Oorzaken ondervoeding

In 2022 zijn bijna 60 miljoen kinderen onder de vijf jaar acuut ondervoed. Dit zijn de drie grootste oorzaken: 

  • De klimaatcrisis
  • Conflict
  • Covid-19

De klimaatcrisis

De stijgende temperaturen zorgen voor extreme weeromstandigheden, zoals stormen, bosbranden, overstromingen en droogte. Het aantal klimaat-gerelateerde rampen is verdriedubbeld, de afgelopen dertig jaar.
 
Deze rampen zorgen ervoor dat gewassen worden vernietigd en als de temperaturen blijven stijgen, wordt de productie van gewassen steeds moeilijker.  
 
Grote groepen mensen, in de armste gebieden van de wereld, zijn afhankelijk van agricultuur. In Zuid-AziĆ« en Afrika ten zuiden van de Sahara – waar allebei veel armoede heerst, is de landbouw en veeteelt erg afhankelijk van de regen en is vatbaar voor zelfs kleine temperatuurschommelingen. 
 

Conflict

Tien van de dertien grootste voedselcrises, komen door conflict. Het grootste voorbeeld hiervan is Jemen, waar 70% van de bevolking niet genoeg eten heeft, en 2 miljoen kinderen een behandeling nodig hebben voor ondervoeding. 
 
Conflicten in andere werelddelen zorgen ook voor verstoring van de voedselketens, handel van verschillende gewassen die nauwelijks of niet meer beschikbaar zijn als import of als onderdeel van voedselhulp. 
 
Terwijl honger en conflicten toenemen, zullen kinderen disproportioneel zwaar getroffen worden. Kinderen die in een conflictgebied wonen, hebben twee keer zoveel kans op ondervoeding, dan kinderen die in een gebied zonder conflict wonen. 

Covid-19

Volledige toeleveringsketens zijn verstoord door de coronacrisis, waardoor de voedselprijzen stijgen en maaltijden voor miljoenen mensen onbetaalbaar worden. De kosten van een basis voedselmand zijn in het laatste kwartaal van 2021 met meer dan 10% gestegen in twintig verschillende landen. 
 
Door de verschillende maatregelen, zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Deze baanverliezen zullen in het bijzonder rampzalig zijn voor de arme en kwetsbare gemeenschappen. 
 
Veel kinderen kunnen niet naar school, door de coronamaatregelen en situatie van de gezinnen (geen geld). Dit betekent vaak dat ze een maaltijd moeten missen. Voor sommige kinderen was dit de enige voedzame maaltijd die ze op een dag kregen. 

>