Skip to main content
ch1609471-asma-a-13-months-with-her-mother-shatha-at-the-treatment-centre-taiz-yemen_1.png

Oorzaken ondervoeding

In 2022 waren 45 miljoen kinderen onder de vijf jaar acuut ondervoed. Dit waren de drie grootste oorzaken: 

  • De klimaatcrisis
  • Conflict
  • Covid-19


In 2023, met de voortdurende oorlog in Oekraïne, klimaatverandering (toename overstromingen, branden), langdurige conflicten, verschillende staatsgrepen in West-Afrika en de oorlog tussen het leger en de veiligheidstroepen in Soedan, is de ondervoeding toegenomen en zijn er meer mensen die wereldwijd honger lijden. Inflatie door verhoogde brandstofprijzen en productiekosten wereldwijd, maar specifiek voor  graan maar ook andere voedingsmiddelen, en algemeen brandstof voor koken en verwarmen, heeft de bestedingsruimte ernstig beperkt met name op een gezond en volwaardig voeding. Ook staat in veel landen de gezondheidszorg onder druk, door onveiligheid, te weinig personeel, niet functionerende faciliteiten en tekorten aan geneesmiddelen.  
 

CH1636317

De klimaatcrisis
De stijgende temperaturen zorgen voor extreme weeromstandigheden, zoals stormen, bosbranden, overstromingen en droogte. Het aantal klimaat-gerelateerde rampen is verdriedubbeld, de afgelopen dertig jaar.

Deze rampen zorgen ervoor dat gewassen worden vernietigd en als de temperaturen blijven stijgen, wordt de productie van gewassen steeds moeilijker.  

Grote groepen mensen, in de armste gebieden van de wereld, zijn afhankelijk van agricultuur. In Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara – waar allebei veel armoede heerst, is de landbouw en veeteelt erg afhankelijk van de regen en is vatbaar voor zelfs kleine temperatuurschommelingen.

CH1660751

Conflict
Tien van de dertien grootste voedselcrises, komen door conflict. Het grootste voorbeeld hiervan is Jemen, waar 70% van de bevolking niet genoeg eten heeft, en 2 miljoen kinderen een behandeling nodig hebben voor ondervoeding. 

Conflicten in andere werelddelen zorgen ook voor verstoring van de voedselketens, handel van verschillende gewassen die nauwelijks of niet meer beschikbaar zijn als import of als onderdeel van voedselhulp. 

Terwijl honger en conflicten toenemen, zullen kinderen disproportioneel zwaar getroffen worden. Kinderen die in een conflictgebied wonen, hebben twee keer zoveel kans op ondervoeding, dan kinderen die in een gebied zonder conflict wonen.

CH1440975

Covid-19
Volledige toeleveringsketens zijn verstoord door de coronacrisis, waardoor de voedselprijzen stijgen en maaltijden voor miljoenen mensen onbetaalbaar worden. De kosten van een basis voedselmand zijn in het laatste kwartaal van 2021 met meer dan 10% gestegen in twintig verschillende landen. 

Door de verschillende maatregelen, zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Deze baanverliezen zullen in het bijzonder rampzalig zijn voor de arme en kwetsbare gemeenschappen. 

Veel kinderen kunnen niet naar school, door de coronamaatregelen en situatie van de gezinnen (geen geld). Dit betekent vaak dat ze een maaltijd moeten missen. Voor sommige kinderen was dit de enige voedzame maaltijd die ze op een dag kregen.