Skip to main content
CH1621848-Adam-12-Bar-Elias-Bekaa-Governorate

Improving Prospects for Refugees and Vulnerable Host Communities in Lebanon

Meer dan een miljoen kinderen in Libanon hebben op dit moment humanitaire en voedselhulp nodig. De economische, politieke en COVID-19 crisis in het land hebben tot gevolg dat maar liefst één op de drie inwoners werkloos is, en steeds meer gezinnen gedwongen zijn hun toevlucht te zoeken tot kinderarbeid en kind huwelijken, om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien.  

Tussen 2019 en 2020 is er in Libanon meer dan een verdubbeling zichtbaar in kinderarbeid. Deze stijging zet zich voort in 2021. Een derde van de adolescenten in kwetsbare gemeenschappen werkt momenteel, wat regelmatig gepaard gaat met risico’s, zoals emotionele en fysieke mishandeling, en seksueel geweld. Daarnaast is de schooluitval op dit moment enorm hoog in Libanon. Minstens 1,2 miljoen kinderen hebben al meer dan een jaar geen onderwijs meer gehad.  

Save the Children helpt de meest kwetsbare kinderen in Lebanon door zowel het bieden van bescherming en onderwijs, als door het aanbieden van cash voor levensonderhoud en voedselzekerheid aan de ouders van deze kinderen. Door middel van onze samenwerking met de organisatie Humanity and Inclusion (HI) kunnen we ook in de specifieke behoeften van kinderen met een (lichamelijke) beperking voorzien.  

Het programma

“Improving Prospects for Refugees and Vulnerable Host Communities in Lebanon” is een driejarig programma van Save the Children in samenwerking met Humanity and Inclusion (HI) en lokale partnerorganisatie Nabad, en gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma richt zich op de meest kwetsbare kinderen, adolescenten en hun families die in de stedelijke gebieden van en rondom Beiroet wonen. Het programma biedt geïntegreerde kinderbeschermingsdiensten, waaronder psychosociale support, en beroepsonderwijs aan voor kinderen en adolescenten. Save the Children biedt ook de ouders van deze kinderen cash aan om zo de sociaal-economische omstandigheden en de voedselzekerheid van deze kwetsbare gezinnen te verbeteren.  

Door dit geïntegreerde pakket van (kinder)bescherming, levensonderhoud en onderwijsactiviteiten, pakt Save the Children armoede aan als een belangrijke oorzaak van kinderarbeid. Zo willen we met dit project 620 kwetsbare kinderen bereiken met onze beschermings- en psychosociale support interventies, en 370 huishoudens met cash. Ook bieden we trainingen aan voor jongeren om hun vaardigheden en (met name digitale) competenties te verbeteren. Zo hebben we als doel om 130 jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt.  

Door de verslechterde situatie in Libanon sinds de start van het programma is ons werk alleen maar noodzakelijker geworden. Ondanks deze uitdagende situatie, zorgt Save the Children ervoor dat kinderen en hun families op de juiste manier geholpen worden. Save the Children is er namelijk voor ieder kind. Onvoorwaardelijk. 

Sarah

Projectnaam: Improving Prospects for Refugees and Vulnerable Host Communities in Lebanon 

Projectgebied: Greater Beirut and Mount Lebanon  

Duur: 01/06/2019 tot 01/03/2022.

Partners: Humanity and Inclusion (HI), Nabad  

Donor: Ministerie van Buitenlandse Zaken