Skip to main content
CH1542624-Mary-16-plays-with-her-daughter-at-school-in-a-refugee-settlement-in-West-Nile-Uganda

Energy Project

In de districten Adjumani, Kiryandongo, Madi Okollo, Terego en Yumbe in Oeganda verblijven in totaal meer dan 700.000 vluchtelingen, voornamelijk uit Zuid-Soedan. Vluchtelingenkampen hebben doorgaans een bevolkingsdichtheid, die tien keer zo hoog is als het nationale gemiddelde. De vluchtelingen zijn erg afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen om in hun basisbehoeften te voorzien, waardoor bestaande problemen rondom het beheer van deze hulpbronnen verergeren. 

Tussen 2014 en 2018 rapporteerde de Food and Agriculture Organisation een verlies van maar liefs 63.716 hectaren aan bos en akkerland binnen 5 kilometer van de vluchtelingenkampen. De vraag naar en het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name hout, wordt gedreven door het gebruik ervan als bouwmateriaal en kookbrandstof. Grond wordt gebruikt voor de landbouw. 93% van zowel de vluchtelingenhuishoudens als de huishoudens in de gastgemeenschappen zijn afhankelijk van hout voor het koken. Met name gastgemeenschappen zijn afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen voor brandstof, inkomen en constructie. Bovendien heeft de COVID-19 pandemie de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen alleen maar vergroot.  

Vrouwen en meisjes zijn vaak degene die zoeken naar energiebronnen zoals hout, waardoor ze worden blootgesteld aan geweld en gezondheidsrisico's. Ze moeten in veel gevallen tot 20 kilometer reizen naar onveilige gebieden om brandhout te verzamelen, waardoor ze het risico lopen op seksueel geweld en natuurlijke gevaren zoals overstromingen. 

Save the Children ondersteunt zowel kwetsbare vluchtelingen als de gastgemeenschappen door te zorgen voor verbeterde toegang tot alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen, om zo de vraag naar en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen binnen en rond vluchtelingenkampen te verminderen en de aantasting van het milieu in te perken. Door ons te richten op zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen proberen we conflicten die voortkomen uit de strijd om energie in die gebieden te verminderen.    

Het project
Save the Children en partners ondersteunen met dit project 3000 adolescenten, jongeren en vrouwen met het creeëren van inkomstengenerende activiteiten voor groen en milieuvriendelijker levensonderhoud. Zo proberen we ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen en de kansen voor jongeren te verbeteren, waardoor vrouwen en meisjes volledig deel kunnen nemen aan en kunnen profiteren van energieprogramma's. Bovendien zullen 44.000 huishoudens geschikte energie-efficiënte technologieën ontvangen, zoals energiezuinige kachels, om zo aantasting van het milieu op lange termijn aan te pakken.

Tot slot werken we samen met lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven op het gebied van milieu en energie, om de maatschappelijke kennis over de beschikbaarheid van alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen te vergroten. Zo versterken we de capaciteit van de lokale overheden met betrekking tot inclusief en gendersensitief milieubeleid en programma’s.  

Toegang tot energie is een basisbehoefte, maar de meeste vluchtelingen en gastgemeenschappen hebben geen toegang tot schone en betaalbare energiebronnen. De klimaatcrisis is één van de grootste bedreigingen voor kinderen. Deze crisis schaadt met name de armste en meest gemarginaliseerde kinderen en vergroot de bestaande ongelijkheden. Save the Children zet zich daarom onvoorwaardelijk in om het levensonderhoud van de meest kwetbare kinderen en hun families te verbeteren en te verduurzamen door onder andere te zorgen voor verbeterde toegang tot milieuvriendelijke energiebronnen.

CH1542620-Mary-16-plays-with-her-daughter-at-school-in-a-refugee-settlement-in-West-Nile-Uganda

Projectnaam: Response to Increased Environmental Degradation and Promotion of Alternative Energy Sources in Refugee Hosting (EUTF/RED Project) 

Projectgebied: De districten Adjumani, Kiryandongo, Madi Okollo, Terego en Yumbe in Oeganda (West Nile)  
Duur: 4 jaar, van 04-01-2021 tot 31-12-2024  

Partners: Enabel, International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), Joint Energy and Environment Project (JEEP)  

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie 

Facebook - Twitter - Instagram 

Flag of Europe