Mohamed (10) en Madior (4), Senegal

“Wij wonen nu in een opvangcentrum in Dakar. Daar krijgen we ook les.”

Bescherming

Kinderen hebben recht op bescherming; ze kunnen zich immers pas echt ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Ze horen niet bang te zijn in hun huis, omgeving of op school. Ze horen geen slachtoffer te zijn van geweld. Kinderen horen kind te kunnen zijn, te spelen met vriendjes en vriendinnetjes en bij hun familie te wonen.

Armoede, conflicten, machtsongelijkheid en schadelijke tradities staan die veiligheid helaas vaak in de weg. Kinderen lopen daardoor het gevaar om op achterstand te raken of zelfs hun leven te verliezen. Daarom is de bescherming van kinderen altijd een prioriteit van Save the Children.

Wat doet Save the Children?

Het beschermen van kinderen kan en moet op heel veel verschillende manieren.
Ten eerste moet de stem van kinderen altijd gehoord worden. Daarom betrekken we kinderen bij het opzetten van onze programma’s, leren we kinderen en volwassenen over de rechten van kinderen en steunen we hen bij het claimen van die rechten. Daarbij baseren we ons op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarvoor de oprichtster van Save the Children de basis legde.

Tijdens conflicten en andere noodsituaties beschermen we kinderen door zo snel mogelijk weer rust te brengen in de chaos, veilige speelplekken in te richten, te zorgen voor onderwijs en kinderen terug te brengen naar hun familie. Daarnaast zorgen we voor toegankelijke gezondheidszorg.

Een kind dat veilig is, heeft de ruimte om te dromen over een toekomst. Een kind dat zich onveilig voelt, kan alleen maar dromen van veiligheid.
 

Voorbeelden van onze beschermingsprojecten

Tegengaan kinderarbeid in kledingindustrie India

India heeft het hoogste aantal kindarbeiders ter wereld. Zo'n 12,6 miljoen Indiase kinderen verrichten arbeid vanuit huis of in een van de ruim 36.000 kledingfabrieken.
Lees verder

Bescherming van alleenstaande kinderen in Zuid-Soedan

Save the Children beschermt duizenden alleenstaande kinderen die tijdens de oorlog hun ouders zijn kwijtgeraakt. Ze krijgen hulp en waar mogelijk worden de kinderen met de ouders herenigd.
Lees verder
>