Samenwerking tussen De Efteling en Save the Children

De Wensbron is op 21 mei 1985 geopend door Anton Pieck, de geestelijk vader van De Efteling en wijlen prinses Juliana, toen beschermvrouwe van Save the Children. Sindsdien wordt de bron ieder jaar geleegd en geeft De Efteling de opbrengst aan Save the Children. 

Mede dankzij De Efteling en haar bezoekers kunnen wij ons werk voortzetten. Wij bedanken De Efteling en haar bezoekers hiervoor.

Sinds een aantal jaren gaat de opbrengst van de Wensbron naar ons binnenlandprogramma TeamUp
 
Wat is TeamUp?
TeamUp is een gezamenlijk programma van UNICEF Nederland, War Child en Save the Children. Het programma biedt, met gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten, psychosociale steun aan kinderen getroffen door conflict en migratie. TeamUp is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Spelenderwijs leren zij omgaan met hun emoties, krijgen zij meer vertrouwen en bouwen ze aan een hoopvolle toekomst.

TeamUp in Opvanglocaties
TeamUp biedt sinds 2015 psychosociale ondersteuning aan gevluchte kinderen in meer dan 36 opvanglocaties in Nederland. Deze kinderen zijn opgegroeid met de directe gevolgen van oorlog en geweld en zijn vaak gedwongen om te vluchten. Zij hebben veel meegemaakt en zijn in hun land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. In Nederland stopt deze onzekerheid en stress niet. Kinderen moeten vaak verhuizen en maken zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor kunnen zij bang, onzeker of juist agressief worden. Ook de onzekerheid over een toekomst in Nederland zorgt vaak voor extra stress bij de kinderen. TeamUp helpt hierbij en biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Hierdoor kunnen zij beginnen met het verwerken van hun traumatische ervaringen en het bouwen aan een toekomst vrij van angst en gevaar. 
 
TeamUp op school
Sinds schooljaar 2017-2018 wordt TeamUp ook uitgevoerd binnen het primair nieuwkomersonderwijs. Veel onderwijsmethoden en programma’s die zich richten op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erg talig en sluiten daarom niet optimaal aan bij kinderen binnen het nieuwkomersonderwijs. Dankzij het hoofdzakelijk non-verbale karakter van het programma, waar spel en beweging centraal staan, kan ieder kind vanaf dag één meedoen – ongeacht de taal die zij spreken.

>