Skip to main content
358ac089-247b-4f52-a9e3-4e2ea914b47e.jpg.webp

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2015 liepen de Millenniumdoelen af die de Verenigde Naties in 2000 afspraken om honger en armoede in de wereld te halveren. Bijna 15 jaar hebben deze doelen de richting aangegeven voor veel zaken die kinderen, jongeren en hun families aangingen. Omdat de doelen niet allemaal gehaald zijn, komt er nu een vervolg: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten er de komende 15 jaar voor zorgen dat mensen beter kunnen leven zonder dat we daarbij de aarde beschadigen. Doel is niet langer alleen armoedebestrijding, maar ook duurzame economische ontwikkeling en het voorkomen van milieuschade en sociale ongelijkheid. Voor Save the Children is de toezegging om ‘niemand achter te laten’ de grootste verandering in de afspraken tussen de 193 regeringen.

Focus op kinderen
Save the Children is verheugd dat de werelddoelen een sterke focus leggen op kinderen en een duidelijk commitment heeft om onnodige kindersterfte een halt toe te roepen. De werelddoelen zorgen voor gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen en pakken alle vormen van geweld tegen kinderen aan. Ook wordt er vooruitgang geboekt in het meten van o.a. inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratie status, handicap en geografische locatie.

Helen Morton van Save the Children International: "Als we deze nieuwe doelen zo gaan uitvoeren, leiden ze tot een aardverschuiving in de manier waarop de wereld tot nog toe armoede aanpakte. Waar de Millenniumdoelen nog werden beoordeeld op wat ze voor sommigen betekenden, worden de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen beoordeeld op wat ze bereiken voor iedereen. Dat legt een echte focus op de allerarmsten en de meest gemarginaliseerde groepen."

De zeventien werelddoelen zijn vanaf januari 2016 van kracht en zullen in 2030 aflopen.

52528955-2365-4dee-a839-80e5a0581a93.jpg.webp

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer