Skip to main content
CH1545131

Right2Grow in Burkina Faso

Right2Grow is een strategisch partnerschap tussen Action Against Hunger, World Vision, The Centre for Economic Governance and Accountability in Africa, The Hunger project, Max Foundation en Save the Children. Met financiering van de Nederlandse overheid (Civil Society Strengthening  –   Power of Voices), zal Right2Grow van 2021 tot 2025 samenwerken met gemeenschappen, en maatschappelijke organisaties, in Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Zuid-Soedan en Oeganda, om een einde te maken aan ondervoeding.  

Binnen Right2Grow staat de kracht van lokale gemeenschappen centraal. Binnen dit 5-jarig project slaan we bruggen tussen de verschillende partijen die kunnen bijdragen aan het einde van ondervoeding, waaronder vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen.  Binnen de alliantie pakken we zo de grondoorzaken van ondervoeding aan. Hierbij is er speciale aandacht voor de samenhang tussen WASH (water, sanitatie & hygiene) en ondervoeding. Lokale organisaties die opkomen voor het recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid worden versterkt zodat ze kunnen bijdragen aan een duurzame oplossing.  

De kloof dichten
Door het maatschappelijk middenveld te versterken, gelooft Right2Grow dat lokale gemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat kinderen goed worden gevoed. Door wereldwijde kennis van WASH (Water, Sanitation and Hygiene) en voeding te combineren met lokale kennis en de stem van lokale gemeenschappen, creëren we slimme, door de gemeenschap geleide oplossingen. Right2Grow helpt lokale organisaties hun eigen gegevens en verhalen te verzamelen, en deze om te zetten in bewijs om besluitvormers te overtuigen betere keuzes te maken op het gebied van voeding. We helpen ze in contact te komen met de overheid en om overheidsinstanties ter verantwoording te roepen. Zo dichten we de kloof tussen beleid en praktijk om er uiteindelijk voor te zorgen dat geen enkel kind meer ondervoed is. 

In Burkina Faso zal Right2Grow worden geïmplementeerd in de regio's Midden-Noord, Noord en Oost Burkina Faso. Het partnerschap zal ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld en de overheid samen ondervoeding op een genderbewuste en inclusieve manier aanpakken, vooral bij kinderen. Dit omvat het veranderen van de denkwijzen en praktijken van gemeenschappen door middel van voeding en het versterken van de capaciteiten van maatschappelijke organisaties en het beïnvloeden van bestuur. 

Met behulp van lokale organisaties, streven we in Burkina Faso naar: 

  • Een groter bewustzijn bij het publiek over (onder)voeding; 
  • Capaciteitsopbouw en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in de maatschappelijke ruimte; 
  • Meer invloed van overheids- en gemeentelijke programma's door middel van belangenbehartiging door maatschappelijke organisaties 
  • ​Verbeterde multisectorale coördinatie van voedings- / WASH-actoren. 

Samenwerking
Save the Children is er voor alle kinderen en hun families. Onvoorwaardelijk. Dat doen we alleen, maar ook samen met anderen (lokale) NGO’s (zoals binnen deze alliantie), overheden en gemeenschappen. Met Right2grow dichten we de kloof tussen beleid en praktijk en tussen lokaal en internationaal, om er uiteindelijk voor te zorgen dat elk kind in Burkina Faso de kans krijgt zich volledig te ontplooien. 

Projectnaam: Right2Grow  

Projectduur: 5 jaar, van 01/91/2021 tot 31/12/2025  

Projectgebied: Burkina Faso 

 

Partners: Action Against Hunger, CEGAA (Centre for Economic Governance and Accountability in Africa), Max Foundation, The Hunger Project en World vision