Skip to main content
ch1926932

EU programma in Zuid-Soedan: gezondheidszorg en voedselhulp voor kinderen uit conflictgebieden

ECHO SSDN project 

Abyei is een omstreden olierijk gebied tussen Zuid-Soedan en Soedan, waar Ngok Dinka en Twic Dinka met elkaar in conflict zijn. Ook de nomadische Misseriya-stam uit Soedan trekt hier tijdens droge seizoenen naar toe op zoek naar water, grasland en om goederen te verhandelen. De voedselzekerheidssituatie is geclassificeerd als een noodsituatie (4 op een schaal van 5) door de IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Om het aantal ziekte- en sterftegevallen onder de bevolking te verminderen, bieden Save the Children en GOAL levensreddende en geïntegreerde gezondheidszorg, inclusief preventie en behandeling van ondervoeding, aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit kunnen wij doen met behulp van financiering van de Europese Unie en onze relaties.

Het conflict laait regelmatig op, mede als gevolg van de Soedanese burgeroorlogen (waar de verschillende groeperingen loyaal zijn aan verschillende partijen), veranderingen in de regenval en een toename van overstromingen, wat is verergerd door klimaatverandering. Het feit dat Abyei een omstreden gebied blijft (met een ‘onopgeloste status’), gecombineerd met extreme armoede, onderontwikkeling en concurrentie om schaarse hulpbronnen, resulteert in geschillen over landrechten en grond. Hierdoor worden de vijandigheid en conflicten tussen de Ngok Dinka van ASAA en de Dinka in Twic County in Zuid-Soedan dan ook voortdurend aangewakkerd. In 2022 resulteerde dit in ruim 350 doden en 120.000 ontheemden. 

Wat we doen
Met het project gericht op gezondheidszorg en ondervoeding ondersteunen we 9 gezondheidsklinieken in Abyei die primaire zorg leveren, organiseren we vaccinatieprogramma’s, zorgen we dat er genoeg medische middelen beschikbaar zijn, zoals medicijnen, en bieden we reproductieve gezondheidszorg aan. Bovendien zorgen we voor betere toegang tot hoogwaardige zorg op het gebied van voeding, om acute ondervoeding onder kinderen jonger dan vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, te voorkomen en te behandelen. Tot slot heeft dit programma een zogenoemde Crisis Modifier. Dit is een bedrag wat is gereserveerd voor een onvoorziene crisis, zoals een overstroming of een mazelen uitbraak. Op die manier kunnen we meteen reageren met levensreddende activiteiten wanneer er een crisis uitbreekt. In september 2023 is de crisis modifier geactiveerd vanwege een mazelen-uitbraak. Door middel van een ‘mazelen-campagne’ zijn 21.518 kinderen gevaccineerd tegen mazelen.

Halverwege de duur van het project zijn al 55.988 mensen bereikt; er zijn 53.022 consulten uitgevoerd in de gezondheidsklinieken, en 7.802 kinderen en 4.104 zwangere en vrouwen die borstvoeding geven, zijn behandeld voor acute ondervoeding.  

Door de uitdagende situatie in Zuid-Soedan als gevolg van conflict, overstromingen, voedseltekorten en de economische crisis blijft het werk van Save the Children relevant. Save the Children is er namelijk altijd om kinderen en hun families te ondersteunen.

Projectnaam: Provision of Comprehensive and Integrated Health, Mental health and psychosocial support, Nutrition, WASH, and Child Protection Services for Conflict affected, Host communities and Displaced Populations in Abyei Special Administrative Area

Projectgebied: Abyei State Administrative Area (ASAA)

Duur: 1 jaar, van 01/04/2023 tot 31/03/2024

 

Partner: Internationale humanitaire en ontwikkelingsorganisatie GOAL.

Dit project wordt gefinancierd door de  Europese Unie ​

Facebook - Twitter - Instagram