Jongeren denken mee over armoedebeleid in Nederland

Leven in armoede is de dagelijkse praktijk voor 1 op de 9 kinderen in Nederland. Door veranderingen in de Nederlandse samenleving en transitie in de jeugdzorg komen steeds meer jongeren in de knel. Per jaar komen 100.000 kinderen in contact met jeugdzorg, wonen er 21.000 kinderen in een pleeggezin en staan 118.000 kinderen per jaar blootgesteld aan kindermishandeling. Kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar krijgen in ons land te maken met het feit dat ze geen gelijke kansen krijgen om hun eigen toekomst vorm te geven. Met allerlei sociale problemen tot gevolg.

Speaking Minds
Save the Children heeft een methodiek ontwikkeld en getest waarin moeilijk bereikbare jongeren en gemeenten aan elkaar worden gekoppeld. Speaking Minds is er voor jongeren die willen meedenken over gemeentelijk beleid. En voor gemeentes die op zoek zijn naar die meedenkers, op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg. Beleid dat jongeren direct raakt. 

Gemeenten, jongeren en lokale organisaties gaan met elkaar aan tafel. Zo kunnen ze niet alleen leren van elkaars wereld, ook krijgen jongeren die veelal niet gehoord worden een podium om hun stem te uiten. Daarnaast maken ze kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. 

Inmiddels hebben ruim 30 gemeenten meegedaan met Speaking Minds en konden er bijna 900 jongeren hun stem geven. We werken samen in een zogeheten coalitie, met Defence for Children en Stimulansz, onder de naam Speaking Minds

>