer u het fonds vult met een periodieke schenking van gelijke termijnen over minimaal 5 jaar. Save the Children verstrekt geen advies over fiscale voordelen of risico’s. Bespreek uw voornemen met uw fiscalist, of kijk op de website van de belastingdienst.

 
 

Kan ik bijvoorbeeld een school of waterput laten bouwen met het geld uit het fonds?

Ja en nee. Save the Children heeft een bepaalde wijze van programmeren en in principe richten wij ons daarbij niet primair op het bouwen van scholen, waterputten of andere permanente constructies. Het kan echter voorkomen dat er binnen een van onze programma’s behoefte is aan de bouw van een school of klaslokaal. U kan uw fonds op naam thematisch oormerken in uw interessegebied, bijvoorbeeld educatie. Wij kunnen dan in gesprek gaan met onze collega’s van de programma-afdeling om uw voorkeuren door te spreken. We zijn altijd bereid om te kijken wat er kan, maar kunnen dit helaas niet garanderen. 

Vermelden jullie mij in het jaarverslag?

Het is gebruikelijk een fonds op naam te vermelden op de website en in het jaarverslag, maar we begrijpen ook heel goed dat u daar misschien andere voorkeuren in heeft. We bespreken graag samen hoe we hier op passende wijze vorm aan kunnen geven. 

Hoe houden jullie me op de hoogte?

U heeft een vast aanspreekpunt binnen de organisatie en wij houden u – naast algemene communicatie via nieuwsbrieven en ons magazine – jaarlijks via rapportages op de hoogte van de voortgang van de projecten die u ondersteunt.  

Neem contact op

Oukje bizot

Heeft u interesse in een persoonlijk gesprek? Neem contact op met Oukje Bizot. Zij is uw vaste gesprekspartner.

Oukje Bizot, Relatiemanager 

070 - 338 44 48 / 06 - 407 99 366 

[email protected]